Татар хатын-кыз исемнәре (Татарские женские имена)— С

ТАТАР ХАТЫН-КЫЗ ИСЕМНӘРЕ
Женские имена. Татарские имена девочек. Арабские имена. Мусульманские имена. Мусульманские имена девочек. Значение имени.
Татарча язылышы, кайсы тел сүзе булуы Исемнең мәгънәсе, нәрсә аңлатуы Русча язылышы
Значение имени ребенка. Происхождение имени. С Имя. Имена. Имена для девочек. Исламские имена.
САБАГӨЛ (г.-ф.) Сабах гөле, таң гөле; танда ачылган чәчәк. Синонимы: Таңгөл. САБАГУЛЬ
САБАХ (г.) Иртә, таң, таң вакыты. САБАХ
САБИГА (г.; й. ис.) Җиденче. Гаиләдә җиденче булып туган кыз балага кушыла торган йола исем. САБИГА
САБИРА (г.) Сабыр, түземле, чыдам. Синонимнары: Сабиха, Сабрия. САБИРА
САБИХА (г.) Сабыр, чыдам, түземле. Синонимнары: Сабира, Сабрия. САБИХА
САБРИЯ (г.) Сабыр, түземле, чыдам. Синонимнары: Сабира, Сабиха. САБРИЯ
САБЫРБИКӘ (г.-төр.-т.) Сабыр бикә, ханым. САБЫРБИКА
САДИРӘ (г.) Башлаучы, пәйда булучы. САДИРА
САДИСӘ (г.; й. ис.) Алтынчы. Гаиләдә алтынчы булып туган кыз балага кушыла торган йола исем. Төрдәше: Сәдисә. САДИСА
САДИЯ (г.) Сусаучы. САДИЯ
САДРЫЯ (г.) 1. Күкрәкнеке, йөрәкнеке. 2. Башлык, түрә, җитәкче. САДРИЯ
САДЫЙКА (г.) 1. Тугрылыклы. 2. Ышанычлы дус. САДИКА
САДӘ (г.) Гади, эчкерсез. Исем компоненты. САДА
САДӘГӨЛ (г.-ф.) Гади, эчкерсез, саф гөл. САДАГУЛЬ
САДӘДИЛ (г.-ф.) Тугры күңелле; эчкерсез, саф күңелле. САДАДИЛЬ
САИБӘ (г.) 1. Дөрес, хак, рас. 2. Уңышлы, кулай; саваплы. 3. Юмарт. САИБА
САИМӘ (г.) Ураза тотучы. САИМА
САИРӘ (г.) 1. Баручы, юлчы, сәяхәтче. 2. Башка, үзгә. САИРА
САЙФИЯ (г.) Дача; җәен тора торган урын, өй. САЙФИЯ
САЛИКА (г.) Баручы, иярүче; дәвам итүче. САЛИКА
САЛИСӘ (г.; й. ис.) Өченче. Гаиләдә өченче булып туган кыз балага кушыла торган йола исем. САЛИСА
САЛИХА (г.) 1. Яхшылык, изгелек, игелек кылучы. 2. Саф күңелле. САЛИХА
САМИГА (г.) Ишетүче, тыңлаучы. САМИГА
САМИЯ (г.) Югары дәрәҗәле, бөек. САМИЯ
САМИМӘ (г.) Чын, саф, самими. САМИМА
САМИРӘ (г.) Әңгәмәдәш, гәптәш. САМИРА
САНДУГАЧ (т.) 1. Сандугач, былбыл. 2. Төрки халыкларда нечкә хисләр, моң һәм мәхәббәт символы. Синонимнары: Былбыл, Гандәлиф. Исем компоненты. САНДУГАЧ
САНДУГАЧБИКӘ (т.) Сандугач (к.) + Бикә (к.). САНДУГАЧБИКА
САНДУГАЧСЫЛУ (т.) Сандугач (я.) + Сылу (к.). САНДУГАЧСЫЛУ
САНИГӨЛ (г.-ф.) Икенче гөл (кыз бала). САНИГУЛЬ
