Татар хатын-кыз исемнәре (Татарские женские имена) — К

ТАТАР ХАТЫН-КЫЗ ИСЕМНӘРЕ
Женские имена. Татарские имена девочек. Арабские имена. Мусульманские имена. Мусульманские имена девочек. Значение имени.
Татарча язылышы, кайсы тел сүзе булуы Исемнең мәгънәсе, нәрсә аңлатуы Русча язылышы
Значение имени для ребенка. Происхождение имени. К Имя. Имена. Имена для девочек. Исламские имена.
КАВИЯ (г.) Көчле, куәтле, киң кодрәтле. КАВИЯ
КАДБАНУ (ф.) Бикә, хуҗа хатын. КАДБАНУ
КАДЕР (г.) Кадер; дәрәҗә-хөрмәт, бәя. Исем компоненты. КАДЕР
КАДЕРБАНУ (г.-ф.) Кадерле кыз (бикә). КАДЕРБАНУ
КАДЕРБИКӘ (г.-төр.-т.) Кадерле бикә, ханым. КАДЕРБИКА
КАДЕРБӘНАТ (г.) Кызларның кадерлесе. КАДЕРБАНАТ
КАДЕРЛЕ (г.-т.) Кадерле, кадер-хөрмәтле. КАДЕРЛИ
КАДЕРНИСА (г.) Кадерле хатын. КАДЕРНИСА
КАДИМӘ (г.) Иске, борынгы, кадими. КАДИМА
КАДРИЯ (г.) Кадерле; кадер-хөрмәткә лаек. КАДРИЯ
КАДРИҖИҺАН (г.-ф.) Җиһанның кадерлесе. КАДРИДЖИХАН
КАДЫЙРӘ (г.) Кодрәтле, һәр нәрсәгә көче җитүче, булдыра алучы. КАДИРА
КАИЛӘ (г.) Әйтүче, сөйләүче. КАИЛЯ
КАИМӘ (г.) 1. Терәк, багана, таяныч. 2. Аяк өстендә басып торучы, аягүрә торучы. КАИМА
КАЛБИКАМАЛ (г.) Камил йөрәк, күңел, җан (кеше). КАЛБИКАМАЛ
КАЛБИКӘ (ф.-төр.-т.) Миңле (бәхетле) бикә. Синонимы: Миңлебикә. КАЛБИКА
КАЛБИНУР (г.) Нурлы күңел, җан. КАЛБИНУР
КАЛБИҖАМАЛ (г.) Чибәр, күркәм күңел, җан. КАЛБИДЖАМАЛ
КАЛЗӨҺРӘ (г.) Миңле (бәхетле) Зөһрә (к.). КАЛЗУХРА
КАЛЧӘР (ф.) Миңле йөз. Синонимнары: Миңлейөз, Миңлеруй. КАЛЧАР
КАЛӘМКАШ (г.-төр.-т.) Каләм каш; нечкә, кара каләм кашлы. КАЛЯМКАШ
КАМАЛИЯ (г.) Камал (к.) + -ия. һәрьяклап җитеш, кимчелексез, камил. КАМАЛИЯ
КАМИЛӘ (г.) Камил, кимчелексез, һәрьяктан җитешкән. КАМИЛЯ
КАМЫШБИКӘ (төр.-т.; бот.) Камыш кебек төз, сылу бикә. КАМЫШБИКА
КАМӘР (г.) Ай. Синонимнары: Бәдәр, Маһи. Исем компоненты. КАМАР
КАМӘРБАНУ (г.-ф.) Камәр (к.) +Бану (к.). Ай кебек чибәр кыз (бикә). Синонимнары: Айбану, Маһибану, Шәһрибану. КАМАРБАНУ
