Татар хатын-кыз исемнәре (Татарские женские имена) — А

ТАТАР ХАТЫН-КЫЗ ИСЕМНӘРЕ
Имя. Имена. Имена для девочек. Исламские имена. Исламские имена для девочек. Современные имена. Красивые имена.
Татарча язылышы һәм генезисы (кайсы тел сүзе булуы) Исемнең мәгънәсе, нәрсә аңлатуы Русча язылышы
Красивые имена для девочек. А Редкие имена. Редкие имена для девочек.
АБЕЛХӘЯТ (г.) Тереклек (мәңгелек) суы; эликсир. АБЕЛЬХАЯТ
АБРУЙ (ф.) Йөз суы, йөз аклыгы; дәрәҗә, ав­торитет. АБРУЙ
АБЫЗБИКӘ (төр.-т.) Абыз (к.) + Бикә (к.). АБЫЗБИКА
АГИЛӘ (г.) Акыллы, зирәк. АГИЛЯ
АДЕЛИНА (бор. герм.) Намуслы, вөҗданлы. АДЕЛИНА
АДИЛӘ (г.) к. Гадилә. АДИЛЯ
АЗАДИЯ (ф.-г.) Азат, ирекле, хөр. АЗАДИЯ
АЗАДӘ (ф.) Юмарт, игелекле. АЗАДА
АЗАЛИЯ (лат.; бот.; неол.) Азалия гөле; эре чәчәкле үсемлек атамасыннан. АЗАЛИЯ
АЗИМӘ (г.) к. Газимә. АЗИМА
АЗИЯ (г.) Дөнья кисәге, Азия материгы. Бо­рынгы ассириялеләр телендәге асу—«чыгыш, көнчыгыш» сүзен­нән. АЗИЯ
АИДА (гр.-г.; неол.) 1. Аид — борынгы грек мифология- сендә җир астындагы шәүлә-өрәк- ләр һәм үлеләр патшалыгы; 2. Га­рәп телендәге файда сүзеннән алын­ган булуы да бар. Бөек итальян композиторы Джузеппе Вердиның шул исемдәге операсы йогынтысын­да таралыш алган яңа исем. АИДА
АЙБАНУ (төр.-т.-ф.) Ай (к) + Бану (к.). Ай кебек бикә,ханым, кәләш. Синонимнары: Камәрбану, Маһибану, Шәһрибану. АЙБАНУ
АЙБИБИ (төр.-т.-ф.) Ай (к.) +Биби (к.).Ай кебек ха­ным. АЙБИБИ
АЙБИКӘ (бол.-т.) 1. Ай (к.) + Бикә (к.).Айлы төндә туган бикә; ай кебек бикә. 2. Леген­дада Ай кызы, Зөһрә кыз. Бу исем мариларга да кергән. Синонимна­ры:Айбану, Камәрбану, Камәрби- кә, Маһибану, Маһибикә. АЙБИКА
АЙБИКӘЧ (бол.-т.) Ай (к.) + бикәч. Ай кебек бикәч. 1539 елгы болгар-татар кабер та­шында урын алган хатын-кыз исеме. АЙБИКАЧ
АЙБӘНАТ (төр.-т.-г.) Ай (к.) + Бәнат (к.).Кызларның ай кебеге; ай кебек сылу, чибәр, күркәме. Синонимы:Маһибәнат. АЙБАНАТ
АЙБҮЛӘК (төр.-т.) Ай бүләк; ай кебек нурлы, якты бүләк (кыз). АЙБУЛЯК
АЙВА (төр.; неол.) Көньякта үсә торган татлы җимеш айваатамасыннан алынган яңа исем. АЙВА
АЙГИЗӘ (т.-ф.; неол.) Айга гизә, айга менә. АЙГИЗЯ
АЙГЫНА (т.; неол.) Ай гына, айга тиң. АЙГЫНА
АЙГӨЛ (т.-ф.; неол.) Ай (к.) + гөл.Ай һәм гөл сыйфат­лы; ай гөле. Чаг.:Гөлбәдәр. Сино­нимнары:Камәргөл, Маһигөл. АЙГУЛЬ
АЙГӨЛЕМ (т.-ф.-т.; неол.) Ай гөлем. Иркәләп әйтү. АЙГУЛЕМ
АЙДАРИЯ (төр.-т.-г.) Айдар (к.)исеменә хатын-кыз исемнәре ясаучы -иякушымчасы ялганып ясалган исем. АЙДАРИЯ
