Татар ир-ат исемнәре (Татарские мужские имена) — М

ТАТАР ИР-АТ ИСЕМНӘРЕ
Татарча язылышы, кайсы тел сүзе булуы Исемнең мәгънәсе, нәрсә аңлатуы Русча язылышы
М
МАВИ (г.) Су төсендәге, зәңгәрсу. МАВИ
МАДИХ (г.) Мактаучы; мәдхия җырлаучы. МАДИХ
МАДИХША ~ МАДЫКША (г.-ф.) Мадих (к.) + шаһ (к.) МАДИХША ~ МАДИКША
МАЗУН (г.) Рөхсәт ителгән, рөхсәтле. Мазун исеменнән Мазунов фамилиясе ясалган. Ф. в.: Мәзүн. МАЗУН
МАЗҺАР (г.) Гәүдәләнеш; күренеш; тышкы кыяфәт. МАЗГАР
МАИЛ (г.) 1. һәвәсле, тартым. 2. Үзгәрүчән. МАИЛЬ
МАЙ (лот.; миф.; астр.; й. ис.; неол.) Май. Май аенда туган ир һәм кыз балаларга кушыла торган яңа исем. МАЙ
МАКСУД ~ МАКСУТ (г.) 1. Теләк, ният, омтылыш, максат. 2. Теләп, көтеп алынган; алдан уйланылган теләк-ният. МАКСУД ~ МАКСУТ
МАЛБАЙ (төр.-т.) Мал + бай (к.). Мал-туарга бай. МАЛБАЙ
МАЛИК (г.) Байлык иясе, хуҗа; ил хуҗасы, патша; хәким. Ф. в.; Мәлик. МАЛИК
МАЛТАБАР (г.-т.) Мал табар. Малтабаров фамилиясендә сакланган. МАЛТАБАР
МАМАЙ (г.-т.) Мөхәммәт исеменең борынгы төрки варианты. Казан ханлыгы чорында Мамай исеме шактый таралган булган. Себер татарларында һәм татар-мишәрләрдә Мамаев фамилиясендә сакланган. Мамаев фамилиясе русларда да бар. МАМАЙ
МАМАДЫШ (г.-бол.-т.) Мөхәммәтиш (к.) исеменең фонетик тартылыш кичергән варианты. Казан шәһәренең 1565—1568; 1646 елларда язылган сан алу кенәгәләрендә Мамадышев фамилиясе бар. Д. в.: Мамыш, Мадыш, Маеш. МАМАДЫШ
МАМАК (г.-т.) Мөхәммәт (к.) исеменең болгар-татар теленә яраклашкан варианты. Мамаков фамилиясендә сакланган. МАМАК
МАМАТ ~ МӘМӘТ (г.) Мөхәммәт (к.) исеменең фонетик тартылыш кичергән варианты. Маматов, Маметов фамилиясендә сакланган. МАМАТ
МАМАТКАЗЫЙ (г.) Мөхәммәтказый (к.) исеменең фонетик үзгәреш кичергән варианты. МАМАТКАЗИ
МАНАП (г.) Урынбасар, ярдәмче. МАНАП
МАНАТ (таҗ.) Таҗикча манат—сум. Манатов фамилиясендә сакланган. МАНАТ
МАНГУТ (монг.-төр.; этн.) Монгол һәм кыпчаклардагы кабилә атамасы. Татар-мишәрләрдә Мангутов фамилиясендә сакланган. МАНГУТ
МАНГУШ ~ МӘНГҮШ (төр.-т.) Мәңге иш (озак яшәр ир бала). Казан татарларында һәм мишәрләрдә Мангушев, Мингушев фамилиясендә сакланган. МАНГУШ
МАНЗАР (г.) Сурәт, кыяфәт; образ. МАНЗАР
МАНЗУМ (г.) Тезмә; тезмәле; үлчәүле. Төрдәше: Мәнзум. МАНЗУМ
МАНИГЪ (ф.) Тыючы, тоткарлаучы; киртә; каршы торучы. Татар-мишәрләрдә шушы исемнән Манеков фамилиясе ясалган. МАНИГ
МАННУР (г.) Нур чишмәсе; нурлы, саф сулы чишмә. Мәгыйннур (к.) исеменнән ясалган. МАННУР
МАНСАФ (г.) Инсафлы, тәртипле; турылыклы, гаделлекле; дәрәҗәле. МАНСАФ
МАНСУР (г.) Җиңүче, өстен чыгучы; җиңүен бәйрәм итүче. Синонимы: Зөфәр. МАНСУР
МАРАТ (фр.; татар.; неол.) Француз буржуаз революциясенең юлбашчыларыннан берсе Жан-Поль Марат (1747—1793) хөрмәтенә татарларда 30 нчы еллардан сон киң таралыш алган яңа исем. МАРАТ
МАРЗИ (г.) к. Мәрзи. МАРЗИ
МАРЛЕН (нем.-р.; неол.) Маркс һәм Ленин фамилияләреннән кыскартылып ясалган яңа исем. МАРЛЕН
МАРС (лат.; миф.; астр.; неол.) 1. Борынгы рим мифологиясендә сугыш алласы. 2. Планета исеме. МАРС
МАРСЕЛЬ (гол.-фр.; неол.) Марска (к.) мөнәсәбәтле. Франция эшчеләр хәрәкәтенең күренекле җитәкчеләреннән берсе Марсель Кашен исеме. Утызынчы еллардан башлап аның хөрмәтенә кушыла торган исем. Д. в.: Марсил. МАРСЕЛЬ
МАҺИЯН (ф.) Айга мөнәсәбәтле. МАХИЯН
МАҺИЯР (ф.) Ай кебек гүзәл яр (кеше). МАХИЯР
МИДХӘТ (г.) Мактау, данлау. Д. в.: Мизхәт, Мисхәт. МИДХАТ
МИЗАН (г.; астр.; й. ис.) 1. Үлчәү, бизмән; йолдызлык исеме. 2. Кояш елының җиденче ае (22 сентябрьдән 21 октябрьгә кадәрге вакыт) атамасы. Электә шул айда туган ир балага Мизан исемен кушканнар. МИЗАН
МИКЪРАЗ (г.) Кайчы. МИКРАЗ
МИКЪРАЗЕТДИН (г.) Дин кайчысы. Д. в.: Микрази. МИКРАЗЕТДИН
МИЛЛИНУР (г.; неол.) Милләт нуры. МИЛЛИНУР
МИНАБЕТДИН (г.) Дин агасы, дин атасы. Д. в.: Минай, Мини, Минуш. МИНАБЕТДИН
МИНДУБАЙ (монг. яки төр.-т.) 1. Котлау; «сәлам, тынычлык!» дигән тәбрик сүзе. 2. Миңлебай (к.) исеменең архаик яки диалекталь варианты. МИНДУБАЙ
МИННИЯР (г.-ф.) Ярдәм итүче, яхшылык кылучы дус, иптәш. Д. в.: Миндияр, Миндар. МИННИЯР
МИНҺАҖ (г.) 1. Якты юл. 2. Тоткан юл; программа, план. МИНГАЗ
МИНҺАҖЕТДИН (г.) Диннең якты юлы. Д. в.: Минаҗ, Минач, Минас, Минәч, Миняз, Минязи, Минаҗи, Минай, Мини, Минәчтин, Мәчтин, Мәчти, Минүк, Минүш. МИНГАЗЕТДИН
МИР (ф.) Әмир. Гарәпчә әмирдән үзгәртеп ясалган иран-фарсы сүзе. Бу сүз «хәрби башлык, хөкемдар, илне идарә итүче, түрә; сәед, задә, әфәнде» мәгънәләрен белдергән. Исем компоненты. МИР
МИРАП ~ МИРАБ (ф.) Су бүлүче, арыктан су җибәрүче. МИРАП ~ МИРАБ
МИРАС (г.; й. ис.) 1. Борынгы заманнан һәм әүвәлгеләрдән калган культура-көнкүреш әйберләре, мал-туар, байлык. 2. Ата-анадан калган ир бала; ата-ана төсе. Д. в.: Мирәс, Мәрәс. Исем компоненты. МИРАС
МИРАСЕТДИН (г.) Дин мирасы. МИРАСЕТДИН
МИРАРСЛАН (ф.-төр.-т.) Мир (к.) + Арслан (к.). Чаг.: Әмирарслан. МИРАРСЛАН
МИРБАТТАЛ (ф.) Мир (к.) + Баттал (к.). МИРБАТТАЛ
МИРБӘШИР (ф.-г.) Сөендерүче, сөенеч китерүче әмир. МИРБАШИР
МИРВӘЛИ (ф.-г.) Изге әмир. МИРВАЛИ
МИРГАЗИ (ф.-г.) Изге юлда көрәшүче әмир. МИРГАЗИ
МИРГАЗИЗ (ф.-г.) Кадерле, затлы, зыялы әмир. МИРГАЗИЗ
МИРГАЗИЗҖАН (ф.-г.-ф.) Мир (к.) + Газиз (к.) + җан. МИРГАЗИЗДЖАН
МИРГАЗИМ (ф.-г.) Бөек, зур әмир. МИРГАЗИМ
МИРГАЗИҖАН (ф.-г.-ф.) Мир (к.) +Гази (к.) + җан. Төрдәше: Миргазиян, Миргазыян. МИРГАЗИДЖАН
МИРГАЛИ (ф.-г.) Бөек әмир. Д. в.: Миргали, Миргале, Мөрәле. МИРГАЛИ
МИРГАЛИМ (ф.-г.) Галим әмир. МИРГАЛИМ
МИРГАЛЛӘМ (ф.-г.) Зур белемле әмир. МИРГАЛЛЯМ
МИРГАЛЛӘМЕТДИН (ф.-г.) Мир (к.) + Галләметдин (к.). МИРГАЛЛЯМЕТДИН
МИРГАЛӘВЕТДИН (ф.-г.) Диннең өстен әмире. МИРГАЛЯВЕТДИН
МИРГАНИ (ф.-г.) Бай әмир. Чаг.: Әмиргани. МИРГАНИ
МИРГАРИФ (ф.-г) Укымышлы әмир. МИРГАРИФ
МИРГАРИФҖАН (ф.-г.) Мир (к.) + Гариф (к.) + җан. МИРГАРИФДЖАН
МИРГАСЫЙМ (ф.-г.) Язык, яман эшләрдән саклаучы әмир. МИРГАСИМ
МИРГАТА (ф.-г.) Бүләк әмир. МИРГАТА
МИРГАЯЗ (ф.-г.) Ярдәм итүче, булышучы әмир. МИРГАЯЗ
МИРГАЯЗЕТДИН(ф.-г.) Мир (к.) + Гаязетдин (к.). МИРГАЯЗЕТДИН
МИРГАЯН (ф.-г.) Мир (к.) + Гаян (к.). МИРГАЯН
МИРГӘРӘЙ (ф.-төр.-т.) Мир (к.) + Гәрәй (к.). МИРГАРАЙ
МИРДАС (г.) Таш. Синонимы: Таш. МИРДАС
МИРЗА (г.-ф.) Морза. «Әмир баласы; аксөяк; затлы» мәгънәләрен белдерә. Исем компоненты. МИРЗА
МИРЗАБАЙ (ф.-төр.-т.) Мирза (к.) + бай (к.). Чаг.: Морзабай, Байморза. МИРЗАБАЙ
МИРЗАБИРДЕ (ф.-төр.-т.) Мирза бирде. Чаг.: Морзабирде. МИРЗАБИРДЕ
МИРЗАБУЛАТ (ф.-г.) Мирза (к.) + Булат (к.). Бу исем мариларда да бар. Чаг.: Морзабулат. МИРЗАБУЛАТ
МИРЗАБӘК (ф.-төр.-т.) Мирза (к.) + бәк (к.). Чаг.: Бикморза. МИРЗАБЕК
МИРЗАВӘЛИ (ф.-г.) Мирза (к.) + Вәли (к.). Изге мирза. Чаг.: Морзавәли. МИРЗАВАЛИ
МИРЗАГАБДУЛЛА (ф.-г.) Мирза (к.) + Габдулла (к.). МИРЗАГАБДУЛЛА
МИРЗАГАЛИ (ф.-г.) Бөек морза. Чаг.: Морзагали, Галиморза. МИРЗАГАЛИ
