Татар хатын-кыз исемнәре (Татарские женские имена) — Б

ТАТАР ХАТЫН-КЫЗ ИСЕМНӘРЕ
Женские имена. Татарские имена девочек. Арабские имена. Мусульманские имена. Мусульманские имена девочек. Значение имени.
Татарча язылышы һәм генезисы (кайсы тел сүзе булуы) Исемнең мәгънәсе, нәрсә аңлатуы Русча язылышы
Значение имени для ребенка. Происхождение имени. Б Имя. Имена. Имена для девочек.
БАГБОСТАН (ф.-г.) Җимеш бакчасы. БАГБОСТАН
БАГДАГӨЛ (төр.-т.-ф.) Яктылык сибүче гөл; балкып утыручы чәчәк. БАГДАГУЛЬ
БАГДАНУР (төр.-т.-г.) Яктылык сибүче нур; балкып торучы нур. БАГДАНУР
БАЙСЫЛУ (төр.-т.) Бай сылу; тулы, мул сылу, чибәр. БАЙСЫЛУ
БАЙСӨЯР (төр.-т.) Бай, мул сөяр. БАЙСИЯР
БАДИРӘ (г.; й. ис.) Башлау, беренче адым. Гаиләдә беренче булып туган кыз балага кушыла. БАДИРА
БАДЪЯН (кыт.; бот.) Бадъян агачы (хуш исле декоратив агач). БАДЪЯН
БАКИРӘ (г.) Гыйффәтле кыз. БАКИРА
БАКИЯ (г.) Мәңге, мәңгелек; мәңге яшәүче. БАКИЯ
БАЛБИКӘ (бор. төр.-т.) Бал бикә; бал кебек татлы бикә. Синонимы: Әсалбикә. БАЛБИКА
БАЛКЫШ (бол,т.) Балкып торучы; нур чәчүче. Синонимнары: һалә, Ламига, Балкыя. БАЛКЫШ
БАЛКЫЯ (төр.-т.) Балкып, нур чәчеп торучы. БАЛКИЯ
БАЛЛЫБИКӘ (бор. төр.-т.) Баллы бикә. Бал кебек татлы, тәмле бикә. Чаг.: Татлыбикә. БАЛЛЫБИКА
БАЛЛЫСЫЛУ (бор. төр.-т.) Баллы сылу. Бал кебек татлы сылу. Синонимы: Татлысылу. БАЛЛЫСЫЛУ
БАЛСЫЛУ (бор. төр.-т.) Бал сылу. Бал кебек татлы сылу. Чаг.: Татлысылу. БАЛСЫЛУ
БАЛҖАН (каз.-т.-ф.) Бал + җан. куч. Бал кебек тәмле, татлы җан. БАЛДЖАН
БАНУ (ф.) Исем компоненты. Бикә, ханым, кәләш. БАНУ
БАНУБИКӘ (ф.-төр.-т.) Бану (и.) + Бикә (к.). БАНУБИКА
БАРИ Я (г.) Бар итүче, яратучы, иҗат итүче. к. Барый. БАРИЯ
БАРЧЫНСЫЛУ(ф.-төр.-т.) Барчын (ефәк) + сылу. БАРЧЫНСЫЛУ
БАСЫЙРӘ (г.) Үткер күзле; күңел күзе белән күрүче, зирәк. БАСИРА
БАТЫЯ (монг.) Асылташ; күч. бик кыйммәтле, кадерле. БАТЫЯ
БАЯНГӨЛ (монг.-ф.) Баян (к) + гөл. Бәхетле гөл. Чаг.: Гөлбаян. БАЯНГУЛЬ
БАЯНСЫЛУ (монг.-төр.-т.) Баян (к.) + Сылу (к.). Бәхетле сылу. БАЯНСЫЛУ