АЙДАРСЫЛУ (төр.-т.) Айдар (к.) + Сылу (к.). АЙДАРСЫЛУ
АЙДЫНБИКӘ (6ол,т.) Ай нуры белән коендырылган бикә; ай кебек балкучы бикә. АЙДЫНБИКА
АЙЗАДӘ (төр.-т.-ф.) Ай кебек (кыз) бала. АЙЗАДА
АЙЗИЛӘ (төр.-т.-г.) Ай кебек пакь, керсез, саф. АЙЗИЛЯ
АЙЗИРӘК (т.-ф.; неол.) Ай (к.)+Зирәк (к.).Зирәклегенә сокланырлык (кыз бала). АЙЗИРЯК
АЙЗИФА (т.-ф.) Ай (к.) + 3ифа (к.). Ай кебек сылу, зифа, чибәр. АЙЗИФА
АЙЗӨҺРӘ (т.-г.) 1. Ай (к.) + Зөһрә (к.).2. Леген­дада Ай кызы Зөһрә. АЙЗУХРА
АЙЙОЛДЫЗ (т.; неол.) Ай (к.) + Йолдыз (к.).Ай һәм йолдыз кебек. АЙЮЛДУЗ
АЙКАШ (төр.-т.) Ай (к.) +каш. Яңа ай кебек кыйгач кашлы; ай кашлы. АЙКАШ
АЙЛЫ (төр.-т.) Айлы, ае бар; күч.ай кебек нурлы һәм чибәр. Якутлардагы төрдәше Айты. АЙЛЫ
АЙЛЫБИКӘ (төр.-т.) Айлы (к.) + Бикә (к.).Айлы бикә, ай кебек нурлы һәм чибәр бикә. АЙЛЫБИКА
АЙНАЗ (т.-ф.; неол.) Ай (к.)+Наз (к.). Ай кебек чибәр, сөйкемле һәм назлы; ай кебек нур­лы, якты йөзле наз, төз-зифа буй­лы нәфислек иясе. АЙНАЗ
АЙНАЗА (т.-ф.; неол.) Ай кебек назлы, грацияле. АЙНАЗА
АЙНИСА (т.-г.) Ай кебек хатын, айга охшаш ха­тын. Синонимнары: Камәрниса,Маһиниса, Бәдерниса. АЙНИСА
АЙНУРА (т.-г.; неол.) Ай нуры. АЙНУРА
АЙНУРИЯ (т.-г.; неол.) Ай (к.) + Нурия (к.). АЙНУРИЯ
АЙНӘ (ф.) Көзге; күч. якты, пакь, саф. АЙНА
АЙСАБАХ (төр.-т.-г.) Ай (к.) + Сабах (к.). Айлы иртә, айлы таң. АЙСАБАХ
АЙСАРА (төр.-т.-бор. яһ.-г.) Ай (к.) + Сара (к.). Ай кебек бикә, аксөяк ханым. Синонимы: Маһиса- ра. АЙСАРА
АЙСИМА (төр.-т.-г.) Ай йөзле, ай чырайлы; ай сый­фатлы. АЙСИМА
АЙСИНӘ (т.-ф.) Ай (к.) + Синә (к.). Ай күкрәкле; күч. яхшы күңелле. АЙСИНА
АЙСОЛТАН (төр,т.-г.) Ай (к.) + Солтан (к.). Синонимы: Маһисолтан. АЙСУЛТАН
АЙСУНӘ (төр.-т.-г.) Айга охшаган, айга тиң. АЙСУНА
АЙСУРӘТ (төр.-т.-г.) Ай сурәтле; ай сыйфатлы. АЙСУРАТ
АЙСЫЛУ (бол.-т.) Ай кебек сылу, чибәр, күркәм; ай сылуы, чибәре. Синонимнары: Ка- мәрсылу, Маһисылу. АЙСЫЛУ
АЙСЫҢ ( т.; неол.) Айсың, ай кебексең, айга тиңсең. АЙСЫН
АЙСӨЯР (т.; неол.) Ай сөяр; яктылыкны, матурлыкны яратыр. АЙСИЯР
АЙЧИБӘР (т.) Ай кебек чибәр, матур. АЙЧИБЯР
АЙЧИРӘ (т.-ф.) Ай йөз, йөзе ай кебек; ай йөзле. АЙЧИРА
АЙЧӘЧӘК (төр.-т.) Ай + чәчәк; ай кебек матур чәчәк. АЙЧЕЧЕК
АЙШАТ (т.-ф.) Ай + шат; күч. шатлык китерүче ай; нурлы, якты шат ай. АЙШАТ
АЙШӨҺРӘТ (т.-г.) Ай кебек якты шөһрәт, дан. АЙШУХРАТ
АЙҖАМАЛ (т.-г.) Ай кебек матур, чибәр. Синонимы: Маһиҗамал. АЙДЖАМАЛ