МИРЗАГАЛЛӘМ (ф.-г.) Күп белүче, укымышлы морза. МИРЗАГАЛЛЯМ
МИРЗАГАЯН (ф.-г.) Мирза (к.) + Гаян (к.). Чаг.: Морзагаян. МИРЗАГАЯН
МИРЗАГИЛДЕ ~ МИРЗАКИЛДЕ (ф.-төр.-т.) Мирза килде (туды). МИРЗАГИЛЬДЕ ~ МИРЗАКИЛЬДЕ
МИРЗАГӘРӘЙ (ф.-тор.-т.) Мирза (к.) + Гәрәй (к.). МИРЗАГАРАЙ
МИРЗАДӘ (ф.) Әмир баласы. МИРЗАДА
МИРЗАЗИЯТ (ф.-г.) Үсүче, көчәюче морза. МИРЗАЗИЯТ
МИРЗАКАМАЛ (ф.-г.) Мирза (к.) + Камал (к.). Чаг.: Морзакамал. МИРЗАКАМАЛ
МИРЗАМӨХӘММӘТ (ф.-г.) Мирза (к.) + Мөхәммәт (к.). Чаг.: Мөхәммәтморза. МИРЗАМУХАММЕТ
МИРЗАМӨХӘММӘТСАЛИХ (ф.-г.) Мирза (к.) + Мөхәммәт (к.) + Салих (к.). МИРЗАМУХАММЕТСАЛИХ
МИРЗАНУР (ф.-г.) Мирза (к.) + Нур (к.). Д. в.: Мирзан. МИРЗАНУР
МИРЗАСАБИР (ф.-г.) Мирза (к.) + Сабир (к.). МИРЗАСАБИР
МИРЗАСАЛИХ (ф.-г.) Мирза (к.) + Салих (к.). МИРЗАСАЛИХ
МИРЗАСӘЕТ (ф.-г.) Мирза (к.) + Сәет (к.). МИРЗАСАИТ
МИРЗАСӘЛИМ (ф.-г.) Мирза (к.) + Сәлим (к.). МИРЗАСАЛИМ
МИРЗАФАЗЫЛ (ф.-г.) Мирза (к.) + Фазыл (к.). МИРЗАФАЗЫЛ
МИРЗАФАТИХ (ф.-г.) Мирза (к.) + Фатих (к.). МИРЗАФАТИХ
МИРЗАХАН (ф.-төр.-т.) Мирза (к.) + хан (к.). Чаг.: Морзахан. МИРЗАХАН
МИРЗАХӘБИБ (ф,г.) Мирза (к.) + Хәбиб (к.). Чаг.: Морзахәбиб. МИРЗАХАБИБ
МИРЗАХӘНИФ (ф.-г.) Мирза (к.) + Хәниф (к.). МИРЗАХАНИФ
МИРЗАХӘСӘН (ф.-г.) Мирза (к.) + Хәсән (к.). МИРЗАХАСАН
МИРЗАШӘЕХ (г.) Мирза (к.) + Шәех (к.). Чаг.: Шәйхеморза. МИРЗАШЕЙХ
МИРЗАӘХМӘТ (ф.-г.) Мирза (к.) + Әхмәт (к.). Чаг.: Морзаәхмәт. МИРЗААХМЕТ
МИРЗАҖАН (ф.) Мирза (к.) + җан. Чаг.: Морзаҗан. Д. в.: Мирзаян. МИРЗАДЖАН
МИРЗАҺИТ (ф.-г.) Мир (к.)+ Заһит (к.). Чаг.: Әмирзаһит. МИРЗАГИТ
МИРЗЫЯ (ф.-г.) Мир (к.) + Зыя (к.). Якты, нурлы, зыялы әмир. Д. в.: Мирзи, Мирзый, Мирзай. МИРЗИЯ
МИРКАДЫЙР (ф.-г.) Мир (к.) + Кадыйр (к.). МИРКАДИР
МИРКАДӘМ (ф.-г.) Мир (к.) + Кадәм (к.). Адымлы, атлаучы әмир. МИРКАДАМ
МИРКАМАЛ (ф.-г.) Мир (к.) + Камал (к.). МИРКАМАЛ
МИРКАСЫЙМ (ф.-г.) Мир (к.) + Касыйм (к.). Бүлеп бирүче, туендыручы, ашатучы әмир. МИРКАСИМ
МИРКӘЙ (ф.-т.) Әмиркәй (иркәләп әйтү формасы). Миркаев, Миркин фамилиясендә сакланган. МИРКАЙ
МИРМӘГЪСҮМ (ф.-г.) Гөнаһсыз, кимчелексез әмир. МИРМАГСУМ
МИРМӘХМҮТ (ф.-г.) Мактаулы әмир. МИРМАХМУТ
МИРМӨХСИН (ф.-г.) Башкаларга ярдәм итүче, шәфкатьле әмир. МИРМУХСИН
МИРМӨХӘММӘТ (ф.-г.) Мир (к.) + Мөхәммәт (к.). МИРМУХАММЕТ
МИРСАБИТ (ф.-г.) Мир (к.) + Сабит (к.). Сүзендә торучы әмир. МИРСАБИТ
МИРСАДИР (ф.-г.) Мир (к.) + Садир (к.). МИРСАДИР
МИРСАДЫЙК (ф.-г.) Мир (к.) + Садыйк (к.). МИРСАДЫК
МИРСАФА (ф.-г.) Мир (к.) + Сафа (к.). МИРСАФА
МИРСАЯФ (ф.-г.) Мир (к.) +Саяф (к.). Д. в.: Мирсәяф, Мирсәй. МИРСАЯФ
МИРСОЛТАН (ф.-г.) Мир (к.) +Солтан (к.). МИРСУЛТАН
МИРСӘГЫЙТЬ (ф.-г.) Бәхетле әмир. МИРСАГИГ
МИРСӘЕТ (ф.-г.) Мир (к.) + Сәет (к.). Д. в.: Мирсәй. МИРСАИТ
МИРСӘЕТДИН (ф.-г.) Диннең югары дәрәҗәле, затлы әмире. МИРСАИТДИН
МИРСӘЙ (ф.-г.) к. Мирсәет һәм Мирсаяф. МИРСАЙ
МИРСӘЛИМ (ф.-г.) Сәламәт әмир. Ф. в.: Мөрсәлим. МИРСАЛИМ
МИРТАЛИП (ф.-г.) Таләп итүче әмир. МИРТАЛИП
МИРТИМЕР (ф.-төр.-т.) Мир (к.) + Тимер (к.). МИРТИМЕР
МИРФАТИХ (ф.-г.) Мир (к.) + Фатих (к.). Җиңүче, яулап алучы әмир. МИРФАТИХ
МИРФӘЕЗ (ф.-г.) Мир (к.) + Фәез (к.). МИРФАИЗ
МИРХАН (ф.-төр.-т.) Мир (к.) + хан (к.). Чаг.: Әмирхан. МИРХАН
МИРХАТИМ (ф.-г.) Мир (к.) + Хатим (к.). МИРХАТИМ
МИРХАТИП (ф.-г.) Мир (к.) + Хатип (к.). Д. в.: Мирхәт, Мирхәтип. МИРХАТИП
МИРХАФИЗ (ф.-г.) Мир (к.)+ Хафиз (к.). МИРХАФИЗ
МИРХАҖИ (ф.-г.) Мир (к.) + Хаҗи (к.). Д. в.: Мирхач, Мирхаз. МИРХАЗИ
МИРХАҖИХАН (ф.-г.-төр.-т.) Мир (к.) + Хаҗи (к.) + хан. МИРХАЗИХАН
МИРХАҖИҖАН ~ Мир (к.) + Хаҗи (к.) + жан. Д. в.: МИРХАЗИЗЯН ~
МИРХАҖИЯН (ф.-г.-ф.) Мирхаҗийан, Мирхаҗиан. МИРХАЗИЯН
МИРХУҖА (ф.) Әмир хуҗа. Д. в.: Мирхуҗ. МИРХУЗЯ
МИРХӘБИБ (ф.-г.) Мир (к.)+ Хәбиб (к.). МИРХАБИБ
МИРХӘБИБУЛЛА (ф.-г.) Аллаһының сөекле әмире. Д. в.: Мирхабул, Мирхәби. МИРХАБИБУЛЛА
МИРХӘЙДӘР (ф.-г.) Мир (к.) + Хәйдәр (к.). Арыслан әмир. Д. в.: Мирхәй, Мирхи. МИРХАЙДАР
МИРХӘКИМ (ф.-г.) Мир (к.) + Хәким (к.). Акыл иясе, акыллы әмир. МИРХАКИМ
МИРХӘЛИЛ (ф.-г.) Мир (к.) + Хәлил (к.). МИРХАЛИЛЬ
МИРХӘСӘН (ф.-г.) Мир (к.) + Хәсән (к.). МИРХАСАИ
МИРХӘСӘП (ф.-г.) Кадерле, хөрмәтле әмир. МИРХАСАП
МИРХӘТ (ф.-г.) Мир (к.) + Әхәт (к.). Бердәнбер әмир. МИРХАТ
МИРШӘЕХ (ф.-г.) Мир (к) + Шәех (к.). Чаг.: Әмиршәех. Д. в.: Миршәй, Мирши. МИРШЕЙХ
МИРШӘРИФ (ф.-г.) Мир (к.) + Шәриф (к.). Атаклы, игелекле, зыялы әмир. МИРШАРИФ
МИРШӘРӘФ (ф.-г.) Мир (к.) + Шәрәф (к.). Кадерле, аксөяк әмир. Д. в.: Миршәри, Миршәрә. МИРШАРАФ
МИРЪАТ (г.) Көзге, ялтырап торучы. МИРАТ
МИРӘГЪЗАМ (ф.-г.) Мир (к.) + Әгъзам (к.). МИРАГЗАМ
МИРӘСГАТЬ (ф.-г.) Мир (к.) + Әсгать (к.). МИРАСГАТ
МИРӘХМӘТ (ф.-г.) Мир (к.) + Әхмәт (к.). МИРАХМЕТ
МИРҖАН (ф.) Мир (к.) + җан. Чаг.: Әмирҗан. МИРДЖАН
МИРҖӘЛИЛ (ф.-г.) Мир (к.) + Җәлил (к.). МИРДЖАЛИЛЬ
МИРҖӘМИЛ (ф.-г.) Мир (к.) + Җәмил (к.). МИРДЖАМИЛЬ
МИСАИЛ (бор. яһ.-г.; дини) Тәңредән сорап алынган. МИСАИЛЬ
МИСАЛ (г.) Охшаш; үрнәк. МИСАЛ
МИСБАХ (г.) Факел, яктырткыч, шәмдәл, лампа, фонарь. МИСБАХ
МИСБАХЕТДИН (г.) Диннең яктырткычы, факелы. МИСБАХЕТДИН
МИСЫР (бор. г.: геогр.) Мисыр (Египет). «Муллык ягы» мәгънәсенә ия. Төрдәше: Мисрый, Масра. Исем компоненты. МИСИР
МИСЫРГАЛИ (г.) Мисыр (к.) + Гали (к.). Татар-мишәрләрдә Мисыргалиев фамилиясендә сакланган. МИСИРГАЛИ
МИФТАХ (г.) Ачкыч, биклене ачу коралы. Исем компоненты. МИФТАХ
МИФТАХЕЛИНАН (г.) Инану ачкычы. МИФТАХЕЛИНАН
МИФТАХЕТДИН (г.) Дин ачкычы. Д. в.: Митак. МИФТАХЕТДИН
МИФТАХУЛЛА (г.) Аллаһ ачкычы, чарасы. МИФТАХУЛЛА
МИЯН (ф.; й. ис.) Уртанчы; арадагы. Уртанчы ир балага кушыла торган исем. МИЯН
Миңле. Әйтелеше миңне ~ миң (мин) (т.) Кушма төзелешле исемнәр составында урын ала торган актив исем компоненты. Электә миңле бала бәхетле була дип ышанганнар һәм яңа туган баланың тәнендә миңе булса, ана миңле компоненты кергән исем кушканнар. Бала туып шактый вакыт үткәннән сон, аның тәнендә миң күрсәләр дә, аңа миңле (миңне) сүзе кергән яңа исем бирелгән. Миң, миңле сүзе матурлык, чибәрлек, күркәмлек төшенчәсен белдерү өчен дә хезмәт иткән. Диалекталь синонимы: кал. Минле
МИҢЛЕБАЙ (т.) Миңле (к.) + бай (к.). күч. Бәхетле бай (бала). Д. в.: Миңдебай, Миңбай, Минбай, Миннебай. Синонимы: Калбай. МИНЛЕБАЙ
МИҢЛЕБАКЫЙ (т.-г.) Миңле (к.) + Бакый (к.). МИНЛЕБАКИ
МИҢЛЕБАРЫЙ (т.-г) Миңле (к.) + Барый (к.). МИНЛЕБАРИ
МИҢЛЕБАСЫЙР (т.-г.) Миңле (к.) + Басыйр (к.). МИНЛЕБАСИР
МИҢЛЕБАТТАЛ (т.-г.) Миңле (к.) + Баттал (к.). МИНЛЕБАТТАЛ
МИҢЛЕБУЛАТ (т.-г.) Миңле (к.) + Булат (к.). МИНЛЕБУЛАТ
МИҢЛЕБӘК (т.) Миңле (к.) + бәк. Синонимы: Калбәк. МИНЛЕБЕК
МИҢЛЕВАГЫЙЗ (т.-г.) Миңле (к.) + Вагыйз (к.). МИНЛЕВАГИЗ
МИҢЛЕВАКЫЙФ (т.-г.) Миңле (к.) + Вакыйф (к.). МИНЛЕВАКИФ
МИҢЛЕВАРИС (т.-г.) Миңле (к.) + Варис (к.). МИНЛЕВАРИС
МИҢЛЕВАСЫЙЛ (т.-г.) Миңле (к.) + Васыйл (к.). МИНЛЕВАСИЛЬ
