Татар хатын-кыз исемнәре (Татарские женские имена) — Ч

ТАТАР ХАТЫН-КЫЗ ИСЕМНӘРЕ
Татарча язылышы, кайсы тел сүзе булуы Исемнең мәгънәсе, нәрсә аңлатуы Русча язылышы
Ч
ЧИЯ (төр.-т.; бот.) Чия (агачы һәм җимеше). ЧИЯ
ЧИЯБИКӘ (төр.-т.) Чия кебек татлы бикә. ЧИЯБИКА
ЧУЛПАН (төр.-т.) Таң йолдызы, Венера планетасы. Синонимнары: Венера, Зөһрә. ЧУЛПАН
ЧУЛПАНИЯ (т.-г.) Чулпан (к.) + -ия (к.). ЧУЛПАНИЯ
ЧӘЧБИКӘ (төр.-т.; й. ис.) Чәчле бикә. Туганда озын чәчле булып туган кыз балага кушылган йола исем. ЧЕЧБИКА
ЧӘЧКӘ (төр.-т.; бот.) Чәчәк, чәчкә. Исем компоненты. ЧАЧКА
ЧӘЧКӘБИКӘ (төр.-т.) Чәчкә + бикә. ЧАЧКАБИКА
ЧӘЧКӘГӨЛ (төр.-т.-ф.) Чәчкә гөл. Чаг.: Гөлчәчкә. ЧАЧКАГУЛЬ
ЧӘЧКӘНУР (төр.-т.-г.) Чәчкә + нур, нурлы чәчәк. ЧАЧКАНУР
ЧӘЧӘК (т.) Чәчәк, гөл чәчәге. Матурлык, гүзәллек, сафлык символы. Синонимы: Зәһәрә. ЧЕЧЕК