БАҺИРӘ (г.) 1. Ачык, якты, нурлы. 2. Матур, асыл, гүзәл. БАГИРА
БЕЛЛА (лат.; неол.) 1. Матур, чибәр, гүзәл. 2. Изабелла исеменең иркәләп-кечерәйтеп, яратып әйтү формасы. БЕЛЛА
БИБЕКӘЙ (ф.-т.) Кызыкай. Төрдәше: Бибкәй (к.). БИБЕКЕЙ
БИБИ (ф.) Исем компоненты. 1. Кыз бала. 2. Бикә, ханым; хуҗа хатын. БИБИ
БИБИБАНУ (ф.) Биби (к.) + Бану (к.). БИБИБАНУ
БИБИБИКӘ (ф.-т.) Биби (к.) + Бикә (к.). БИБИБИКА
БИБИБӘНАТ (ф.-г.) Биби (к.) + Бәнат (к.). БИБИБАНАТ
БИБИГАЙШӘ (ф.-г.) Биби (к.) + Гайшә (к.). БИБИГАЙША
БИБИГАЗИЗӘ (ф.-г.) Биби (к.) + Газизә (к.). БИБИГАЗИЗА
БИБИГАКИФӘ (ф.-г.) Биби (к.) + Гакифә (к.). БИБИГАКИФА
БИБИГАЛИМӘ (ф.-г.) Биби (к.) + Галимә (к.). БИБИГАЛИМА
БИБИГАМБӘР (ф.-г.) Биби (к.) + Гамбәр (к.). БИБИГАМБАР
БИБИГАРИФӘ (ф.-г.) Биби (к.) + Гарифә (к.). БИБИГАРИФА
БИБИГАФИФӘ (ф.-г.) Биби (к.) + Гафифә (к.). БИБИГАФИФА
БИБИГАЯН (ф.-г.) Биби (и.) + Гаян (к.). Д. в.: Бибгаян. БИБИГАЯН
БИБИГӘҮҺӘР (ф.) Биби (к.) + Гәүһәр (к.). БИБИГАУХАР
БИБИГӨЛ (ф.) Биби (к.) + гөл (к.). Чаг.: Гөлбиби. Д. в.: Бибгөл. БИБИГУЛЬ
БИБИГӨЛБАНУ (ф.) Биби (к.) + Гөлбану (к.). БИБИГУЛЬБАНУ
БИБИГӨЛҖАМАЛ (ф.-г.) Биби (к.) + Гөлҗамал (к.). БИБИГУЛЬДЖАМАЛ
БИБИДАНӘ (ф.) Бердәнбер кыз. БИБИДАНА
БИБИЗАДӘ (ф.) Кыз бала. БИБИЗАДА
БИБИЗАҺИДӘ (ф.-г.) Биби (к.) + Заһидә (к.). БИБИЗАГИДА
БИБИЗИФА (ф.) Биби (к) + Зифа (к.). БИБИЗИФА
БИБИЗӘЙНИЯ (ф.-г.) Биби (к.) + Зәйния (к.). БИБИЗАЙНИЯ
БИБИЗӘЙНӘП (ф.-г.) Биби (к.) + Зәйнәп (к.). БИБИЗАЙНАП
БИБИЗӘЙТҮНӘ (ф.-г.) Биби (к.) + Зәйтүнә (к.). БИБИЗАЙТУНА
БИБИЗӨБӘЙДӘ (ф.-г.) Биби (к.) + Зөбәйдә (к.). БИБИЗУБАЙДА
БИБИЗӨБӘРҖӘТ (ф.-г.) Биби (к.) + Зөбәрҗәт (к.). БИБИЗУБАРДЖАТ
БИБИЗӨЛӘЙХА (ф.-г.) Биби (к.) + Зөләйха (к.). БИБИЗУЛЕЙХА
БИБИЗӨҺРӘ (ф.-г.) Биби (к.) + Зөһрә (к.). БИБИЗУХРА
БИБИКАМАЛ (ф.-г.) Биби (к.) + Камал (к.). Д. в.: Бибкамал. БИБИКАМАЛ
БИБИКАМИЛӘ (ф.-г.) Биби (к.) + Камилә (к.). БИБИКАМИЛЯ
БИБИКАМӘР (ф.-г.) Биби (к.) + Камәр (к.). Д. в.: Бибкамәр. БИБИКАМАР
БИБИКАФИЯ (ф.-г.) Биби (к.) + Кафия (к.). БИБИКАФИЯ