МИҢЛЕВАСЫЙХ (т.-г.) Миңле (к.) + Васыйх (к.). МИНЛЕВАСИХ
МИҢЛЕВАФА (т.-г.) Миңле (к.) + Вафа (к.). Д. в.: Минвафа. МИНЛЕВАФА
МИҢЛЕВАХИТ (т.-г.) Миңле (к.) + Вахит (к.). Д. в.: Минвахит. МИҢЛЕВАХИТ
МИҢЛЕВӘЛИ (т.-г.) Миңле (к.) + Вәли (к.). Д. в.: Минвәли. МИНЛЕВАЛИ
МИҢЛЕГАЗАР (т.-г.) Миңле (к.) + Газар (к.). Миңле яңаклы. Д. в.: Миңлегазур, Миңгазар, Миңгазур. МИНЛЕГАЗАР
МИҢЛЕГАЗИ (т.-г.) Миңле (к.) + Гази (к.). Д. в.: Мингази. МИНЛЕГАЗИ
МИҢЛЕГАЗИЗ (т.-г.) Миңле (к.) + Газиз (к.). Д. в.: Миңгазиз. МИНЛЕГАЗИЗ
МИҢЛЕГАЗИМ (т.-г.) Миңле (к.) + Газим (к.). Д.в.: Мингазим. МИНЛЕГАЗИМ
МИҢЛЕГАЛИ (т.-г.) Миңле (к.) + Гали (к.). Д. в.: Мингали. МИНЛЕГАЛИ
МИҢЛЕГАЛИМ (т.-г.) Миңле (к.) + Галим (к.). Д.в.: Мингалим. МИНЛЕГАЛИМ
МИҢЛЕГАЛЛӘМ (т.-г.) Миңле (к.) + Галләм (к.). Д.в.: Мингалләм. МИНЛЕГАЛЛЯМ
МИҢЛЕГАМИР (т.-г.) Миңле (к.) + Гамир (к.). МИНЛЕГАМИР
МИҢЛЕГАРИФ (т.-г.) Миңле (к.) + Гариф (к.). МИНЛЕГАРИФ
МИҢЛЕГАТА (т.-г.) Миңле (к.) + Гата (к.). Бәхетле бүләк. Д. в.: Мингата. МИНЛЕГАТА
МИҢЛЕГАФФАН (т.-г.) Миңле (к.) + Гаффан (к.). МИНЛЕГАФФАН
МИҢЛЕГАФФАР (т.-г.) Миңле (к.) + Гаффар (к.). МИНЛЕГАФФАР
МИҢЛЕГАЯЗ (т.-г.) Миңле (к.) + Гаяз (к.). Д. в.: Мингаяз. МИНЛЕГАЯЗ
МИҢЛЕГАЯН (т.-г.) Миңле (к.) + Гаян (к.). Д. в.: Мингаян. МИНЛЕГАЯН
МИҢЛЕГОЛ ~ МИҢЛЕКОЛ (т.) Миңле кол. күч. Бәхетле кол. Ф. в.: Миннегол, Мингол, Миңлегул, Мингул. МИНЛЕГУЛ ~ МИНЛЕКУЛ
МИҢЛЕГУҖА ~ МИҢЛЕХУҖА (т.-ф.) Миңле хуҗа; күч. бәхетле хуҗа. Д. в.: Минхуҗа. МИНЛЕГУЗЯ ~ МИНЛЕХУЗЯ
МИҢЛЕГӘРӘЙ (төр.-т.) Миңле (к.) + Гәрәй (к.). Д. в.: Мингәрәй. МИНЛЕГАРАЙ
МИҢЛЕЗАДӘ (т.-ф.) Миңле бала, угыл. күч. Бәхетле бала, угыл. Д. в.: Минзадә. МИНЛЕЗАДА
МИҢЛЕЗАКИР (т.-г.) Миңле (к.) + 3акир (к.). Д. в.: Минзакир. МИНЛЕЗАКИР
МИҢЛЕЗАКУАН (т.-г.) Миңле (к.) + Закуан (к.). МИҢЛЕЗАКУАН
МИҢЛЕЗАРИФ ~ МИҢНЕЗАРИФ (т.-г.) Минде (к.)+ Зариф (к.). Д. в.: Минзариф, Миннезариф. МИНЛЕЗАРИФ ~ МИННЕЗАРИФ
МИҢЛЕЗАҺИР (т.-г.) Миңле (к.) + Заһир (к.). Д. в.: Минзаһир. МИНЛЕЗАГИР
МИҢЛЕЗАҺИТ (т.-г.) Миңле (к.) + Заһит. Д. в.: Минзаһит, Минза. МИНЛЕЗАГИТ
МИҢЛЕЗЫЯ (т.-г.) Миңле (к.) + Зыя (к.). Бәхетле яктылык, балкыш. Д. в.: Минзыя. МИНЛЕЗИЯ
МИҢЛЕЗӨФӘР (т.-г.) Миңле (к,) + Зөфәр (к.). Бәхетле җиңүче. Төрдәше: Минзөфөр. МИНЛЕЗУФАР
МИҢЛЕИСЛАМ (т.-г.) Миңле(к.) + Ислам(к.). Д.в.: Минислам, Миңислам, Миннислам. МИНЛЕИСЛАМ
МИҢЛЕИШ (т.) Миңле иш (дус, бала), күч. Бәхетле иш (дус, бала). Д. в.: Миңиш, Миниш. МИНЛЕИШ
МИҢЛЕКӘБИР (т.-г.) Миңле (к.) + Кәбир (к.). Д.в.: Минкәбир, Минкә. МИНЛЕКАБИР
МИҢЛЕКӘЙ (т.) Миңле сүзенә -кәй иркәләү-кечерәйтү кушымчасы ялганып ясалган исем. Синонимы: Калкай. Д. в.: Минкәй, Минкә. МИНЛЕКАЙ
МИҢЛЕКӘРИМ (т.-г.) Миңле (к.) + Кәрим (к.). Д.в.: Минкәрим. МИНЛЕКАРИМ
МИҢЛЕЛАТЫЙФ (т.-г.) Миңле (к.) + Латыйф (к.). Д.в.: Минлатыйф. МИНЛЕЛАТИФ
МИҢЛЕМОРЗА (т.-г.-ф.) Миңле (к.) + Морза (к.). Синонимы: Калморза. МИНЛЕМУРЗА
МИҢЛЕМУЛЛА (т.-г.) Миңле (к.) + Мулла (к.). Д. в.: Миннемулла. МИНЛЕМУЛЛА
МИҢЛЕМӨХӘММӘТ (т.-г.) Миңле (к.) + Мөхәммәт (к.). Синонимы: Калмөхәммәт. Д. в.: Милмөхәммәт. МИНЛЕМУХАММЕТ
МИҢЛЕМӨХӘММӘТСАЛИХ (т.-г.) Миңле (к.) + Мөхәммәт (к.) + Салих (к.). МИНЛЕМУХАММЕТСАЛИХ
МИҢЛЕНАЗЫЙМ (т.-г.) Миңле (к.) + Назыйм (к.). Д. в.: Миңназыйм, Минназыйм. МИНЛЕНАЗИМ
МИҢЛЕНИЯЗ (т.-ф.) Миңле (к.) + Нияз (к.). Бәхет китерүче бүләк. Д. в.: Миңнияз, Миннияз. МИНЛЕНИЯЗ
МИҢЛЕНУР (т.-г.) Миңле нур; бәхет китерүче нур. Д. в.: Миннур. МИНЛЕНУР
МИҢЛЕРАЗЫЙ (т.-г.) Миңле (к.) + Разый (к.). Д. в.: Минразый. МИНЛЕРАЗИ
МИҢЛЕРАСИХ (т.-г.) Миңле (к.) + Расих (к.). Д. в.: Минрасих. МИҢЛЕРАСИХ
МИҢЛЕРАХМАН (т.-г.) Миңле (к.)+ Рахман (к.). Аллаһының миңле (бәхетле) кешесе. Д. в.: Миннерахман. МИҢЛЕРАХМАН
МИҢЛЕРӘЙХАН (т.-г.) Миңле (к.) + Рәйхан (к.). Д. в.: Миннерәйхан. МИНЛЕРАЙХАН
МИҢЛЕРӘФИКЪ (т.-г.) Миңле (к.) + Рәфикъ (к.). Д. в.: Миннерәфикъ, Минрәфикъ. МИНЛЕРАФИК
МИҢЛЕРӘХИМ (т.-г.) Миңле (к.) + Рәхим (к.). Д. в.: Миңнерәхим. МИНЛЕРАХИМ
МИҢЛЕСАБИР (т.-г.) Миңле (к.) + Сабир (к.). Д. в.: Минсабир. МИНЛЕСАБИР
МИҢЛЕСАДИР (т.-г.) Миңле (к.) + Садир (к.). Д.в.: Минсадир. МИҢЛЕСАДИР
МИҢЛЕСАДЫЙК (т.-г.) Миңле (к.) + Садыйк (к.). Д. в.: Минсадыйк. МИНЛЕСАДЫК
МИҢЛЕСАЛИХ (т.-г.) Миңле (к.) + Салих (к.). Д.в.: Минсалих. МИНЛЕСАЛИХ
МИҢЛЕСАФА (т.-г.) Миңле (к.) + Сафа (к.). Д. в.: Миңсафа, Минсафа. МИНЛЕСАФА
МИҢЛЕСОЛТАН (т.-г.) Миңле (к.) + Солтан (к.). Д.в.: Минсолтан. МИНЛЕСУЛТАН
МИҢЛЕСОРУР (т.-г.) Миңле (к.) + Сорур (к.) . Д. в.: Минсорур, Минсур. МИНЛЕСУРУР
МИҢЛЕСӘГЫЙТЬ (т.-г.) Миңле (к.) + Сәгыйть (к.). Д. в.: Минсәгыйть. МИНЛЕСАГИТ
МИҢЛЕСӘЕТ (т.-г.) Миңле (к.) + Сәет (к.). Д. в.: Минсәет. МИНЛЕСАИТ
МИҢЛЕСӘЛИМ (т.-г.) Миңле (к.) + Сәлим (к.). Д. в.: Минсәлим. МИНЛЕСАЛИМ
МИҢЛЕСӘРВӘР (т.-г.) Миңле (к.) + Сәрвәр (к.). Д. в.: Минсәрвәр. МИНЛЕСАРВАР
МИҢЛЕТАЛИП (т.-г.) Миңле (к.) + Талип (к.). Д. в.: Минталип. МИНЛЕТАЛИП
МИҢЛЕТАҺИР (т.-г.) Миңле (к.) + Таһир (к.). Д. в.: Минтаһир. МИНЛЕТАГИР
МИҢЛЕТДИН (т.-г.) Диннең миңле (бәхетле) кешесе. Д. в.: Миннетдин. МИНЛЕТДИН
МИҢЛЕТИМЕР (т.) Миңле (к.) + Тимер (к.). Бәхетле һәм тимер кебек нык, чыдам. Д. в.: Минтимер. МИҢЛЕТИМЕР
МИҢЛЕУРАЗ (төр.-т.) Миңле (к.) + Ураз (к.). «Куш бәхет» мәгънәсендә. Д. в.: Минураз. МИНЛЕУРАЗ
МИҢЛЕФАЗЫЛ (т.-г.) Миңле (к.) + Фазыл (к.). МИНЛЕФАЗЫЛ
МИҢЛЕФАРИС (т.-г.) Миңле (к.) + Фарис (к.). МИНЛЕФАРИС
МИҢЛЕФАТИХ (т.-г.) Миңле (к.) + Фатих (к.). Д. в.: Минфатих. МИНЛЕФАТИХ
МИҢЛЕФАЯЗ (т.-г.) Миңле (к.) + Фаяз (к.). Д. в.: Минфаяз. МИҢЛЕФАЯЗ
МИҢЛЕФӘЕЗ (т.-г.) Миңле (к.) + Фәез (к.). Д. в.: Минфәез. МИНЛЕФАИЗ
МИҢЛЕФӘРИТ (т.-г.) Миңле (к.) + Фәрит (к.). МИНЛЕФАРИТ
МИҢЛЕФӘҺИМ (т.-г.) Миңле (к.) + Фәһим (к.). МИНЛЕФАГИМ
МИҢЛЕХАК (т.-г.) Миңле (к.) + Хак (к.). Хакның (Аллаһының) миңле (бәхетле) кешесе. МИНЛЕХАК
МИҢЛЕХАН (т.) Миңле хан (к.). күч. Бәхетле хан. Д. в.: Миннехан, Минхан. МИНЛЕХАН
МИҢЛЕХАҖИ (т.-г.) Миңле (к.) + Хаҗи (к.). Д. в.: Минхаҗи. МИНЛЕХАЗИ
МИҢЛЕХУҖА (т.-ф.) Миңле хуҗа, бәхетле хуҗа. Д. в.: Минхуҗа. МИНЛЕХУЗЯ
МИҢЛЕХӘБИБ (т.-г.) Миңле (к.) + Хәбиб (к.). Д. в.: Минхәбиб. МИНЛЕХАБИБ
МИҢЛЕХӘБИР (т.-г.) Миңле (к.) + Хәбир (к.). Д. в.: Минхәбир. МИНЛЕХАБИР
МИҢЛЕХӘЕР (т.-г.) Миңле (к.) + Хәер (к.). Д. в.: Минхәер. МИНЛЕХАИР
МИҢЛЕХӘЙ (т.-г.) Миңле (к.) + Хәй (к.). Бәхетле мәңге тере. Д. в.: Минхәй. МИНЛЕХАЙ
МИҢЛЕХӘЙДӘР (т.-г.) Миңле (к.) + Хәйдәр (к.). Бәхетле арыслан. Д. в.: Минхәйдәр. МИНЛЕХАЙДАР
МИҢЛЕХӘКИМ (т.-г.) Миңле (к.) + Хәким (к.). Д. в.: Минхәким. МИНЛЕХАКИМ
МИҢЛЕША ~ МИННИШАҺ (т.-ф.) Миңле (к.) + шаһ (к.). Д. в.: Минуш, Минук, Минай. МИНЛЕША ~ МИННИШАХ
МИҢЛЕШАКИР (т.-г.) Миңле (к.) + Шакир (к.). Д. в.: Миншакир. МИҢЛЕШАКИР
МИҢЛЕШАҺ (т.-г.) Миңле (к.) + шаһ (к.). Д. в.: Минша. МИНЛЕШАХ
МИҢЛЕШАҺИ (т.-г.) Миңле (к.) + Шаһи (к.). Д. в.: Миншаһи. МИНЛЕШАГИ