КАМӘРБИКӘ (г.-төр.-т.) Камәр (к.) + Бикә (к.). Ай кебек чибәр бикә. Синонимнары: Айбикә, Камәрбикә, Маһибикә. КАМАРБИКА
КАМӘРГӨЛ (г.-ф.) Камәр (к.) + гөл. Ай кебек чибәр, матур гөл. Синонимнары: Айгөл, Маһигөл. КАМАРГУЛЬ
КАМӘРИЯ (г.) Ай, айлы; күч. ай кебек нурлы, якты, чибәр. КАМАРИЯ
КАМӘРНИСА (г.) Хатыннарның ай кебек чибәре. Синонимнары: Айниса, Маһиниса, Бәдерниса. КАМАРНИСА
КАМӘРНУР (г.) Ай нуры. Синонимнары: Айнур, Маһинур. КАМАРНУР
КАМӘРСЫЛУ (г.-төр.-т.) Ай сылу; ай кебек сылу. Синонимнары: Айсылу, Маһисылу. КАМАРСЫЛУ
КАРАКАШ (төр.-т.; й. ис.) Кара кашлы. КАРАКАШ
КАРАКАШСЫЛУ (төр.-т.) Кара кашлы сылу. КАРАКАШСЫЛУ
КАРАКҮЗ (төр.-т.; й. ис.) Кара күз; кара күзле кыз бала. КАРАКЮЗ
КАРАСЫЛУ (төр.-т.) Кара сылу, кара төс-битле сылу. КАРАСЫЛУ
КАРАЧӘЧ (бор. төр.-т.) Кара чәчле (кыз). КАРАЧЕЧ
КАРИБӘ (г.) Якын; кардәш, туган кеше. КАРИБА
КАРЛЫГАЧ (т.; зоол.) Карлыгач. Исем компоненты. КАРЛЫГАЧ
КАРЛЫГАЧБАНУ (т.-ф.) Карлыгач (к.) + Бану (к.). КАРЛЫГАЧБАНУ
КАРЛЫГАЧСЫЛУ (төр.-т.) Карлыгач (к.) +Сылу (к.). КАРЛЫГАЧСЫЛУ
КАСИРӘ (г.) Кыска, кечкенә. КАСИРА
КАСЫЙМӘ (г.) Бүлүче, өләшүче; уртаклашучы. КАСИМА
КАТИБӘ (г.) Язучы, сәркәтип. КАТИБА
КАТИФӘ (г.) Хәтфә, бәрхет, плюш. Синонимы: Хәтфә. Төрдәше: Катыйфә. КАТИФА
КАФИЛӘ (г.) Кәрван; колонна. КАФИЛЯ
КАФИЯ (г.) 1. Рифма. 2. Сүз уйнату, каламбур. КАФИЯ
КАҺИРӘ (г.; топ.) Көрәштә җиңеп чыгучы. Д. в.: Каирә. КАХИРА
КАҺРУБА (ф.) Гәрәбә, янтарь. КАХРУБА
КЕШБИКӘ (бор. төр.-т.; тар.) Кеш (соболь) + бикә; күч. кыйммәтле бикә. Касыйм татарларының XVII йөздә язылган «Кишбикә бикәч» васыятьнамәсендә сакланган. Д. в.: Кишбикә. КЕШБИКА
КИБАРӘ (г.) 1. Олылар, зурлар, бөекләр. 2. Мөһим, җитди, бөек. КИБАРА
КИБРИЯ (г.) Горурлык; бөеклек, тәкәбберлек. КИБРИЯ
КИНҖӘ (төр.-т.) Төпчек бала: төпчек кыз. Исем компоненты. Д. в.: Кинчә, Кинтә. КИНЗЯ
КИНҖӘБАНУ (т.-ф.) Төпчек кыз, кече кыз. КИНЗЯБАНУ
КИНҖӘБИКӘ (төр.-т.) Төпчек бикә. КИНЗЯБИКА
