Татар ир-ат исемнәре (Татарские мужские имена) — П

ТАТАР ИР-АТ ИСЕМНӘРЕ
Татарча язылышы, кайсы тел сүзе булуы Исемнең мәгънәсе, нәрсә аңлатуы Русча язылышы
П
ПАРЗАН (ир.) Галим, укымышлы; зыялы. ПАРЗАН
ПИРГАЛИ (ф.-г.) Җитәкче Гали (к.). ПИРГАЛИ
ПАРЗА (ф.) Игелекле, яхшы күңелле; намуслы. Д. в.: Фарса. ПАРЗА
ПИРМӨХӘММӘТ (ф.-г.) Җитәкче Мөхәммәт (к.). ПИРМУХАММЕТ
ПИРНАЗАР (ф.-г.) Рухани ата мәрхәмәте. ПИРНАЗАР
ПОВАРИС (г.) к. Фәварис. Башкортстан татарларында Поварисов фамилиясендә сакланган. ПОВАРИС
ПРАЗАТ (р.-ф.; неол.) Пролетариат азатлыгы. ПРАЗАТ
ПУРДИЛ (ф.) 1. Батыр, гайрәтле, йөрәкле. 2. Шанлы, данлы. ПУРДИЛЬ
ПӘРВАЗ (ф.) Очу, һавага очу. Төрдәше: Фәрваз. ПАРВАЗ
ПӘҺЛЕВАН (ф.) Зур көчкә ия булучы, батыр, герой; җиңүче. ПАХЛЕВАН