МИҢЛЕШӘЕХ (т.-г.) Миңле (к.) + Шәех (к.). Д. в.: Миншәех. МИНЛЕШЕЙХ
МИҢЛЕШӘМСИ (т.-г.) Миңле (к.) + Шәмси (к.). МИНЛЕШАМСИ
МИҢЛЕЯЗДАН (т.-ф.) Аллаһының миңле (бәхетле) кешесе. Д. в.: Миняздан. МИҢЛЕЯЗДАН
МИҢЛЕЯР (т.-ф.) Миңле яр (дус, иптәш). МИНЛЕЯР
МИҢЛЕӘГЪЗАМ (т.-г.) Миңле (к.) + Әгъзам (к.). МИНЛЕАГЗАМ
МИҢЛЕӘСГАТЬ (т.-г.) Миңле (к.) + Әсгать (к.). МИНЛЕАСГАТ
МИҢЛЕӘХМӘТ (т.-г.) Миңле (к.) + Әхмәт (к.). Д. в.: Минәхмәт, Миңнеәхмәт, Миннеәхмәт. МИНЛЕАХМЕТ
МИҢЛЕӘХӘТ (т.-г.) Миңле (к.) + Әхәт (к.). Д. в.: Миннеәхәт, Минәхәт. МИНЛЕАХАТ
МИҢЛЕҖАН (т.-ф.) Миңле (к.) + җан. Д. в.: Минҗан. МИНЛЕДЖАН
МИҢЛЕҺАДИ (т.-г.) Миңле (к.) + Һади (к.). Д. в.: Минһади. МИНЛЕХАДИ
МИҢНУЛЛА (т.-г.) Аллаһының миңле (к. Миңле) кешесе. Төрдәше: Миннулла, Минулла, Минул, Милла, Минуш, Минәй, Мини. МИННУЛЛА
МИҺМАН (ф.) Кунак. Д. в.: Микман, Бикбан, Микбан. Синонимы: Кунак. МИХМАН
МИҺРАН (ф.) Миһербанлы, йомшак күңелле. МИГРАН
МИҺРАНША (ф.) Миһран (к.)+ шаһ (к.). МИГРАНША
МИҺРИ ~ МИҺЕР (ф.) 1. Шәфкать. 2. Дуслык, мәхәббәт. 3. Кояш. Исем компоненты. МИХРИ ~ МИХЕР
МИҺРИЗАДӘ (ф.) Миһри (к.) + Задә (к.). МИХРИЗАДА
МИҺРЕТДИН (ф.-г.) Дин кояшы. МИХРЕТДИН
МОГАББИР (г.) Аңлатучы, төшендерүче; төш юраучы. МУГАББИР
МОГАЗЗӘМ (г.) к. Мөгаззәм. Ф. в.: Могаззам. МУГАЗЗАМ
МОГАЗЗИМ (г.) Күрәзә, багучы. МУГАЗЗИМ
МОГАТТАР (г.-ф.) Хуш исле. МУГАТТАР
МОГАФАР (г.) Гафу ителгән, кичерелгән. МУГАФАР
МОГАШИР (г.) Дус булып, аралашып яшәү. МУГАШИР
МОГАФАТ (г.) Тазару, сәламәтлек; нәрсәдән булса да арыну. Төрдәше: Могафә. МУГАФАТ
МОГАҺИД (г.) Вәгъдәләшүче, сүз бирүче; берәр эш турында килешүче. МУГАХИД
МОГТӘБӘР (г.) 1. Хөрмәтле, абруйлы. 2. Күзгә чалынырлык. Д. в.: Тәбәр, Табар. МУГТАБАР
МОГТӘЗИР (г.) Гафу үтенүче. МУГТАЗИР
МОГНИ (г.) Баетучы, мохтаҗлыкны бетерүче. МУГНИ
МОГЫЙН (г.) Ярдәмче, ярдәм итүче. МУГИН
МОЗАФФАР (г.) 1. Җиңүче, өстен килүче. 2. Теләгенә ирешүче. МУЗАФФАР
МОЗАФФАРЕТДИН (г.) Диннең җиңүчесе, өстен чыгучысы. МУЗАФФАРЕТДИН
МОЗАФФАРУЛЛА (г.) Аллаһының җиңүчесе, өстен чыгучысы. МУЗАФФАРУЛЛА
МОЗЫЙ (г.) Кунак итүче; кунак сыйлаучы. МУЗИ
МОЗЫЙХ (г.) Ачыклык кертүче, ачыклаучы. МУЗИХ
МОКАТДӘМ (г.; хәр.) Алга алып баручы; башлык, начальник. МУКАТДАМ
МОКАТДӘР (г.) Алдан билгеләнгән; язмыш, тәкъдир. МУКАТДАР
МОКАТДӘС ~ МОКАТДИС (г.) Изге, пакь. МУКАТДАС ~ МУКАТДИС
МОКАФФА (г.; әдәби) Рифмага салынган. МУКАФФА
МОКЫЙМ (г.) Өендә торучы. МУКИМ
МОРАДЫЙМ ~ МОРАДЫМ (г.-т.) Теләгем; теләгәнем булды. МУРАДЫМ
МОРАТ ~ МОРАД (г.) Теләк, максат; теләгән әйбер, ният. Исем компоненты. МУРАТ ~ МУРАД
МОРАТБАЙ (г.-төр.-т.) Морат (к.)+ бай (к.). Чаг.: Байморат. МУРАТБАЙ
МОРАТБАКЫЙ (г.) Морат (к.) + Бакый (к.). Мәңгелек теләк, максат, ният. МУРАТБАКИ
МОРАТБИРДЕ (г.-т.) Теләгәнемне бирде. Чаг.: Бирдеморат. МУРАТБИРДЕ
МОРАТБӘК (г.-төр.-т.) Морат (к.) + бәк. Чаг.: Бикморат. МУРАТБЕК
МОРАТГАЛИ (г.) Морат (к.) + Гали (к.). Чаг.: Галиморат. Д. в.: Моратали, Моратәле, Мортый. МУРАТГАЛИ
МОРАТНӘБИ (г.) Морат (к.) +Нәби (к.). МУРАТНАБИ
МОРАТХАН (г.-төр.-т.) Морат (к.) + хан (к.). Хан теләге. Чаг.: Ханморат. МУРАТХАН
МОРАТХУҖА (г.-ф.) Морат (к.) + Хуҗа (к.). МУРАТХУЗЯ
МОРАТША (г.-ф.) Морат (к.) + шаһ (к.). Чаг.: Шаһиморат. МУРАТША
МОРЗА (ф.) Әмир баласы; аксөяк, затлы токым. Исем компоненты. МУРЗА
МОРЗАЙ (ф.-төр.-т.) Морза сан-дәрәҗә титулына -ай чакыру-эндәшү-боеру кушымчасы ялганып ясалган. Д. в.: Мирзый, Мурзай. МУРЗАЙ
МОРЗАБАЙ (ф.-төр.-т.) Морза (к.) + бай (к.). Чаг.: Байморза, Мирзабай. МУРЗАБАЙ
МОРЗАБАК (ф.-төр.-т.) Морза (к.) + бак (кара, ту). МУРЗАБАК
МОРЗАБИ (ф.-төр.-т.) Морза (к.)+ би. Чаг.: Морзабәк, Бикморза, Биморза. МУРЗАБИ
МОРЗАБИРДЕ (ф.-төр.-т.) Морза бирде. Чаг.: Мирзабирде. МУРЗАБИРДЕ
МОРЗАБУЛАТ (ф.-г.) Морза (к.) + Булат (к.): Чаг.: Мирзабулат. МУРЗАБУЛАТ
МОРЗАБӘК (ф.-т.) Морза (к.) + бәк. Чаг.: Бикморза, Мирзабәк. МУРЗАБЕК
МОРЗАВӘЛИ (ф.-г.) Морза (к.) +Вәли (к.). Чаг.: Вәлиморза, Мирзавәли. МУРЗАВАЛИ
МОРЗАГАЛИ (ф.-г.) Морза (к.) + Гали (к.). Чаг.: Галиморза, Мирзагали. МУРЗАГАЛИ
МОРЗАГАЯН (ф.-г.) Морза (к.) + Гаян (к.). Билгеле, танылган морза. Чаг.: Мирзагаян. Морза (к.) + кол (к.). Чаг.: Колморза. МУРЗАГАЯН
МОРЗАГОЛ ~ МОРЗАКОЛ (ф.-г.) Морза сүзенә -кай иркәләү-кечерәйтү кушымчасы ялганып ясалган. Морзакаев (Мурзакаев) фамилиясендә сакланган. МУРЗАГУЛ ~ МУРЗАКУЛ
МОРЗАКАЙ (ф.-т.) Морза (к.) + Камал (к.). Чаг.: Мирзакамал. МУРЗАКАЙ
МОРЗАКИЛДЕ (ф.-төр.-т.) Морза (к.) + килде (туды). Д. в.: Морзагилде. МУРЗАКИЛЬДЕ
МОРЗАХАН (ф.-төр.-т.) Морза (к.) + хан (к.). Чаг.: Ханморза, Мирзахан. МУРЗАХАН
МОРЗАХМӘТ ~ МОРЗАӘХМӘТ (ф.-г.) Морза (к.) + Әхмәт (к.). Чаг.: Әхмәтморза. МУРЗАХМЕТ ~ МУРЗААХМЕТ
МОРЗАХӘБИБ (ф.-г.) Морза (к.) + Хәбиб (к.). Чаг.: Хәбибморза, Мирзахәбиб. МУРЗАХАБИБ
МОРЗАШӘЕХ (ф.-г.) Морза (к.) + Шәех (к.). Чаг.: Шәйхеморза. МУРЗАШЕЙХ
МОРЗАҖАН (ф.) Морза (к.) + җан. Чаг.: Янморза, Җанморза, Мирзаҗан. Төрдәше: Морзаян. МУРЗАДЖАН
МОРТ (монг.; геогр.) Монгол телендә маритой «атлы, аты булган» яки «атменәр, җайдак» мәгънәсен белдерүче сүзнең фонетик үзгәреш-тартылыш кичерүе нәтиҗәсендә барлыкка килгән исем. Татарстанның Алабуга районындагы татар-рус авылының атамасы. Исем компоненты. Сайланган, артык күрелгән; сайлап куелган; сөекле. Д. в.: Морти, Мортый, Мортак, Мортазай, Мортазый. МОРТ
МОРТАЗА (г.) Атлы, аты булган, җайдак МУРТАЗА
МОРТАК (монг.-төр.-т.) (к. Морт.). Татар-мишәрләрдә һәм русларда Мортаков фамилиясендә сакланган. МУРТАК
МОСАВИР (г.) к. Мөсәвир. МУСАВИР
МОСАДДЫЙКЪ (г.) Раслаучы, дөреслекне ныгытучы; хакыйкатьне яклаучы. МУСАДДЫК
МОСАННИФ (г.) Әсәр, китап язучы, автор. МУСАННИФ
МОСАФФА (г.) Саф, таза; сафланган, тазартылган. МУСАФФА
МОСИФ (г.) Сыйфатлаучы, тасвирлаучы. МУСИФ
МОСИФУЛЛА (г.) Аллаһыны сыйфатлаучы; Аллаһ юлына өндәүче. МУСИФУЛЛА
МОСЛИХ (г.) Төзәтүче; яхшыртучы, реформа ясаучы. Төрдәшләре: Мосләх, Мослах. Исем компоненты. МУСЛИХ
МОСЛИХЕТДИН (г.) Дингә реформа ясаучы. МУСЛИХЕТДИН
МОСЛИХУЛЛА (г.) Аллаһының төзәтүчесе, яхшыртучысы. МУСЛИХУЛЛА
МОСТАФА (г.) Сайлап алынган, иң саф; башкалардан өстен, иң яхшы. Мөхәммәт пәйгамбәрнең эпитеты. Д. в.: Мостай, Мостакай, Мостак, Мочтак, Мостюк, Мостый. МУСТАФА
МОСЫЙП (г.) Дөреслекне табучы; теләгенә ирешүче. МУСИП
МОТАЛЛАП (г.) 1. Үтенүче, таләп итүче. 2. Түбәнчелекле кеше. Чаг.: Талиб. Д. в.: Моталли, Мөти, Мөтәй. МУТАЛЛАП
МОТАЛЛИП (г.) Эзләүче. Чаг.: Талиб. МУТАЛЛИП
МОТАҺИР (г.) Пакьләүче, сафландыручы. МУТАГИР
МОТАҺҺАР (г.) Пакьләнгән, сафланган. Төрдәше: Мотаһир. МУТАХХАР
МОТЫЙГ (г.) Буйсынучы, баш июче; сүз тыңлаучы. Д. в.: Мути, Мөти, Мотый, Мутый, Мутик. МУТИГ
МОТЫЙГУЛЛА (г.) Аллаһыга буйсынучы, баш июче. МУТИГУЛЛА
МОФАЗЗАЛ (г.) Хөрмәтле, сөйкемле (кеше). Д. в.: Мофаздал. МУФАЗЗАЛ
МОХАСИМ (г.) Дәгъва кылучы. МУХАСИМ