БИБИКӘРИМӘ (ф.-г.) Биби (к.) + Кәримә (к.). БИБИКАРИМА
БИБИЛАТЫЙФА (ф.-г.) Биби (к.) + Латыйфа (к.). БИБИЛАТИФА
БИБИМАҺИРӘ (ф.-г.) Биби (к.) + Маһирә (к.). БИБИМАХИРА
БИБИМАҺРУЙ (ф.) Биби (к.) + Маһруй (к.). БИБИМАХРУЙ
БИБИМӘРФУГА (ф.-г.) Биби (к.) + Мәрфуга (к.). БИБИМАРФУГА
БИБИМӘФТУХА (ф.-г.) Биби (к.) + Мәфтуха (к.). БИБИМАФТУХА
БИБИМӘХБҮЗӘ (ф.-г.) Биби (к.) + Мәхбүзә (к.). БИБИМАХБУЗА
БИБИНАЗ (ф.) Биби (к.) + наз (к.). БИБИНАЗ
БИБИНАЗА (ф.) Биби (к.) + Наза (к.). БИБИНАЗА
БИБИНАҖИЯ (ф.-г.) Биби (к.) + Наҗия (к.). БИБИНАДЖИЯ
БИБИНИСА (ф.-г.) Биби (к.) + Ниса (к.). БИБИНИСА
БИБИНУР (ф.-г.) Биби (к) + Нур (к.). Чаг.: Нурбиби. Д. в.: Бибнур, Бинур. БИБИНУР
БИБИНӘКЫЯ (ф.-г.) Биби (к.) + Нәкыя (к. Нәкый). БИБИНАКИЯ
БИБИНӘФИСӘ (ф.-г.) Биби (к.) +Нәфисә (к.). БИБИНАФИСА
БИБИРАУЗА (ф.-г.) Биби (к.) + Рауза (к.). Д. в.: Бибрауза. БИБИРАУЗА
БИБИРУЙ (ф.) Йөзле-битле (әдәпле, күркәм) бикә, ханым. БИБИРУЙ
БИБИРӘЗИФӘ (ф.-г.) Биби (к.) + Рәзифә (к.). БИБИРАЗИФА
БИБИРӘЙХАН (ф.-г.) Биби (к.) + Рәйхан (к.). БИБИРАЙХАН
БИБИРӘКЫЯ (ф.-г.) Биби (к.) + Рәкыя (к.). БИБИРАКИЯ
БИБИРӘХИЛӘ (ф.-г.-яһ.) Биби (к.) + Рәхилә (к.). БИБИРАХИЛЯ
БИБИРӘШИДӘ (ф.-г.) Биби (к.) + Рәшидә (к.). БИБИРАШИДА
БИБИРӘХИМӘ (ф.-г.) Биби (к.)+ Рәхимә (к.). БИБИРАХИМА
БИБИСАРА (ф.-г.) Биби (к.) + Сара (к.). Д. в.: Бибсара, Бибиса. БИБИСАРА
БИБИСАТЫЙГА (ф.-г.) Биби (к.) + Сатыйга (к.). БИБИСАТИГА
БИБИСОЛТАН (ф.-г.) Биби (к.) + Солтан (к.). Чаг.: Солтанбиби. БИБИСОЛТАН
БИБИСЫЛУ (ф.-т.) Биби (к.) + Сылу (к.). Чаг.: Сылубиби. Д. в.: Бибсылу. БИБИСЫЛУ
БИБИСӘГАДӘТ (ф.-г.) Биби (к.) + Сәгадәт (к.). БИБИСАГАДАТ
БИБИСӘЙДӘ (ф.-г.) Биби (к.) + Сәйдә (к.). Д. в.: Бибсәйдә. БИБИСАЙДА
БИБИСӘЛИМӘ (ф.-г.) Биби (к.) + Сәлимә (к.). БИБИСАЛИМА
БИБИСӘГЫЙДӘ (ф.-г.) Биби (к.) + Сәгыйдә (к.). БИБИСАГИДА
БИБИСӘМИГА (ф.-г.) Биби (к.) +Сәмига (к.). БИБИСАМИГА
БИБИТУТЫЯ (ф.-г.) Биби (к.) + Тутыя (к.). БИБИТУТИЯ
БИБИФАИЗӘ (ф.-г.) Биби (к.) + Фаизә (к.). БИБИФАИЗА