Ак (төр.-т.) Исем компоненты. Татар телендә ак сүзе «пакь, саф, керсез; якты, нурлы; күркәм, гүзәл, асыл; гадел, тугры, намуслы, ышанычлы; изге; яхшы теләк; бәхет, шатлык, сөенеч» һ. б. күчерелмә мәгънәләргә ия. Ак
АКБИБИ (төр.-т.-ф.) Ак (к.) + Биби (к.). Ак, саф, асыл ханым. АКБИБИ
АКБИКӘ (төр.-т.) Ак (к.) + Бикә (к.). Саф, күркәм бикә (ханым). АКБИКА
АКБҮЛӘК (төр.-т.) Ак (к.) + Бүләк (к.). Ак, саф, пакь бүләк. АКБУЛЯК
АККОШ (төр.-т.; зоол.) Ак + кош, аккош. АККУШ
АККЫЗ (төр.-т.) Ак кыз. Матур, чибәр кыз мәгънә­сендә. АККЫЗ
АКСЫЛ (төр.-т.) Аксыл; аксыл төс-битле. АКСЫЛ
АКСЫЛУ (төр.-т.) Ак (к.) + Сылу (к.). Ак, изге кү­ңелле сылу. АКСЫЛУ
АКТОЛЫМ (бор. төр.-т.) Ак толым; ак чәч толымлы. АКТУЛУМ
АКЧӘЧӘК (төр.-т.) Ак чәчәк (сафлык, гүзәллек, намус­лылык символы). АКЧЕЧЕК
Ал (төр.-т.) Исем компоненты. Ал; ал төстәге. Ал
АЛБИКӘ (бол.-т.) 1. Ал йөзле бикә. 2. Алгы, тәүге бикә. Гаиләдә беренче булып туган кыз бала. АЛБИКА
АЛГӨЛ (т.-ф.) Ал гөл; ал төстәге гөл-чәчәк; күч. ал гөл-чәчәк кебек чибәр. АЛГУЛЬ
АЛИСӘ (нем.; неол.) 1. Затлы нәселдән. 2. Матур, чи­бәр, нәфис. АЛИСА
АЛИЯ (г.) к. Галия АЛИЯ
АЛКЫН (т.; неол.) Тиз, җәһәт, кызу; алкын, уңган, булган. АЛКЫН
АЛМА (т.) Алма; күч. алма кебек татлы һәм чибәр. Исем компоненты. АЛМА
АЛМАБАНУ (т.-ф.) Алма (к.) + Бану (к.). АЛМАБАНУ
АЛМАБИКӘ (төр.-т.) Алма (к.) + Бикә (к.). Бу исем ма­риларга да кергән. АЛМАБИКА
АЛМАГӨЛ (т.-ф.) Алма (к.) + гөл; алма кебек алсу, чибәр гөл. АЛМАГУЛЬ
АЛМАЗИЯ (гр.-г.) 1. Алмаз (к.) + 3ыя (к.).2. Ал­маз (к.) + ия (к.). АЛМАЗИЯ
АЛСИНӘ (т.-ф.; неол.) Ал + синә (к.). Ал күкрәкле. АЛСИНА
АЛСУ (т.) Алсу йөзле; күч. матур, чибәр. АЛСУ
АЛСУГӨЛ Алсу (к.) +гөл. Алсу төстәге гөл. АЛСУГУЛЬ
АЛСЫЛУ (т.) Ал йөзле сылу, чибәр. АЛСЫЛУ
АЛТАҢ (т.; неол.) Ал + таң. куч. Ал таң кебек алсу, сылу йөзле. АЛТАН
АЛТЫН (бор. төр.-бол.-т.) Алтын (кыйммәтле, затлы металл). Исем компоненты. АЛТЫН
АЛТЫНБИКӘ (төр.-т.) Алтын (к.) + Бикә (к.). Алтын ке­бек кадерле бикә. АЛТЫНБИКА
АЛТЫНГӨЛ (төр.-т.-ф.) Алтын гөл; алтын кебек кадерле гөл (кыз бала). АЛТЫНГУЛЬ
АЛТЫННУР (төр.-т.-г.) Алтын нур; алтын кебек кадерле нур. АЛТЫННУР
АЛТЫНСЫЛУ (төр.-т.) Алтын сылу; алтын кебек кадерле сылу, гүзәл. АЛТЫНСЫЛУ
АЛТЫНЧӘЧ (бол.-т.) Алтын чәч; алтын төсле сары чәч­ле. Тарихи легендаларда Болгар ханы кызының исеме. Алтынчәч исеме мариларда киң кулланылыш­ка ия (Гордеев). Синонимы: Зәр­бану. АЛТЫНЧЕЧ
АЛЧИРӘ (т.-ф.) Ал чәһрәле, ал йөзле (чибәр). АЛЧИРА