МОХЛИС (г.) Ихлас күңелле; чын дус, тугрылыклы дус. Д. в.: Мөхли, Мөхлис. МУХЛИС
МОХЛИСУЛЛА (г.) Аллаһының ихлас күңелле кешесе. МУХЛИСУЛЛА
МОХТАР (г.) 1. Сайланган, сайлап алынган. 2. Ирекле, ихтыярлы, бәйсез. МУХТАР
МОХТАРУЛЛА (г.) Аллаһының сайлап алынган кешесе. МУХТАРУЛЛА
МОХТАСАР (г.) 1. Кыска. 2. Борынгы дәреслек китабы исеме. МУХТАСАР
МУЙНАК (бор. төр.-т.-б.; зоол.; й. ис.) Муены ак. Муены ак әткә кушыла торган зооним. Элекке заманда Муйнак исеме, талымсыз, яшәүчән булсын дигән теләктән чыгып, төрки халыкларда ир балаларга кушылган. МУЙНАК
МУЛГӘРӘЙ (төр.-т.; й. ис.) Мул (таза) тормышлы Гәрәй (к.). МУЛГАРАЙ
Мулла (г.) Гарәпчә мелла сүзеннән; мулла, укымышлы кеше, өйрәтүче, укытучы; дингә өндәүче; рухани дәрәҗә. Исем компоненты. Мулла
МУЛЛАБАЙ (г.-төр.-т.) Мулла (к.) + бай (к.). Укымышлы бай. Чаг.: Баймулла. МУЛЛАБАЙ
МУЛЛАБИРДЕ (г.-т.) Мулла (к.) + бирде. МУЛЛАБИРДЕ
МУЛЛАБӘК (г.-төр.-т.) Мулла (к.) + бәк. Чаг.: Бикмулла. МУЛЛАБЕК
МУЛЛАГАЛИ (г.) Мулла (к.) + Гали (к.). МУЛЛАГАЛИ
МУЛЛАГАЛИМ (г.) Мулла (к.) + Галим (к.). МУЛЛАГАЛИМ
МУЛЛАГАЛЛӘМ (г.) Мулла (к.) + Галләм (к.). МУЛЛАГАЛЛЯМ
МУЛЛАГАЯН (г.) Мулла (к.) + Гаян (к.). МУЛЛАГАЯН
МУЛЛАГИЛДЕ (г.-төр.-т.) Мулла (к.) + килде (туды). МУЛЛАГИЛЬДЕ
МУЛЛАГОЛ ~ МУЛЛАКОЛ (г.-төр.-т.) Мулла (к.) + кол. МУЛЛАГУЛ ~ МУЛЛАКУЛ
МУЛЛАГӘРӘЙ (г.-төр.-т.). Мулла (к.) + Гәрәй (к.). МУЛЛАГАРАЙ
МУЛЛАЗЫЯТДИН (г.) Мулла (к.) + Зыятдин (к.). МУЛЛАЗИЯТДИН
МУЛЛАКАЙ (г.-төр.-т.) Мулла сүзенә -кай иркәләү-кечерәйтү кушымчасы ялганып ясалган исем. Муллакаев фамилиясендә сакланган. МУЛЛАКАЙ
МУЛЛАМӨЛЕК (г.) Мулла (к.) + Молек (к. Мәлик). МУЛЛАМУЛЮК
МУЛЛАМӨХӘММӘТ (г.) Мулла (к.) + Мөхәммәт (к.). МУЛЛАМУХАММЕТ
МУЛЛАНУР (г.) Мулла (к.) + Нур (к.). МУЛЛАНУР
МУЛЛАСАФА (г.) Мулла (к.) + Сафа (к.). МУЛЛАСАФА
МУЛЛАСӘЛИМ (г.) Мулла (к.) + Сәлим (к.). МУЛЛАСАЛИМ
МУЛЛАХАММАТ (г.) Мулла (к.) + Хаммат (к.). МУЛЛАХАММАТ
МУЛЛАХАН (г.-төр.-т.) Мулла (к.) + хан (к.). Укымышлы хан. МУЛЛАХАН
МУЛЛАХӘСӘН (г.) Мулла (к.) + Хәсән (к.). МУЛЛАХАСАН
МУЛЛАШАҺ (г.-ф.) Мулла (к.) + шаһ (к.). Укымышлы шаһ. Чаг.: Шаһимулла. Төрдәше: Муллаша. МУЛЛАШАХ
МУЛЛАЯР (г.-ф.) Укымышлы, белемле яр (дус). МУЛЛАЯР
МУЛЛАӘХМӘТ (г.) Мулла (к.)+ Әхмәт (к.). МУЛЛАХМЕТ
МУЛЛАҖАН ~ МУЛЛАЯН (г.-ф.) Мулла (к.) + җан. Укымышлы җан. Д. в.: Муллаш. МУЛЛАДЖАН ~ МУЛЛАЯН
МУЛЛАҖӘЛАЛ (г.) Мулла (к.) + Җәяал (к. Җәләл). Б МУЛЛАДЖАЛАЛ
МУСА (г.-яһ.; дини) орынгы яһүд телендәге мешу (бала) сүзеннән (Тәуратта Моисей) ясалган исем. Русларда — Моисей, инглизләрдә — Мозес, немецларда— Мозе, французларда — Моиз, итальяннарда — Мозе, грекларда — Мозес. Исем компоненты. МУСА
МУСАБАЙ (г.-төр.-т.) Муса (к.) + бай (к.). МУСАБАЙ
МУСАГАЛИ (г.) Муса (к.) + Гали (к.). Д. в.: Мусали. МУСАГАЛИ
МУСАБӘК (г.-төр.-т.) Муса (к.) + бәк. МУСАБЕК
МУСАВИ (г.-яһ.) 1. Мусага караган; Муса динен тотучы, яһүди. 2. Шигыйларның җиденче имамнары, Мусадан килүче. Төрдәше: Мәсәви. МУСАВИ
МУСАНУР (г.) Муса (к.) + Нур (к.). Нурлы бала. МУСАНУР
МУСАХАН (г.-төр.-т.) Муса (к.) + хан (к.). МУСАХАН
МУХАН (г.) Хезмәтче, ялчы. Муханов, Муканов фамилияләрендә сакланган. Муханов фамилиясе русларда да бар. Д. в.: Мукан. МУХАН
МЭЛОР (р.; неол.) «Маркс, Энгельс, Ленин, Октябрьская революция» сүзләреннән кыскартылып ясалган яңа исем. МЭЛОР
МӘБГУС (г.) Вәкил; депутат; илче. МАБГУС
МӘБРҮК (г.) 1. Хупланган; яхшы дип табылган. 2. Бәхетле, имин. МАБРУК
МӘБРҮР (г.) 1. Мәрхәмәтле, яхшы. 2. Диндар, тәкъва. МАБРУР
МӘГАЗ (г.) Сыену урыны; күч. сыена торган бала. МАГАЗ
МӘГАН (г.) Бергә, берләшеп, икесе бергә. МАГАН
МӘГАФУР (г.) Гафу ителгән, кичерелгән. Д. в.: Мәгъфур. МАГАФУР
МӘГАШ (г.) Яшәү, тереклек; тормыш. МАГАШ
МӘГЫЙД (г.) Бергә яшәүче иптәш, юлдаш. Д. в.: Мәгыйз. МАГИД
МӘГЫЙН (г.) Саф сулы чишмә. Ф. в.: Магыйн. МАГИН
МӘГЪДӘН (г.; минер.) 1. Руда. 2. Чишмә, чыганак. МАГДАН
МӘГЪДӘНЕТДИН (г.) Дин чишмәсе. МАГДАНЕТДИН
МӘГЪДӘННУР (г.) Нур, яктылык чишмәсе. Татарстанның көнчыгыш районнарында ирләр һәм хатын-кызлар исеме булып йөри. Д. в.: Мәгъдәнур. МАГДАННУР
МӘГЪДҮТ (г.) Саналган, санаулы. МАГДУТ
МӘГЪЗҮР (г.) Гозерле, гозер иясе. МАГЗУР
МӘГЪМҮР (г.) Эшкәртелгән, төзекләндерелгән. МАГМУР
МӘГЪНӘВИ (г.) Мәгънәле, эчтәлекле. МАГНАВИ
МӘГЪНӘДАР (г.-ф.) Мәгънәле, мәгънәгә ия булган. МАГНАДАР
МӘГЪРИФӘТ (г.) 1. Белем, һөнәр; мәгърифәт. 2. Танышлар, дуслар. МАГРИФАТ
МӘГЪРУР (г.) Горур. МАГРУР
МӘГЪРҮФ (г.) Мәшһүр, атаклы, шөһрәтле, данлы; хупланган. Д. в.: Мәгъруф. Исем компоненты. МАГРУФ
МӘГЪРҮФЗАДӘ (г.-ф.) Мәгърүф (к.) + Задә (к.). МАГРУФЗАДА
МӘГЪРҮФҖАН (г.-ф.) Мәгърүф (к.) + җан. МАГРУФДЖАН
МӘГЪСҮМ (г.) 1. Гөнаһсыз, керсез, кимчелексез (сабый). 2. Саклана торган, кагылмый торган. Исем компоненты. МАГСУМ
МӘГЪСҮМХАН (г.-төр.-т.) Мәгъсүм (к.) + хак (к.). МАГСУМХАН
МӘГЪСҮМҖАН (г.-ф.) Мәгъсүм (к.) + жан. Гөнаһсыз җан. МАГСУМДЖАН
МӘГЪФУР (г.) Гафу итә белүче. МАГФУР
МӘГЪШУК (г.) Сөекле (ир кеше). МАГШУК
МӘГЪҖҮН (г.) Дару, дәва. МАГДЖУН
МӘДИЯР (ф.) Мәһдинең (к.) дусты. МАДИЯР
МӘЙМҮН (г.) 1. Шат, бәхетле, рәхәткә тиенгән. 2. Маймыл. МАЙМУН
МӘККИ (г.) Мәккәле, Мәккә шәһәренеке. к. Мәккә. МЕККИ
МӘККӘ (г.. дини; геогр.) Гарәпчә макараб — «изге урын» мәгънәсендәге Мәккә шәһәре атамасыннан. МЕККА
МӘКЪБУЛ (г.) Кабул күрелгән, яраклы табылган. МАКБУЛ
МӘКЪСУД (г.) Омтылыш, теләк; ният. МАКСУД
МӘЛИК (г.) Патша, солтан, хөкемдар. Ф. в.: Мөлек. МАЛИК
МӘЛИХ (г.) 1. Сөйкемле, ягымлы, гүзәл. 2. Татлы. МАЛИХ
МӘМДҮД (г.) Сузынкы, озын. МАМДУД
МӘМДҮХ (г.) Макталган, дан җырланган. МАМДУХ
МӘМИЛ (бол.-т.) Мәмиле, тәмле, татлы. XIII йөздә куелган бер болгар кабер ташында Мәмил исеме бар. Ф. С. Хәкимҗанов бу исемне Мәмли (к.) рәвешле укый. Тагын шунысы игътибарга лаеклы: Колгалинең «Кыйсса-и-Иосыф» поэмасында (поэма XIII йөз башында язылган) Йосыфның төпчек улы Мамил исемен йөртә. МАМИЛ
МӘМЛИ ~ МӘМЛҮ (г.) Туп-тулы; куч. тулы бәхетле. МАМЛИ ~ МАМЛУ
МӘМНҮН (г.) Разый, канәгать; шат, шатланган. МАМНУН
МӘНДИЛ (г.) Яулык. Ф. в.: Миндел. МАНДИЛЬ
МӘНЗИЛ (г.) 1. Торак йорт, өй. 2. Дәрәҗә. МАНЗИЛЬ
МӘНЗИЛУЛЛА ~ МӘНЗУЛЛА (г.) 1. Аллаһ торагы, йорты. 2. Аллаһ дәрәҗәсе. МАНЗИЛУЛЛА ~ МАНЗУЛЛА
МӘНЗҮР (г.; дини) Нәзер итеп әйтелгән, атап куелган, адарынган. МАНЗУР
МӘННАН (г.) Нигъмәт бирүче; олы шәфкатьле. Аллаһының эпитеты. Д. в.: Маннан, Мәннән. МАННАН
МӘННАФ (г.) Өстенлек; иң югары. Д. в.: Маннаф, Мәннәп, Маннап. МАННАФ
МӘРВАН (г.; минер.) Чакма ташлы, чакматаш. МАРВАН
МӘРВӘТ (ф.; минер.) Чакматаш. Д. в.: Мәрвә. МАРВАТ
МӘРГУБ (г.) 1. Теләп, көтеп алынган. 2. Сөекле, күңел теләгән. Исем компоненты. МАРГУБ
МӘРГӘН (монг.-бор. төр.) Аучы; төз атучы, снайпер. Д. в.: Миргун, Мәргун. МАРГАН
МӘРДАН ~ МӘРДӘН (ф.) Батыр ир-егетләрдән (берсе). Исем компоненты. МАРДАН
