Татар ир-ат исемнәре (Татарские мужские имена) — О

ТАТАР ИР-АТ ИСЕМНӘРЕ
Татарча язылышы, кайсы тел сүзе булуы Исемнең мәгънәсе, нәрсә аңлатуы Русча язылышы
О
ОКТЯБРЬ (рнеол.) Октябрь ае исеменнән. Бөек Октябрь социалистик революциясе хөрмәтенә кушылган яца исем. ОКТЯБРЬ
ОЛАН (бор. төр.-т.; хәр.) Угыл (углан), ир бала; буй җиткән егет; атлы сугышчы, кавалерист. Татарларда Оланов (Уланов), русларда Уланов фамилияләрендә сакланган. УЛАН
ОМТЫЛ (т.; неол.) Омтыл, алга юл ал. УМТУЛ
ОЛЫХАН (бор. төр.-т.) Олы + хан (к.). Ояыханов, Улуха-нов фамилияләрендә сакланган. УЛУХАН
ОФЫК (г.) Күк чите, горизонт, офык. УФУК
ОЧКЫН (т.; неол.) Чаткы, очкын. УЧКУН