АЛЧӘЧӘК (т.; неол.) Ал чәчәк. АЛЧЕЧЕК
АЛЬБИНА (лат.;неол.) Ак; ак йөзле. АЛЬБИНА
АЛЬМИРА (исп.; неол.) Испаниядәге Алмейра дигән урын атамасыннан (топонимнан) алын­ган исем. Д. в.: Әльмирә. АЛЬМИРА
АЛЬФА (гр.; неол.) 1. Беренче хәреф. 2. Эшнең башы, башлангычы. Төрдәше: Альфина. АЛЬФА
АЛЬФИНА (гр.; неол.) к. Альфа. АЛЬФИНА
АНАРА (ф.) Гранат агачы, гранат (анар) җиме­ше. АНАРА
АНСАРИЯ (г.) Ярдәмчеләр, яраннар, тарафдарлар (күп.). Төрдәше: Әнсария. АНСАРИЯ
АНФИСА (гр.; неол.) Чәчәк атучы. Д. в.: Әнфисә. АНФИСА
АППАК (бол.-кып.-т.) Ап-ак; үтә ак; күч. бик саф, пакь, керсез. АППАК
АРЗУ (ф.) Теләк, омтылыш. Исем компонен­ты. АРЗУ
АРЗУБИКӘ (ф.-төр.-т.) Арзу (к.)+ бикә. Теләп-көтеп алын­ган бикә. АРЗУБИКА
АРЗУГӨЛ (ф.) Арзу (к.) + гөл. Теләп, көтеп алын­ган гөл (кыз бала). АРЗУГУЛЬ
АРСЛАНБИКӘ (төр.-т.) Арслан (к.) + бикә. Ана арыслан. Синонимнары: Ләисә, Хәйдәрия, Әсәдия. АРСЛАНБИКА
АРТЫКБИКӘ (төр.-т.; й. ис.) Артык бикә; гаиләдәге артык (ки­рәксез) кыз бала; Гаиләнен кыз ба­лалар күп булып та, тагын кыз туган төпчек балага кушылган йо­ла исем. АРТЫКБИКА
АРУБИКӘ (бор. төр.-т.) Ару (пакь, саф, таза) бикә. АРУБИКА
АСИЛӘ (г.) Затлы, асыл. АСИЛЯ
АСИЯ (г.) 1. Тынычландыручы, юатучы. 2. Дә­валаучы, табибә (врач). АСИЯ
АСЛИЯ (г.) Төп, асыл, чын. АСЛИЯ
АСЫЛ (г.) Асыл; иң затлы, иң яхшы; күркәм, матур, асыл затлы. Исем компо­ненты. АСЫЛ
АСЫЛБАНУ (г.-ф.) Асыл (күркәм) туташ, ханым. АСЫЛБАНУ
АСЫЛБИКӘ (г.-төр.-т.) Асыл (күркәм) бикә. АСЫЛБИКА
АСЫЛГӨЛ (г.-ф.) Асыл (күркәм) гөл. АСЫЛГУЛЬ
АСЫЛТАШ (г.-т.) Асыл (кыйммәтле) таш (энҗе, зө­бәрҗәт). АСЫЛТАШ
АСЫЛТАҢ (г.-т.) Асыл (күркәм) таң; матур, мәһабәт таң. АСЫЛТАН
АСЫЛЪЯР (г.-ф.) Асыл (күркәм) яр (дус, иптәш). АСЫЛЪЯР
АУСАФ (г.) Сыйфат, билге. АУСАФ
АУСАФКАМАЛ (г.) Камил сыйфатлы; бик әйбәт, бик яхшы. АУСАФКАМАЛ
АФАК (бол.-т.) Ап-ак; керсез, гыйффәтле. АФАК
АФЗАЛИЯ (г.) Иң лаеклы, иң кадерле. Д. в.: Әф- зәлия, Әпзәлия. АФЗАЛИЯ
АФРУЗ (ф.) Яктыртучы, балкытучы. АФРУЗ
АФТАБ (ф.) Кояш; кояш кебек матур кыз бала. Чаг.: Кояш, Көн, Шәмсия, Хөр­шид ~ Хөршидә. АФТАБ
АХАК (төр.-т.; минер.) Агат, асылташ. АХАК
АЧЫЛГӨЛ (бор. төр.-т.; й. ис.) Ачылыр, терелер, сәламәтләнер гөл. Чирләшкә кыз баланың тере­лүен теләп кушылган. АЧИЛЬГУЛЬ

Татарские имена девочек. Арабские имена. Мусульманские имена. Мусульманские имена девочек. Значение имени. Значение имени для ребенка. Происхождение имени.