Татар ир-ат исемнәре (Татарские мужские имена) — Ж

ТАТАР ИР-АТ ИСЕМНӘРЕ
Татарча язылышы, кайсы тел сүзе булуы Исемнең мәгънәсе, нәрсә аңлатуы Русча язылышы
Ж ЖАН
ЖАН (фр., неол.) Аллаһ рәхмәте, Аллаһ шәфкате. Борынгы еврейләрдәге Иоханан, греклардагы Иоһаннис, немецлардагы Иоханн, Ганс, Хане, инглизләрдәге Джон, итальяннардагы Джованни, шведлардагы Юхан, датчаннардагы Йенс, испаннардагы Хуан, чехлардагы Ян, поляклардагы Ян, Януш, венгрлардагы Янош, руслардагы Иван исемнәренә туры килә.
ЖДАН (бор. р.) Тот кого ждали [кемне көттек шул, ягъни ир бала]. Татар-мишәрләрдә Жданов фамилиясендә сакланган. Синонимы: Көтек. ЖДАН