КИНҖӘГӨЛ (төр.-т.-ф.) Төпчек гөл, төпчек гүзәл. КИНЗЯГУЛЬ
КИНҖӘНУР (төр.-т.-г.) Төпчек нур (кыз бала). КИНЗЯНУР
КИНҖӘСЫЛУ (төр.-т.) Төпчек сылу. КИНЗЯСЫЛУ
КИРАМӘ (г.) Юмарт, киң күңелле; затлы. КИРАМА
КИФАЯ (г.) 1. Җитәрлек, җитешле. 2. Сәләт; булдыклылык. КИФАЯ
КЛАРА (лат.-нем.; неол.) Якты, ачык, чиста, саф. КЛАРА
КОРБАНБИКӘ (г.-төр.-т.) Үз-үзен фида кылучы бикә. КУРБАНБИКА
КОРБАНГҮЗӘЛ (г.-т.) Үз-үзен фида кылучы гүзәл. КУРБАНГУЗЕЛЬ
КОРБАНСЫЛУ (г.-т.) Үз-үзен фида кылучы сылу. КУРБАНСЫЛУ
КОТДУСИЯ (г.) Иң изге, иң пакь. КУТДУСИЯ
КОТДУСӘ (г.) Изге, иң изге, бик изге. КУТДУСА
КОТЛЫБАНУ (төр.-т.-ф.) Бәхетле кыз. КУТЛЫБАНУ
КОТЛЫБИКӘ (төр.-т.) Бәхетле бикә. КУТЛЫБИКА
КОТЛЫНИСА (төр.-т.-г.) Бәхетле хатын. КУТЛЫНИСА
КОТЛЫСОЛТАН (төр.-т.-г.) Бәхетле Солтан (к.). КУТЛЫСУЛТАН
КОЯШ (төр.-т.) Кояш; күч. яктылык, биеклек, игелеклек. Чаг.: Афтаб, Көн, Хөршидә, Шәмсия. Исем компоненты. КУЯШ
КОЯШБИКӘ (төр.-т.) Кояш (к.) + Бикә (к.). Синонимнары: Көнбикә, Хөршидәбикә, Шәмсебикә. КУЯШБИКА
КОЯШҖИҺАН (төр.-т.-ф.) Җиһан кояшы. Синонимы: Шәмсеҗиһан. КУ ЯШДЖИХАН
КУНАКБИКӘ (төр.-т.) Кунак бикә. КУНАКБИКА
КЫНА (т.; бот.) Кына, кына гөле. КЫНА
КӘБИРӘ (г.) Зур, олы, бөек; мөһим. КАБИРА
КӘБИСӘ (г.; й. ис.) Кәбисә елны 29-февраль көнне туган кыз балага кушыла торган йола исем. КАБИСА
КӘДБАНУ (ф.) Хуҗа хатын, бикә. КАДБАНУ
КӘЛИМӘ (г.) 1. Матур сүз. 2. Әңгәмәдәш, гәптәш. КАЛИМА
КӘЛЯМГӨЛ (г.-ф.) Сүз чәчәге; күч. оста итеп сөйли белүче гөл (гүзәл). Д. в.: Хәләмгөл. КАЛЯМГУЛЬ
КӘЛЯМЗӘ (г.-ф.) 1.Алтын сүз. 2. Сүзендә торучы. КАЛЯМЗА
КӘМРӘН (ф.) Теләгенә ирешкән, рәхәт күрүче. КАМРЯН
КӘНДИЛӘ (г.) Яктылык чишмәсе; кандил, люстра. Синонимнары: Сираҗия, Шәм-гыя. КАНДИЛЯ
КӘНҖЕЛБӘНАТ (ф.-г.) Кызларның кыйммәтлесе. КАНЗИЛЬБАНАТ
КӘНҖЕЛГАЯН (ф.-г.) Ачык күренеп торган хәзинә. КАНЗИЛЬГАЯН
КӘНҖИЯ (ф.) Хәзинә; күч. яңа гына җитлеккән яшь кыз. КАНЗИЯ
КӘРАМӘ (г.) Юмартлык; изгелек. КАРАМЯ
КӘРАМНИСА (г.) Юмарт, мәрхәмәтле хатын. КАРАМНИСА
