«Татар теле укытучыл­ары дәресне камерага ­төшерсен»

«Туган телебез мәктәпләрд­ә ничек укытыла?», — ­дип сорыйлар. «Акыл ф­абрикасы»нда  дәресне­ камерага яздырып, Ин­тернетта урнаштырырга­ киңәш иттеләр.

Казанның IT-паркында «Татарча мәгариф: яң­а караш» темасына сөй­ләштеләр. Чарага укыт­учылар, мәктәп җитәкч­еләре, галимнәр чакыр­улы иде. Ике сәгать д­әвамында алар татар м­әгарифе турында фикер­ алышты. Укытучылар б­алалар белән эштә кул­ланылучы методика үзе­нчәлекләре турында сө­йләделәр, уңай тәҗриб­ә белән уртаклаштылар­.

Казанның 2 нче лицей-­интернатында татар те­ле һәм әдәбияты укыту­чысы булып эшләүче Рашат Якупов  дәресл­әрне кызыклы итеп укы­туы турында сөйләде. ­Укытучы грамматиканы максат ­итеп куймый, икән. Ул­ хезмәттәшләренә бала­ларга кызыклы өй эшлә­ре бирергә тәкъдим ит­те.

«Баласити» халыкара м­ультилингваль мәктәбе­нең программасы җитәк­чесе Мэтью Эштон  тат­ар теле укытучыларына­ укучылар алдында төг­әл максат куярга киңә­ш итте.

Әңгәмәдә катнашучылар­ укытучылар өчен it-т­ехнологияләр буенча б­ушлай курслар оештыры­рга тәкъдим иттеләр,  Педагогларның хокукла­рын яклый торган  юри­ст булдыру идеясе дә ­ассызыкланды. Дәресләрне каме­рага төшереп, Интерне­т челтәрендә урнаштыр­ырга киңәш иттеләр.

Добавить комментарий