БИБИФАТЫЙМА (ф.-г.) Биби (к.) + Фатыйма (к.). БИБИФАТИМА
БИБИФӘЙРҮЗӘ (ф.-г.) Биби (к.) + Фәйрүзә (к.). БИБИФАЙРУЗА
БИБИФӘРИДӘ (ф.-г.) Биби (к.) + Фәридә (к.). БИБИФАРИДА
БИБИФӘРИДӘБАНУ (ф.-г.-ф.) Биби (к.) +Фәридә (к.) + Бану (к.). БИБИФАРИДАБАНУ
БИБИФӘРХАНӘ (ф.) Биби (к.) + Фәрханә (к.). БИБИФАРХАНА
БИБИХАЛИДӘ (ф.-г.) Биби (к.) + Халидә (к.). БИБИХАЛИДА
БИБИХАН ( ф.-г.) Фарсы теленнән алынган биби «бикә, ханым» сүзенә татар телендәге хан сүзе кушылып ясалган исем Д. в.: Бибхан. БИБИХАН
БИБИХАНБИКӘ (ф.-төр.-т.-г.) Биби (к.) + Ханбикә (к.). БИБИХАНБИКА
БИБИХАҖИРӘ (ф.-г.) Биби (к.) + Хаҗирә (к.). БИБИХАДЖИРА
БИБИХУПҖАМАЛ(ф.-г.) Биби (к.) + Хупҗамал (к.). БИБИХУПДЖАМАЛ
БИБИХӘДИЧӘ (ф.-г.) Биби (к.) + Хәдичә (к.). БИБИХАДИЧА
БИБИХӘКИМӘ (ф.-г.) Биби (к.) + Хәкимә (к.). БИБИХАКИМА
БИБИХӘЛИМӘ (ф.-г.) Биби (к.) + Хәлимә (к.). БИБИХАЛИМА
БИБИХӘМИДӘ (ф.-г.) Биби (к.) + Хәмидә (к.). БИБИХАМИДА
БИБИХӘТИМӘ (ф.-г.) Биби (к.) + Хәтимә (к.). БИБИХАТИМА
БИБИХӘЯТ (ф.-г.) Биби (к.) +Хәят (к.). Д. в.: Бибхәят. БИБИХАЯТ
БИБИХӨРШИДӘ (ф.) Биби (к.) + Хөршидә (к.) БИБИХУРШИДА
БИБИШӘРИФӘ (ф.-г.) Биби (к.)+ Шорифә (к.). БИБИШАРИФА
БИБИШӘРИФҖАМАЛ (ф.-г.) Биби (к.) + Шәрифҗамал (к.). БИБИШАРИФДЖАМАЛ
БИБИШӘРӘФ (ф.-г.) Биби (к.) + Шәрәф (к.). БИБИШАРАФ
БИБИШӘФИЯ (ф.-г.) Биби (к.) + Шәфия (к.). БИБИШАФИЯ
БИБИШӘҺИДӘ (ф.-г.) Биби (к.) + Шәһидә (к.). БИБИШАГИДА
БИБИӘСМА (ф.-г.) Биби (к.) + Әсма (к.). БИБИАСМА
БИБИҖАМАЛ (ф.-г.) Биби (к.) + Җамал (к.). Д. в.: Бибҗамал. БИБИДЖАМАЛ
БИБИҖИҺАН (ф.) Биби (к.) + Җиһан (к.). Д. в.: Бибиҗан, Бибҗан. БИБИДЖИХАН
БИБИҖӘМИЛӘ (ф.-г.) Биби (к.) + Җәмилә (к.). БИБИДЖАМИЛЯ
БИБИҖӘННӘТ (ф.-г.) Биби (к.) + Җәннәт (к.). Д. в.: Бибҗәннәт. БИБИДЖАННАТ
БИБКӘЙ ~ БИБЕКӘЙ (ф.-т.; фольк.) Биби «бикә, ханым» сүзенә -кәй иркәләү-кечерәйтү кушымчасы ялганып ясалган. Татар халык җыры исеме. Сирәк кенә ирләр исеме буларак та кулланыла. БИБКАЙ ~ БИБЕКЕЙ
БИБКӘЙНУР (ф.-т.-г.) Бибкәй (к) + Нур (к.). БИБКАЙНУР
БИЗӘК (т.; неол.) Бизәк, орнамент; чигеш. Синонимы: Зәйнә. БИЗЯК