МӘРДАНША (ф.) Мәрдан (к.) + шаһ (к.). Чаг.: Шаһимәрдән, Шәймәрдән. Ф. в.: Мәрдәншә. МАРДАНША
МӘРДАНҖАН (ф.) Мәрдан (к.) + җан. Ф. в.: Мәрдәнҗан. МАРДАНДЖАН
МӘРДИ (ф.) Батырлык, кыюлык; ирлек. Егетлек; зыялылык. Исем компоненты. МАРДИ
МӘРДИБАЙ (ф.-төр.-т.) Мәрди (к.) + бай (к.). МАРДИБАЙ
МӘРДИВАР (ф.) Кешелекле кеше; булдыклы, кыю кеше. МАРДИВАР
МӘРДИГАЛИМ (ф.-г.) Мәрди (к.) + Галим (к.). МАРДИГАЛИМ
МӘРДИГАЛЛӘМ (ф.-г.) Мәрди (к.) + Галләм (к.). Күп укыган ир-егет. МАРДИГАЛЛЯМ
МӘРДИГАЛӘМ (ф.-г.) Мәрди (к.) + Галәм (к.). Галәм батыры. Д. в.: Мәрдегаләм, Мәрдгаләм. МАРДИГАЛЯМ
МӘРДИИСЛАМ (ф.-г.) Мәрди (к.) + Ислам (к.). МАРДИИСЛАМ
МӘРДИХАН (ф.-төр.-т.) Мәрди (к.) + хан (к.). МАРДИХАН
МӘРДИША (ф.) Мәрди (к.) + шаһ (к.). Синонимы: Батырша. МАРДИША
МӘРДИҖАН (ф.) Мәрди (к.) + җан (к.). Синонимы: Батырдан. МАРДИДЖАН
МӘРДӘК (ф.-г.) Фарсы телендәге мәрд (ир-егет; батыр, кыю) сүзенә -әк антропонимик иркәләү-кечерәйтү кушымчасы ялганып ясалган. Мәрдаков фамилиясендә сакланган. МАРДАК
МӘРКӘЗ (г.) Үзәк, урталык, мәркәз. МАРКАЗ
МӘРМӘР (г.; минер.; неол.) Мәрмәр таш (мрамор). МАРМАР
МӘРХӘБЕТДИН (г.) Диннең киңлеге. МАРХАБЕТДИН
МӘРХӘБУЛЛА (г.) Аллаһының киң күңеллеге. МАРХАБУЛЛА
МӘРХӘМӘТ (г.) Шәфкать, аяу. МАРХАМАТ
МӘРҖӘН (г.) Энҗе, коралл, мәрҗән. Мәрҗән исеме мариларда хатын-кыз исеме булып йөри. Руслардагы Мержанов фамилиясе шушы исемнән ясалган. Исем компоненты. МАРДЖАН
МӘСГУТ (г.) Бәхетле, игелекле. Д. в.: Мәсхут, Мәзгут. МАСГУТ
МӘСГУТҖАН (г.-ф.) Мәсгут (к.) + җан. Бәхетле җан. МАСГУТДЖАН
МӘСНӘВИ (г.; грамм.; й. ис.) Икешәр, икеләтелгән. Игезәк, игезәкләрнең берсе. Мәснәви исеме ир бала (абыйсы) артыннан туган ир балага, Мәснәвия исеме кыз бала (апасы) артыннан туган кыз балага кушыла. МАСНАВИ
МӘСНҮН (г.) Шома, тигез. МАСНУН
МӘСРУР (г.) Шатланган, сөенгән, куанган. МАСРУР
МӘСӘВИ (г.-яһ.) к. Мусави. МАСАВИ
МӘСӘЛИМ (г.) 1. Тыныч. 2. Юл куючан; килешүчән. МАСАЛИМ
МӘТАЛИБ (г.) Теләкләр, максат-омтылышлар (күп.). МАТАЛИБ
МӘТЛАБ (г.) Теләк; ихтыяҗ, максат, омтылыш. МАТЛАБ
МӘФРУЗ (г.) 1. Фараз ителгән. 2. Үтәргә кушылган. МАФРУЗ
МӘХАСИП (г.) Сөеклеләр (күп.). МАХАСИП
МӘХАСИН (г.) Күркәм сыйфатлар, гүзәллекләр (күп.). Д. в.: Мәхәсин. МАХАСИН
МӘХБҮБ (г.) Сөелгән, яратылган (ир-егет). Исем компоненты. МАХБУБ
МӘХБҮБЗАДӘ (г.-ф.) Мәхбүб (к.) +3адә (к.). Сөекле бала. МАХБУБЗАДА
МӘХДҮМ (г.; дини) 1. Остаз, хуҗа: эш бирүче. 2. Дин башлыкларының ир балаларына эндәшү сүзе. МАХДУМ
МӘХИЯН (г.) Җан өрүче; терелтүче. Д. в.: Мәхиян. МАХИЯН
МӘХЛҮС (г.) Күңеленә дуслык, сафлык урнашкан. МАХЛУС
МӘХМҮТ (г.) Макталган, мактаулы, мактала торган. Д. в.: Мәхмүд, Мәхмут. Исем компоненты. МАХМУТ
МӘХМҮТБАЙ (г.-төр.-т.) Мәхмүт (к.) + бай (к.). Ф. в.: Мәхмүтбай. МАХМУТБАЙ
МӘХМҮТБӘК (г.-төр.-т.) Мәхмүт (к.) + бәк. Ф. в.: Мәхмүтбәк. МАХМУТБЕК
МӘХМҮТГАЛИ (г.) Мәхмүт (к.) + Гали (к.). Ф. в.: Мәхмүтгали. МАХМУТГАЛИ
МӘХМҮТГӘРӘЙ (г.-төр.-т.) Мәхмүт (к.) + Гәрәй (к.). Ф. в.: Мәхмүтгәрәй. МАХМУТГАРАЙ
МӘХМҮТСОЛТАН (г.) Мәхмүт (к.) + Солтан (к.). Ф. в.: Мәхмүтсолтан. МАХМУТСУЛТАН
МӘХМҮТФОАТ (г.) Мәхмүт (к.) + Фоат (к.). Ф. в.: Мәхмүтфоат, Мәхмүтфуат. МАХМУТФУАТ
МӘХМҮТХАН (г.-төр.-т.) Мәхмүт (к.) + хан (к.). Ф. в.: Мәхмүтхан. МАХМУТХАН
МӘХМҮТХУҖА (г.-ф.) Мәхмүт (к.) + Хуҗа (к.). Ф. в.: Мәхмүтхуҗа. МАХМУТХУЗЯ
МӘХМҮТША (г.-ф.) Мәхмүт (к.) + шаһ (к.). Ф. в.: Мәхмүтша. МАХМУТША
МӘХМҮТЬЯР (г.-ф.) Мәхмүт (к.) + яр. Ф. в.: Мәхмүтьяр. МАХМУТЬЯР
МӘХМҮТҖАН (г.-ф.) Мәхмүт (к.) + җан. Ф. в.: Мәхмүтҗан, Мәхмүтьян. МАХМУТДЖАН
МӘХСУН (г.) Ныгытылган, нык ителгән. МАХСУН
МӘХФҮЗ (г.) 1. Сакланган. 2. Яд ителгән (искә алынган), күңелгә алынган. МАХФУЗ
МӘХҮБ ~ МӘХҮП (г.) Сөекле. Исем компоненты. МАХУБ ~ МАХУП
МӘХҮБҖАН (г.-ф.) Сөекле җан (ир бала). Д. в.: Хубҗан, Хупҗан. МАХУБДЖАН
МӘШҺҮР (г.) Шөһрәтле, атаклы, данлы, халыкка билгеле; мәшһүр. МАШХУР
МӘЭМҮН (г.) 1. Имин; хәвефсез, куркынычсыз. 2. Ышанычлы. МАЭМУН
МӘЭМҮР (г.) Танылучы, ачучы. МАЭМУР
МӘҮГУД (г.) Вәгъдә ителгән, билгеләнгән. МАУГУД
МӘҮЗҮН (г.) Үлчәнгән, тигезләнгән; тигез. МАУЗУН
МӘҮЛА (г.) Галиҗәнап, хуҗа, патша, хөкемдар; Аллаһ; яхшылык эшләүче. Исем компоненты. МАУЛЯ
МӘҮЛАБАЙ (г.-төр.-т.) Аллаһ биргән бай (бала). МАУЛЯБАЙ
МӘҮЛАБИРДЕ ~ МӘҮЛАМБИРДЕ (г.-төр.-т.) Аллаһ (Аллаһым) бирде. Д. в.: Макол, Макыл. МАУЛЯБИРДЕ ~ МАУЛЯМБИРДЕ
МӘҮЛАША (г.-ф.) Аллаһының шаһ булырдай кешесе. МАУЛЯША
МӘҮЛАКОЛ (г.-төр.-т.) Аллаһ колы. МАУЛЯКУЛ
МӘҮЛЕТ ~ МӘҮЛИД (г.) 1. Туган җир. 2. Туган көн. Мөселманнарның бәйрәме — Мөхәммәт туган көн (гарәпчәсе; мауледе-н-нәби). Исем компоненты. МАВЛЮТ
МӘҮЛЕТБАЙ (г.-төр.-т.) Мәүлет (к.) + бай (к.). МАВЛЮТБАЙ
МӘҮЛЕТБИРДЕ (г.-төр.-т.; й. ис.) Мәүлет (к.) + бирде. Мәүлет бәйрәме көнне туган ир балага кушылган. МАВЛЮТБИРДЕ
МӘҮЛЕТБӘК (г.-төр.-т.) Мәүлет (к.) + бәк (к.). МАВЛЮТБЕК
МӘҮЛЕТГӘРӘЙ (г.-төр.-т.) Мәүлет (к.) +Гәрәй (к.). МАВЛЮТГАРАЙ
МӘҮЛЕТДИН (г.) Дин бәйрәме. МАВЛЮТДИН
МӘҮЛЕТКОЛ (г.-төр.-т.) Мәүлет (к.) + кол. МАВЛЮТКУЛ
МӘҮЛЕТХАН (г.-төр.-т.) Мәүлет (к.) + хан (к.). МАВЛЮТХАН
МӘҮЛЕТША (г.-ф.) Мәүлет (к.) + шаһ (к.). МАВЛЮТША
МӘҮЛЕТБЯР (г.-ф.) Мәүлет (к.) + яр (дус). МАВЛЮТЬЯР
МӘҮЛЕТҖАН (г.-ф.) Мәүлет (к.) + җан. МАВЛЮТДЖАН
МӘҮЛИ (г.) Әфәнде; Аллаһ. Исем компоненты. МАВЛИ
МӘҮЛИКӘЙ (г.-төр.-т.) Әфәндекәй. Д. в.: Мәүлик, Мәлкәй, Мәлки. МАВЛИКАЙ
МӘҮЛИХАН (г.-төр.-т.) Мәүли (к.) + хан (к.). МАВЛИХАН
МӘҮЛИШАҺ (г.-ф.) Мәүли (к.) + шаһ (к.). Д. в.: Мәүләшә. МАВЛИШАХ
МӘҮЛИЯР (г.-ф.) Мәүли (к.) + яр. МАВЛИЯР
МӘҮЛИҖАН (г.-ф.) Мәүли (к.) + җан. МАВЛИДЖАН
МӘҮЛӘВЕТДИН (г.) Диннең зур укымышлысы, галиме. МАВЛАВЕТДИН
МӘҮЛӘВИ (г.; дини) 1. Галим, зур укымышлы. 2. Күренекле Шәрекъ галиме Җәлалетдин Руми тарафдары. МАВЛАВИ
МӘҮЛӘН ~ МӘҮЛАНА (г.) Иябез, хуҗабыз, остазыбыз. МАВЛАН ~ МАВЛАНА
МӘҮЛҮД ~ МӘҮЛҮТ (г.) Яңа туган бала (сабый). МАВЛЮТ
МӘҮСИЛ (г.) Очрашкан, кавышкан. МАВСИЛЬ
МӘҮСУК (г.) Ышанырлык, таянырлык; дөрес, хак, чын. МАВСУК
МӘҮСУФ (г.) Яхшы сыйфатка ия булган. МАВСУФ
МӘҮҖҮД (г.) Бар булган; яшәүче. Д. в.: Мауҗут. МАВДЖУД
МӘҮҖҮТДИН ~ МӘҮҖЕТДИН (г.) Диннен бар булуы, яшәве. МАВДЖУТДИН ~ МАВДЖЕТДИН
МӘҖИДУЛЛА (г.) Аллаһының данлы, мактаулы кешесе. МАЗИДУЛЛА
МӘҖИТ (г.) Данлыклы, атаклы. МАЗИТ
МӘҺДИ (г.; дини) Гарәпләрнең «алып бару, дөрес юлдан илтү, җитәкләү» мәгънәсендәге һәден сүзеннән ясалган исем: «Аллаһ күрсәткән юлдан баручы», «Аллаһ тарафыннан җибәрелгән, бүләк ителгән». МАГДИ
МӨБАРИЗ (г.) Сугышчан; көрәшче, сугышчы. МУБАРИЗ
МӨБАРӘК (г.) 1. Бәхетле. 2. Уңышлы. 3. Хөрмәтле. Д. в.: Мөбәрәк, Мөби, Мөбай, Мөбәк, Мөбук, Рәк, Мөбәри. Исем компоненты. МУБАРАК
МӨБАРӘКХАН (г.-төр.-т.) Бәхетле хан. МУБАРАКХАН
МӨБАРӘКША (г.-ф.) Бәхетле шаһ. МУБАРАКША
МӨБАРӘКҖАН (г.-ф.) Бәхетле җан. Синонимнары: Бәхетҗан, Сәгадәтҗан, Уразҗан, Котлыҗан. МУБАРАКДЖАН
