Татар хатын-кыз исемнәре (Татарские женские имена) — Ы

ТАТАР ХАТЫН-КЫЗ ИСЕМНӘРЕ
Татарча язылышы, кайсы тел сүзе булуы Исемнең мәгънәсе, нәрсә аңлатуы Русча язылышы
Ы
ЫМСЫНАЙ (бор. төр-т.) Ымсыну; ымсындыручы, күңелне үзенә җәлеп итүче, тартучы. Себер татарларында хәзер дә кулланылышта йөри (Я. Зәнкиев). ЫМСЫНАЙ
ЫРЫМБАНУ (бор. төр.-т.-ф.; й. ис.) Ырым + Бану (к.). Билгеле бер ырым үтәгәннән соң туган кыз балага кушылган йола исем. ЫРЫМБАНУ
ЫРЫМБИБИ (бор. төр-т.-ф.; й. ис.) Ырым + Биби (к.). Билгеле бер ырым үтәгәннән соң туган кыз балага кушылган йола исем. ЫРЫМБИБИ
ЫРЫМБИКӘ (бор. төр.-т.; й. ис.) Ырым + Бикә (к.). Билгеле бер ырым үтәгәннән соң туган кыз балага кушылган йола исем. ЫРЫМБИКА
ЫРЫМҖАМАЛ (бор. төр.-т.-г.; й. ис.) Ырым + Җамал (к.). Билгеле бер ырым үтәгәннән соң туган чибәр кыз балага кушылган йола исем. ЫРЫМДЖАМАЛ