БИКНАЗ (төр.-т.-ф.) Бик наз; үтә нык иркә, назлы, грацияле. БИКНАЗ
БИКСЫЛУ (төр.-т.) Бик сылу, үтә сылу, чибәр, матур. БИКСЫЛУ
БИКЧИБӘР (төр.-т.) Бик чибәр, үтә чибәр, сылу, матур. БИКЧИБЯР
БИКӘ (бор. төр.-т.) Исем компоненты. Бик ~ бәк титулының хатын-кызларга карата әйтелеше. Хуҗа хатын, бәк хатыны; аксөяк хатын-кыз, ханым, кәләш, кыз бала. БИКА
БИКӘБАНУ (бор. төр.-т.-ф.) Бикә (к.) + Бану (к.). БИКАБАНУ
БИКӘСЫЛУ (бор. төр.-т.) Бикә (к) +сылу. Чаг.: Сылубикә. БИК АСЫЛУ
БИНАЗЫЙР (ф.-г.) Тиңе юк, тиңе булмаган. БИНАЗИР
БИНТЕЗӘЙНӘП (г.) Тулы гәүдәле, таза кыз. БИНТЕЗЕЙНАП
БИНТЕХӘЯТ (г.) Тереклек, яшәеш кызы. БИНТЕХАЯТ
БОСТАН (ф.) Бакча, гөлбакча. БУСТАН
БЫЛБЫЛ (г.) 1. Сандугач. 2. күч. Гүзәллек, зирәклек символы. Синонимнары: Сандугач, Гандәлиф. БЫЛБЫЛ
БЫЛБЫЛНИСА (г.) Былбыл (к.) + Ниса (к.). Сандугач кебек хатын-кыз. БЫЛБЫЛНИСА
БӘГЫЙДӘ (г.) Озын гомерле, озак яшәүче. БАГИДА
БӘДГЫЯ (г.) Тиңсез гүзәл, чибәр. БАДГИЯ
БӘДЕРНИСА (г.) Тулган ай кебек хатын-кыз; хатын кызларның тулган ае (яктырткычы). Синонимнары: Айниса, Камәрниса, Маһиниса. БАДЕРНИСА
БӘДЕРХӘЯТ (г.) Бәдер (к) + Хәят (к.). Тулы тереклек; тормышның тулган ае. БАДЕРХАЯТ
БӘДИГА (г.) Искиткеч чибәр, иң матур. БАДИГА
БӘДИГЫЛҖАМАЛ (г.) Тиңсез чибәр; бик сирәк була торган гүзәл; искиткеч матур. БАДИГЫЛДЖАМАЛ
БӘДИҺӘ (г.) 1. Чәчән хатын-кыз. 2. Тапкыр, җор, сизгер; интуицияле. БАДИХА
БӘДРИКАМАЛ (г.) Тулган ай кебек камил, җитеш. БАДРИКАМАЛ
БӘДРИНУР (г.) Бәдри (к) + Нур (к.). Нурлы тулган ай. Синонимнары: Камәрнур, Маһинур, Айнур. БАДРИНУР
БӘДРИЯ (г.) Исем компоненты. 1. Тулган ай; айга мөнәсәбәтле. 2. Иртә, иртәнге вакыт; иртәчел. БАДРИЯ
БӘДРИҖАМАЛ (г.) Матур, тулган ай; тулган ай кебек чибәр, гүзәл. БАДРИДЖАМАЛ
БӘДӘР (г.) Тулган ай. Синонимнары: Камәр, Маһи. БАДАР
БӘЙНӘ (г.) Дәлил, факт; исбат итү. БАЙНА
БӘЙРӘМБИКӘ (төр.-т.) Бәйрәм бикә; бәйрәм, шатлык китерүче бикә, ханым. БАЙРАМБИКА
БӘЙРӘМГӨЛ (төр.-т.-ф.) Бәйрәм гөл; бәйрәм, шатлык китерүче гөл. БАЙРАМГУЛЬ