МӨБИН (г.) 1. Чын белән ялганны аера белүче; гадел. 2. Ап-ачык күренеп тору. МУБИН
МӨБӘШШИР (г.) Дин яратучы, дингә өндәүче. МУБАШШИР
МӨБӘШШӘР (г.) Сөенечле хәбәр алган; сөендерелгән. МУБАШШАР
МӨГАББИР (г.) Төш юраучы. МУГАББИР
МӨГАЗЗӘМ (г.) 1. Югары, бөек. 2. Сөекле. МУГАЗЗАМ
МӨГАЛЛИМ (г.) Укытучы, өйрәтүче. МУГАЛЛИМ
МӨГАММӘР (г.) Озын гомерле. Д. в.: Мөгамәр. МУГАММАР
МӨГЫЙН (г.) Ярдәмче, булышчы. Исем компоненты. МУГИН
МӨГЫЙНЕТДИН (г.) Дин ярдәмчесе. Д. в.: Мөгый. МУГИНЕТДИН
МӨГЫЙНУЛЛА (г.) Аллаһ ярдәмчесе. МУГИНУЛЛА
МӨГЪТӘСИМ (г.) Саклаучы; сыеныр җир эзләүче. МУГТАСИМ
МӨДӘРРИС (г.) Өлкән укытучы, дәрес бирүче, педагог. МУДАРРИС
МӨЗӘЙЯН (г.) Зиннәтләнгән, бизәлгән, матурланган. Д. в.: Мөзәй. МУЗАЙЯН
МӨЗӘККИР ~ МӨЗӘКИР (г.) 1. Искә төшерүче. 2. Үгет-нәсыйхәт бирүче. МУЗАККИР ~ МУЗАКИР
МӨЗӘККӘР (г.; грам.) Ир кеше, егет кеше. МУЗАККАР
МӨКАДДӘМ (г.) Алдан баручы; күч. беренче ир бала. МУКАДДАМ
МӨКАДДӘР (г.) Билгеләнгән, алдан билгеле булган; тәкъдир ителгән. МУКАДДАР
МӨКАТДӘС (г.) Изге күңелле; иң кадерле мөкатдәс нәрсә. Д. в.: Мөкаддәс, Мөкәттәс. МУКАТДАС
МӨКАТДИМ (г.) Вәкиллек. МУКАТДИМ
МӨКТӘДИР (г.) 1. Көчле, куәтле; сәләтле. 2. Бай, мул яшәүче. МУКТАДИР
МӨКТӘСИБ (г.) Кәсеп итүче, эшләп акча табучы. Ф. в.: Мөктәсип. МУКТАСИБ
МӨКЫЙМ (г.) Яшәүчән; даими; тотрыклы, тырыш. МУКИМ
МӨКӘРРӘМ (г.) 1. Бик хөрмәтле, кадерле. 2. Мәккә шәһәре эпитеты. («Мәккәй Мөкәррәмә»), МУКАРРАМ
МӨНАСИП (г.) 1. Яраклы, лаеклы, тиң. 2. Бәрабәр килә торган. Төрдәше: Монасыйп. МУНАСИП
МӨНЗИР (г.) Алда куркыныч барлыкны хәбәр итүче; сак булырга кушучы. МУНЗИР
МӨНИП (г.) Тугры юлга керүче; дөрес, яхшы юлга кайтучы. МУНИП
МӨНИР (г.) Яктыртучы; яктылык чәчүче; нур өләшүче. МУНИР
МӨНИС (г.) Якын дус; ахирәт. МУНИС
МӨНИФ (г.) Озын буйлы. МУНИФ
МӨНТӘЗАР (г.) Булуы көтелгән. МУНТАЗАР
МӨНӘҮВИР ~ МӨНӘВИР (г.) 1. Нурландыручы, яктыртучы, нур сибүче. 2. Мәгърифәтле. МУНАУВИР ~ МУНАВИР
МӨНӘҮВӘР ~ МӨНӘВӘР (г.) Нурлы, якты; нур чәчеп торучы. Исем компоненты. МУНАУВАР ~ МУНАВАР
МӨНӘЗЗАФ (г.) Пакьләнгән. МУНАЗЗАФ
МӨНӘҖҖИМ (г.; астр.) Астроном; йолдызларга карап багучы— астролог. МУНАЗЗИМ
МӨРСИЛ (г.) Җибәрүче, озатучы. МУРСИЛЬ
МӨРСӘЛИМ (г.) Сәламәт, исән-сау (булучы). МУРСАЛИМ
МӨРСӘЛИМБӘК (г.-төр.-т.) Сәламәт (булучы) бәк. МУРСАЛИМБЕК
МӨРСӘЛИН (г.) Илчеләрдән, илче. МУРСАЛИН
МӨРШИД ~ МӨРШИТ (г.) Җитәкче; хаклыкка, турылыкка өндәүче; акыл бирүче, дөрес юлга күндерүче. Исем компоненты. МУРШИД ~ МУРШИТ
МӨРШИДЕТДИН (г.) Дингә өндәүче; дин җитәкчесе. МУРШИДЕТДИН
МӨРӘВӘТ (г.) 1. Егетлек, ирлек. 2. Кешелек. 3. Олы җанлылык, киң күңеллелек. МУРАВАТ
МӨРӘСИЛ (г.) Хәбәрче. МУРАСИЛЬ
МӨРӘСИМ (г.) Рәсми йолалар, гореф-гадәтләр (күп.). МУРАСИМ
МӨСАВИ (г.) Тигез, бәрабәр, бердәй. Д. в.: Мәсәви, Мәсәви. МУСАВИ
МӨСАВӘТ (г.) Тигезлек, бердәйлек. МУСАВАТ
МӨСАЛИФ (г.) Юлдаш. МУСАЛИФ
МӨСЛИМ (г.) Ислам динендәге кеше, мөселман; котылган, Аллаһыга бирелгән. МУСЛИМ
МӨСТӘГЫЙД (г.) Ярдәм итүче, ярдәмчел, булышучан. Төрдәше: Мөсәгыйть. МУСТАГИД
МӨСТӘКЫЙМ (г.) 1. Туры, төз; 2. Чын, дөрес. 3. Кадерле, сөекле. МУСТАКИМ
МӨСТӘФИР (г.) 1. Тан кебек балкучы. 2. Елмаючы. МУСТАФИР
МӨСФИР (г.) 1. Ялтыраучы, балкучы. 2. Эзләп табучы. МУСФИР
МӨСӘВИХ (г.) Алга этәрүче, алга илтүче. МУСАВИХ
МӨСӘГЫЙТЬ (г.) Уң, уңышлы; бәхеткә юлыккан. МУСАГИТ
МӨСӘЛИМ (г.) Килешүчән; кече күңелле. МУСАЛИМ
МӨСӘЛЛӘМ (г.; тар.) Солдат; салымнардан азат булу өчен гаскәри хезмәт итүче крестьян. МУСАЛЛЯМ
МӨСӘЛЛӘХ (г.) Кораллы, коралландырылган. МУСАЛЛАХ
МӨСӘҮВИР (г.) Архитектор, рәссам. Төрдәше: Мөсәвәр. МУСАУВИР
МӨФИД (г.) 1. Файда китерүче. 2. Әһәмиятле. МУФИД
МӨФЛИХ (г.) Уңышлы, уңыш китерүче; уңган. Исем компоненты. МУФЛИХ
МӨФЛИХЕТДИН (г.) Диннең уңган кешесе. МУФЛИХЕТДИН
МӨФЛИХУЛЛА (г.) Аллаһының уңган бәндәсе. МУФЛИХУЛЛА
МӨФТИ (г.; дини) Мөселман руханилары башлыгы; фәтва бирүче, дини законнарны аңлатучы. МУФТИ
МӨФТИХАН (г.-төр.-т.) Мөфти (к.) + хан (к.). МУФТИХАН
МӨФӘККИР (г.) Фикерләүче, уйлаучы; акыл иясе. МУФАККИР
МӨФӘРРАХ (г.) Сөенгән, шатланган. МУФАРРАХ
МӨФӘХХӘР (г.) Макталган. МУФАХХАР
МӨХБИР (г.) Хәбәрче, хәбәр язучы. МУХБИР
МӨХЕТДИН (г.) Динне терелтүче, куәтләүче, яклаучы, җанландыручы. Д. в.: Мөхит. МУХУТДИН ~ МУХЕТДИН
МӨХИ ~ МӨХИБ (г.) Терелтүче, җанландыручы; сөюче. Исем компоненты. МУХИ ~ МУХИБ
МӨХИБЕТДИН (г.) Динне сөюче. МУХИБЕТДИН
МӨХИБУЛЛА (г.) Аллаһыны сөюче. Тәкъва кеше. МУХИБУЛЛА
МӨХИП (г.) 1. Сөюче, яратучы. 2. Якын дус. МУХИП
МӨХЛИС (г.) к. Мохлис. МУХЛИС
МӨХСИН (г.) Яхшы мөгамәлә итүче; башкаларга ярдәм итүче; изгелек, яхшылык кылучы. МУХСИН
МӨХТӘРӘМ (г.) Хөрмәтле, хөрмәт ителгән. МУХТАРАМ
МӨХТӘСИП (г.) 1. Хисап алучы, күзәтүче, инспектор. 2. Мулладан югары дин галиме. МУХТАСИП
МӨХӘММӘДЕЛИСЛАМ (г.) Исламның мактаулы кешесе. МУХАММАДЕЛИСЛАМ
МӨХӘММӘДЕТДИН (г.) Диннең Мөхәммәте, к. Мөхәммәт. Чаг.: Динмөхәммәт. МУХАММАДЕТДИН
МӨХӘММӘДИ (г.) Мөхәммәткә иярүче, Мөхәммәт тарафдары. Д. в.: Мөхәмми, Мөхәмә, Хәммәди, Хәмди, Мөхәди. МУХАММАДИ
МӨХӘММӘДУЛЛА (г.) Аллаһының макталган, данлы кешесе. Д. в.: Мохай. МУХАММАДУЛЛА
МӨХӘММӘДЬЯР ~ МӨХӘММӘТЬЯР (г.-ф.) Мөхәммәт дусты. Чаг.: Ярмөхәммәт. Д. в.: Хәмәдьяр, Мадъяр, Мухъяр, Дияр. МУХАММАДЬЯР ~ МУХАММЕТЬЯР
МӨХӘММӘТ (г.; тар.; дини) 1. Макталган, мактаулы, данлыклы. 2. Ислам диненә нигез салучы Мөхәммәт пәйгамбәр исеме. Төрдәшләре: Мәхмүт, Әхмәт, Хаммат, Хәмит. Д. в.: Мөхәмәй, Мөхәмми, Мөхәм, Мокамай, Мукай, Мукач, Мухач, Мамай, Мамак, Мамук, Мамаш, Мөмәт, Мөмбәт, Мөмәш, Мамыш. Исем компоненты. МУХАММЕТ
МӨХӘММӘТБАКИР (г.) Мөхәммәт (к.) + Бакир (к.). МУХАММЕТБАКИР
МӨХӘММӘТБАКЫЙ (г.) Мөхәммәт (к.) + Бакый (к.). МУХАММЕТБАКИ
МӨХӘММӘТБАСЫЙ (г.) Мөхәммәт (к.) + Басыйр (к.). МУХАММЕТБАСИР
МӨХӘММӘТБӘК (г.-төр.-т.) Мөхәммәт (к.) + бәк. Чаг.: Бикмөхәммәт, Бимөхәммәт. МУХАММЕТБЕК
МӨХӘММӘТВАФА (г.) Мөхәммәт (к.) + Вафа (к.). МУХАММЕТВАФА
МӨХӘММӘТВӘЛИ (г.) Мөхәммәт (к.) + Вәли (к.). Чаг.: Вәлимөхәммәт. Д. в.: Мәхвәли. МУХАММЕТВАЛИ
МӨХӘММӘТГАЗИЗ (г.) Мөхәммәт (к.) + Газиз (к.). МУХАММЕТГАЗИЗ
МӨХӘММӘТГАЛИ (г.) Мөхәммәт (к.) + Гали (к.). Чаг.: Галимөхәммәт. Д. в.: Мөхәммәтали, Мәмәтали, Матали, Мәтәли, Мәмәли, Мәмли, Мамали, Мамалай. МУХАММЕТГАЛИ
МӨХӘММӘТГАЛИМ (г.) Мөхәммәт (к.) + Галим (к.). МУХАММЕТГАЛИМ
МӨХӘММӘТГАЛИП (г.) Мөхәммәт (к.) + Галип (к. Галиб). МУХАММЕТГАЛИП
МӨХӘММӘТГАНИ (г.) Мөхәммәт (к.) + Гани (к.). МУХАММЕТГАНИ
МӨХӘММӘТГАРИФ (г.) Мөхәммәт (к.) + Гариф (к.). МУХАММЕТГАРИФ
МӨХӘММӘТГАТА (г.) Мөхәммәт (к.) + Гата (к.). Мөхәммәт бүләге. МУХАММЕТГАТА
МӨХӘММӘТГАЯН (г.) Мөхәммәт (к.) + Гаян (к.). МУХАММЕТГАЯН
МӨХӘММӘТГӘРӘЙ (г.-төр.-т.) Мөхәммәт (к.) + Гәрәй (к.). МУХАММЕТТАРАЙ
МӨХӘММӘТЕТДИН ~ МӨХӘММӘТДИН (г.) Диннең Мөхәммәте. Чаг.: Динмөхәммәт. Д. в.: Хәмәтдин, Мәтдин, Мәтди. МУХАММЕТЕТДИН ~ МУХАММЕТДИН