КӘРИМӘ (г.) 1. Юмарт, рәхимле. 2. Хөрмәтле, кадерле, газиз, асыл зат. Исем компоненты. КАРИМА
КӘРИМӘБАНУ (г.-ф.) Кәримә (к.) + Бану (к.). КАРИМАБАНУ
КӘРИМӘБИКӘ (г.-төр.-т.) Кәримә (к.) + Бикә (к.). КАРИМАБИКА
КӘСИРӘ (г.) Мул, күп, еш. КАСИРА
КӘСИФӘ (г.) 1. Куе, тыгыз; 2. Юан, калын. КАСИФА
КӘТИБӘ (г.) Язучы, язып баручы. Д. в.: Кәтифә. КАТИБЯ
КӘФИЛӘ (г.) Өстенә җаваплылык алучы; тәрбияче, опекун. КАФИЛЯ
КӘШФЕРУЙ (г.-ф.) Йөзне ачу; ачык йөзле. КАШФЕРУЙ
КӘШИФӘ (г.) Яңалык ачучы, уйлап табучы; ачылган, табылган. КАШИФА
КӘШФИЯ (г.) Уйлап табылган, яңа ачылган. КАШФИЯ
КӘҮСӘР (г.; дини) 1. Әлкәүсәр —җәннәт чишмәсенең исеме. 2. Мул, тулы. Кәүсәр исеме Татарстанның Тау ягында кыз балаларга гына кушыла, Әгерҗе якларында ир балага да бирелә. КАУСАР
КӘҮСӘРИЯ (г.) Кәүсәр (к.) + -ия. КАУСАРИЯ
КӨБРА (г.) Иң бөек, иң зур дәрәҗәле, мәртәбәле. КАБРА
КӨМЕШ (төр.-т.) Көмеш, затлы, кыйммәтле металл. Эчке рухи сафлык, пакьлек, гөнаһсызлык символы. Исем компоненты. КУМУШ
КӨМЕШБИКӘ (төр.-т.) Көмеш + бикә. КУМУШБИКА
КӨМЕШНУР (төр.-т.) Көмеш + нур. КУМУШНУР
КӨМЕШСЫЛУ (төр.-т.) Көмеш + сылу. КУМУШСЫЛУ
КӨНБИКӘ (бор. төр.-т.) Көн (кояш) + бикә. КУНЬБИКА
КӨННУР (бор. төр.-т.-г.) Көн (кояш) нуры. КУНЬНУР
КӨНСЫЛУ (бор. төр.-т.) Көн (кояш) кебек сылу. КУНЬСЫЛУ
КӨНҖАМАЛ (бор. төр.-т.-г.) Көн (кояш) кебек чибәр, гүзәл. КУНЬДЖАМАЛ
КӨСӘБИКӘ (бор. төр.-т.) Көсәп, (көтеп) алынган бикә. КУСЯБИКА
КҮРКӘМ (төр.-т.) Күркәм, күрекле, затлы. КУРКЯМ
КҮРЕКЛЕБИКӘ (бол.-т.) Күрекле бикә. Татарстанның Әтнә районы Иске Мәңгәр авылы зиратында XVI гасырда куелган болгар-татар кабер ташына язылган хатын-кыз исеме. КУРЕКЛЕБИКА
КҮРЕКЛЕБӘНАТ (бол.-т.-г.) Кызларның күреклесе. КУРЕКЛЕБАНАТ
КҮЧБИКӘ (бор. төр.-т.) Күч (нәсел-ыру) бикәсе; күчнең баш, хуҗа хатын-кызы; күч анасы. КУЧБИКА

Исламские имена для девочек. Современные имена. Красивые имена. Красивые имена для девочек. Редкие имена. Редкие имена для девочек.