БӘКИРӘ (г.) Яшь, саф (кыз). БАКИРА
БӘЛИГА (г.) Матур, төзек, тулы итеп сөйләүче. БАЛИГА
БӘЛКЫЙС (г.) Легендар хатын-кыз патша исеменнән. Д. в.: Бәлкис. БАЛКИС
БӘНАНӘ (г.) Бармак; күч. бик кечкенә, нәни. БАНАНА
БӘНАТ (г.) Исем компоненты. Кызлар, кыз балалар (күп.); кыз булу. БАНАТ
БӘРИКӘ (г.) Нур, нур иясе. БАРИКА
БӘРИРӘ (г.) Сүз тыңлаучан, акыллы. БАРИРА
БӘРИЯ (г.) 1. Чүл, дала, сәхрә. 2. Җан иясе, кеше. БАРИЯ
БӘРӘКӘТ (г.) Киңлек, муллык, байлык, бәрәкәт. БАРАКАТ
БӘРРА (г.) Әдәпле, әхлаклы; күркәм холыклы. БАРРА
БӘСИМӘ (г.) Мөлаем, көләч йөзле. БАСИМА
БӘХРИЯ (ф.) Ялтырау, балкыш. БАХРИЯ
БӘХРНИСА (ф.-г.) Хатын-кызның ялтыравы, балкышы. БАХРНИСА
БӘХТИГӨЛ (г.-ф.) Бәхетле гөл. БАХТИГУЛЬ
БӘХТИҖАМАЛ (г.) Бәхетле чибәр, гүзәл. БАХТИДЖАМАЛ
БӘШИРӘ (г.) Сөенечле хәбәр китерүче, сөендерүче. БАШИРА
БӘШӘРӘТ (г.) Шатлыклы, сөенечле хәбәр. БАШАРАТ
БӘЯЗӘ (г.) Аклык, ак төс; ак, саф, пакь. БАЯЗА
БӘЯН (г.) Исем компоненты. 1. Аңлатма, тасвирлау. 2. Ачык йөзле, садә. БАЯН
БӘҺАР (ф.) Яз; яз көне. Д. в.: Бахар. БАХАР
БӘҺАРСЫЛУ (ф.-төр.-т.) Бәһар (к.) + Сылу (к.). Язга тиң сылу. БАХАРСЫЛУ
БӘҺИЯ (г.) Матур, гүзәл, яхшы, күркәм. Д. в.: Баһия. БАХИЯ
БӘҺИҖӘ (г.) Шат күңелле, ягымлы; гүзәл, чибәр. Д. в.: Бәйҗә. БАХИЗЯ
БӘҺРАМИЯ (ф.) Бәһрам (к.) + ия (к.). Төрдәше: Бәһрәмия. БАХРАМИЯ
БӘҺРУЗ (ф.) Бәхетле. БАХРУЗ
БҮЛӘК (бор. төр.-т.; й. ис.) Бүләк. Бала туганчы атасы яки тугач та озак тормастан атасы яисә анасы үлгән ир яки кыз балага бирелә торган йола исем. Ата яки ана бүләге. Синонимнары: Гатия, Нәфилә, Һәдия. БУЛЯК
БҮЛӘКБИКӘ (бор. төр.-т.; й. ис.) Бүләк (к.) + Бикә (к.). Атасыннан яки анасыннан бүләк булып калган кыз бала. БУЛЯКБИКА
БҮЛӘКНУР (бор. төр.-т.-г.; й. ис.) Бүләк (к.) + Нур (к.). Нурлы бүләк. Атасыннан яки анасыннан нурлы бүләк булып калган кыз бала. БУЛЯКНУР

Исламские имена. Исламские имена для девочек. Современные имена. Красивые имена. Красивые имена для девочек. Редкие имена. Редкие имена для девочек.