МӨХӘММӘТДӘМИН (г.) Мөхәммәт (к.) + Дәмин (к.). МУХАММЕТДАМИН
МӨХӘММӘТЗАКИР (г.) Мөхәммәт (к.) + Закир (к.). МУХАММЕТЗАКИР
МӨХӘММӘТЗАРИФ (г.) Мөхәммәт (к.) + Зариф (к.). МУХАММЕТЗАРИФ
МӨХӘММӘТЗАҺИР (г.) Мөхәммәт (к.) + Заһир (к.). МУХАММЕТЗАГИР
МӨХӘММӘТИШ (г.-төр.-т.) Мөхәммәт (к.) + Зәки (к.). МУХАММЕТЗАКИ
МӨХӘММӘТЗӘКИ (г.) Мөхәммәткә иш, иптәш, дус. Чаг.: Ишмөхәммәт. Д. в.: Мәмәш (Мәмәшев), Мамадыш (Мамадышев), Мадыш (Мадышев), Мәмәш, Мамаш (Мәмәшев, Мамышев, Мамяшев), Мамуш (Мамушев), Маеш (Маешев). МУХАММЕТИШ
МӨХӘММӘТКАДЫЙР (г.) Мөхәммәт (к.) + Кадыйр (к.). МУХАММЕТКАДИР
МӨХӘММӘТКАМАЛ (г.) Мөхәммәт (к.) + Камал (к.). МУХАММЕТКАМАЛ
МӨХӘММӘТКАМИЛ (г.) Мөхәммәт (к.) + Камил (к.). МУХАММЕТКАМИЛЬ
МӨХӘММӘТКАРИ (г.) Мөхәммәт (к.) + Кари (к.). МУХАММЕТКАРИ
МӨХӘММӘТКОЛ (г.-төр.-т.) Мөхәммәт (к.) + кол. Чаг.: Колмөхәммәт. Д. в.: Мәмәткол, Мәткол. МУХАММЕТКУЛ
МӨХӘММӘТКӘБИР (г.) Мөхәммәт (к.) + Кәбир (к.). МУХАММЕТКАБИР
МӨХӘММӘТКӘРИМ (г.) Мөхәммәт (к.) + Кәрим (к.). МУХАММЕТКАРИМ
МӨХӘММӘТЛАТЫЙ (г.) Мөхәммәт (к.) + Латыйф (к.). МУХАММЕТЛАТИФ
МӨХӘММӘТМОРЗА (г.-ф.) Морза Мөхәммәт (к.). Чаг.: Мирзамөхәммәт. МУХАММЕТМУРЗА
МӨХӘММӘТМӘГЪСҮМ (г.) Мөхәммәт (к.) + Мәгъсүм (к.). МУХАММЕТМАГСУМ
МӨХӘММӘТНАДИР (г.) Мөхәммәт (к.) + Надир (к.). Чаг.: Надирмөхәммәт. МУХАММЕТНАДИР
МӨХӘММӘТНАЗАР (г.) Мөхәммәт (к.) + Назар (к.). Чаг.: Назармөхәммәт. МУХАММЕТНАЗАР
МӨХӘММӘТНУР (г.) Мөхәммәт (к.) + Нур (к.). Чаг.: Нурмөхәммәт. Д. в.: Хәмәтнур. МУХАММЕТНУР
МӨХӘММӘТНӘБИ (г.) Мөхәммәт (к.) + Нәби (к.). Д. в.: Хәмәтнәби. МУХАММЕТНАБИ
МӨХӘММӘТНӘКЫЙ (г.) Мөхәммәт (к.) + Нәкый (к.). МУХАММЕТНАКИ
МӨХӘММӘТРӘСҮЛ (г.) Мөхәммәт (к.) + Рәсүл (к.). Д. в.: Мәдрәсүл, Мәтрәсүл. МУХАММЕТРАСУЛ
МӨХӘММӘТРӘХИМ (г.) Мөхәммәт (к.) + Рәхим (к.). Д. в.: Мәтри, Метри. МУХАММЕТРАХИМ
МӨХӘММӘТСАБИР (г.) Мөхәммәт (к.) + Сабир (к.). МУХАММЕТСАБИР
МӨХӘММӘТСАДИР (г.) Мөхәммәт (к.) + Садир (к.). МУХАММЕТСАДИР
МӨХӘММӘТСАДЫЙК (г.) Мөхәммәт (к.) + Садыйк (к.). МУХАММЕТСАДЫК
МӨХӘММӘТСАЛИХ (г.) Мөхәммәт (к.) + Салих (к.). МУХАММЕТСАЛИХ
МӨХӘММӘТСАТТАР (г.) Мөхәммәт (к.) + Саттар (к.). МУХАММЕТСАТТАР
МӨХӘММӘТСАФА (г.) Мөхәммәт (к.) + Сафа (к.). МУХАММЕТСАФА
МӨХӘММӘТСОЛТАН (г.) Мөхәммәт (к.) + Солтан (к.). Чаг.: Солтанмөхәммәт. МУХАММЕТСУЛТАН
МӨХӘММӘТСӘГЫЙРЬ (г.) Мөхәммәт (к.) + Сәгыйрь (к.). МУХАММЕТСАГИР
МӨХӘММӘТСӘГЫЙТЬ (г.) Мөхәммәт (к.) + Сәгыйть (к.). МУХАММЕТСАГИТ
МӨХӘММӘТСӘЕТ (г.) Мөхәммәт (к.) +Сәет (к.). Чаг.: Сәетмөхәммәт. МУХАММЕТСАИТ
МӨХӘММӘТСӘЛИМ (г.) Мөхәммәт (к.) + Сәлим (к.). МУХАММЕТСАЛИМ
МӨХӘММӘТТАҺИР (г.) Мөхәммәт (к.) + Таһир (к.). МУХАММЕТТАГИР
МӨХӘММӘТФАЗЫЛ (г.) Мөхәммәт (к.) + Фазыл (к.). МУХАММЕТФАЗЫЛ
МӨХӘММӘТФАИКЬ (г.) Мөхәммәт (к.) + Фаикъ (к.). МУХАММЕТФАИК
МӨХӘММӘТФАРУК (г.) Мөхәммәт (к.) + Фарук (к.). МУХАММЕТФАРУК
МӨХӘММӘТФАТИХ (г.) Мөхәммәт (к.) + Фатих (к.). МУХАММЕТФАТИХ
МӨХӘММӘТФӘЕЗ (г.) Мөхәммәт (к.) + Фәез (к.). Чаг.: Фәезмөхәммәт. МУХАММЕТФАИЗ
МӨХӘММӘТХАЛИС (г.) Мөхәммәт (к.) + Халис (к.). МУХАММЕТХАЛИС
МӨХӘММӘТХАН (г.) Мөхәммәт (к.) + хан (к.). Чаг.: Ханмөхәммәт. Д. в.: Мухан, Мукан, Муханай, Муканай, Маман. МУХАММЕТХАН
МӨХӘММӘТХАРИС (г.) Мөхәммәт (к.) + Харис (к.). МУХАММЕТХАРИС
МӨХӘММӘТХАФИЗ (г.) Мөхәммәт (к.) + Хафиз (к.). МУХАММЕТХАФИЗ
МӨХӘММӘТХАҖИ (г.-ф.) Мөхәммәт (к..) + Хаҗи (к.). Чаг.: Хаҗимөхәммәт. МУХАММЕТХАЗИ
МӨХӘММӘТХУҖА (г.-ф.) Мөхәммәт (к.) + Хуҗа (к.). Чаг.: Хуҗамөхәммәт, Хуҗахмәт. Д. в.: Мәмәтхуҗа. МУХАММЕТХУЗЯ
МӨХӘММӘТХӘБИБ (г.) Мөхәммәт (к.) + Хәбиб (к.). Чаг.: Хәбибмөхәммәт. МУХАММЕТХАБИБ
МӨХӘММӘТХӘБИР (г.) Мөхәммәт (к.) + Хәбир (к.). МУХАММЕТХАБИР
МӨХӘММӘТХӘЕР (г.) Мөхәммәт (к.) + Хәер (к.). МУХАММЕТХАИР
МӨХӘММӘТХӘЙДӘР (г.) Арыслан Мөхәммәт. МУХАММЕТХАЙДАР
МӨХӘММӘТХӘКИМ (г.) Мөхәммәт (к.) + Хәким (к.). МУХАММЕТХАКИМ
МӨХӘММӘТХӘЛИЛ (г.) Мөхәммәт (к.) + Хәлил (к.). МУХАММЕТХАЛИЛЬ
МӨХӘММӘТХӘНИФ (г.) Мөхәммәт (к.) + Хәниф (к.). МУХАММЕТХАНИФ
МӨХӘММӘТХӘСӘН (г.) Мөхәммәт (к.) + Хәсән (к.). МУХАММЕТХАСАН
МӨХӘММӘТХӨСӘЕН (г.) Мөхәммәт (к.) + Хөсәен (к.). МУХАММЕТХУСАИН
МӨХӘММӘТША (г.-ф.) Мөхәммәт (к.) + шаһ (к.). Д. в.: Мәмәтша, Мәтша, Хәммәтша. МУХАММЕТША
МӨХӘММӘТШАКИР (г.) Мөхәммәт (к.) + Шакир (к.). Д. в.: Мәтша, Мөтшак. МУХАММЕТШАКИР
МӨХӘММӘТШАН Шанлы Мөхәммәт. МУХАММЕТШАН
МӨХӘММӘТШАҺИ (г.-ф.) Шаһ Мөхәммәт. Чаг.: Шаһимөхәммәт. МУХАММЕТШАХИ
МӨХӘММӘТШИР (г.-ф.) Мөхәммәт арысланы. Чаг.: Ширмөхәммәт. Д. в.: Мамадшир, Мәмәтшир, Мәмәшир, Мәшир, Машир, Машер, Мөшир. МУХАММЕТШИР
МӨХӘММӘТШӘЕХ (г.) Мөхәммәт (к.) + Шәех (к.). МУХАММЕТШЕЙХ
МӨХӘММӘТШӘКҮР (г.) Мөхәммәт (к.) + Шәкүр (к.). МУХАММЕТШАКУР
МӨХӘММӘТШӘРИФ (г.) Мөхәммәт (к.) + Шәриф (к.). МУХАММЕТШАРИФ
МӨХӘММӘТЬЯР (г.) к. Мөхәммәдьяр. МУХАММЕТЬЯР
МӨХӘММӘТЬЯСИР (г.) Мөхәммәт (к.) + Ясир (к.). Д. в.: Мәмәсир, Мәмсә. МУХАММЕТЬЯСИР
МӨХӘММӘТӘМИН (г.) Тугры, ышанычлы Мөхәммәт. Мөхәммәт пәйгамбәр кушаматы. Д. в.: Мәмәтәмин, Мәмин. МУХАММЕТАМИН
МӨХӘММӘТҖАН (г.-ф.) Мөхәммәт (к.) + җан. Д. в.: Матҗан, Мәтҗан, Мәтчан, Мокамай. МУХАММЕТДЖАН
МӨХӘММӘТҖӘЛИЛ (г.) Мөхәммәт (к.) + Җәлил (к.). МУХАММЕТДЖАЛИЛЬ
МӨХӘММӘТҖӘМИЛ (г.) Мөхәммәт (к.) + Җәмил (к.). МУХАММЕТДЖАМИЛЬ
МӨХӘММӘТҺАДИ (г.) Мөхәммәт (к.) + Һади (к.). Чаг.: Һадимөхәммәт. МУХАММЕТХАДИ
МӨХӘРРӘМ (г.; й. ис.) 1. Изге; тыелган, тияргә ярамый торган. Борынгы гарәпләрдә һиҗри елның беренче ае — мөхәррәм аенда төрле сугышлар, яу чабулар тыелган. Аның беренче көне мөселманнарда Яңа ел көне исәпләнә. 2. Мөхәррәм аенда туган бала. МУХАРРАМ
МӨШАВИР (г.) Киңәш сораучы. МУШАВИР
МӨШРИФ (г.) Башлык; мөдир, түрә. МУШРИФ
МӨШТАК (г.) Гашыйк булган, җан атып торучы. Д. в.: Мочтак, Мочти, Мочтук. МУШТАК
МӨШТӘРИ (г.; астр.) 1. Юпитер (планета). 2. Уртаклашучы, компаньон. Д. в.: Мөшти, Мөшкәй. МУШТАРИ
МӨШФИКЪ (г.) Шәфкатьле; йомшак күңелле; татлы телле. МУШФИК
МӨШӘРИФ (г.) Данлыклы, шөһрәтле. МУШАРИФ
МӨШӘРРӘФ (г.) Кадерле, хөрмәтле, кадер-хөрмәткә лаеклы, мөхтәрәм. МУШАРРАФ
МӘШҺҮД (г.) Күз белән күрелгән, бар булган (бала). Д. в.: Мәшүд. МАШХУД
МӨЭМИН (г.) Аллаһыга инанучы; Ислам динендәге кеше, мөселман. Д. в.: Мөмин. МУЭМИН
МӨЯССӘР (г.) Уңышлы, уңайлы; җиңел. Д. в.: Мияссәр, Миясәр. МУЯССАР
МӨЭЛЛИФ (г.) Әсәр язучы, китап төзүче, китап авторы. МУЭЛЛИФ
МӨҖАВИР (г.) Янәшә яшәүче, күрше. МУДЖАВИР
МӨҖАҺИТ ~ МӨҖӘҺИТ (г.) 1. Тырышучы, иҗтиһат итүче. 2. Дин өчен көрәшүче, халык өчен сугышучы. Д. в.: Мөҗәй. МУЗАГИТ
МӨҖИП (г.) Теләккә җавап бирүче; теләгәнне үтәүче. МУЗИП
МӨҺАҖИР (г.) Күчеп килеп утыручы, эмигрант. МУХАДЖИР
МӨҺИМ (г.) Әһәмиятле, бик кирәкле, зарур. МУХИМ
МӨҺТӘДИ (г.) Туры юлга төшүче; Ислам динен кабул итүче. МУХТАДИ
МӨҺӘЗЗӘБ (г.) Тәрбияләнгән, культуралы. МУХАЗЗАБ
МӨҺӘЛЛӘЛ (г.) Яңа туган ай төсле ителгән, ай сурәтенә кертелгән. МУХАЛЛАЛ
МӨҺӘНДИС (г.) 1. Геометр. 2. Җир үлчәүче. МУХАНДИС