САНИЯ (г.; й. ис.) Икенче. Гаиләдә икенче булып туган кыз балага кушыла торган йола исем. Исем компоненты. САНИЯ
САНИЯБАНУ (г.-ф.) Икенче кыз (ханым, бикә). САНИЯБАНУ
САНИЯБИКӘ (г.-төр.-т.) Икенче бикә, ханым. САНИЯБИКА
САНИЯСЫЛУ (г.-төр.-т.) Икенче сылу. Гаиләдә икенче булып туган сылу (кыз). САНИЯСЫЛУ
САРА (бор. яһ.-г.) 1. Бикә, хакимә, аксөяк ханым.2. Ыруг анасы. 3. Фарсы телендә Сара «иң шәп, иң яхшы» дигән мәгънә белдерә. Исем компоненты. САРА
САРИМӘ (г.) 1. Үткен, үткер. 2. Каты, нык. Д. в.: Сарыйма, Сәримә. САРИМА
САРРАФИЯ (г.) Салым җыючы; акча ваклаучы. Ф. в.. Сарафия. САРРАФИЯ
САТИРӘ (г.) Ярлыкаучы; гафу итүче. САТИРА
САТУРА (г.) Бер юллык шигырь. САТУРА
САТЫЙГА (г.) Яп-якты; күз явын алырлык (чибәр, матур, гүзәл). Чаг.: Гүзәл. САТИГА
САФА (г.) Пакьлек, сафлык; рәхәтлек, кайгысызлык. Исем компоненты. САФА
САФАГӨЛ (г.-ф.) Сафа (к.) Т гөл. Сафлык, пакьлек гөле, саф гөл. САФАГУЛЬ
САФАНУР (г.) Нурлы саф, пакь. САФАНУР
САФДИЛӘ (г.-ф.) Саф күңелле, эчкерсез, беркатлы. САФДИЛЯ
САФИЯ (г.) 1. Саф, катнашсыз, чын. 2. Пакь, эчкерсез (кыз). 3. Сайлап алынган. САФИЯ
САФИРӘ (г.) 1. Кешенең күңел-холкын төзәтүче фәрештә. 2. Илче. 3. Сәфәр аенда туучы. САФИРА
САФНАЗ (г.-ф.) Саф, чын наз, иркә. САФНАЗ
САФУРА (г.) Йолдыз, җемелдәүче. Синонимнары: Йолдыз, Ситарә, Эсфирә, Стелла, Нәҗмия. Исем компоненты. САФУРА
САФУРАБИКӘ (г.-төр.-т.) Сафура (к.) + Бикә (к.). САФУРАБИКА
САХИЛӘ (г.) Диңгез буе; хозур. САХИЛЯ
САҖИДӘ (г.) Саҗидә кылучы, баш июче; кемнедер олылаучы хатын-кыз. САДЖИДА
САҺИРӘ (г.) Уяу торучы, йокламаучы. САХИРА
СВЕТЛАНА (р.; неол.) Якты, яктыртучы, нур чәчүче. СВЕТЛАНА
СИДКЫЯ (г.) Дөрес, намуслы, эчкерсез, гадел, ихлас. СИДКИЯ
СИДКЫЙБАНУ (г.-ф.) Сидкый (к.) + Бану (к.). Намуслы, гадел кыз (ханым, бикә). СИДКИБАНУ
СИДКЫЙКАМАЛ (г.) Сидкый (к.)+ Камал (к.). Камил эчкерсез, гадел, намуслы. СИДКИКАМАЛ
СИДКЫЙҖАМАЛ (г.) Сидкый (к.) + Җамал (к.). Чибәрләрнең намуслысы, эчкерсезе, гаделе. СИДКИДЖАМАЛ
СИЛЬВА (лат.; неол.) Урманныкы, урман (кызы). СИЛЬВА
СИМА (г.) 1. Төс, чырай, йөз; образ, сурәт. 2. Тамга, билге. Төрдәше: Симә. СИМА
Синә (ф.) Күкрәк. Исем компоненты. Сина
СИРАҖИЯ (г.) Яктырткыч, шәм, факел. СИРАЗИЯ
СИРЕНӘ (гр.; миф.; неол.) Борынгы грек мифологиясендә хатын-кыз башлы, кош гәүдәле, диңгездә яшәүче зат, сихри кыз. СИРЕНА
СИРЕНЬ ~ СИРИНӘ (гр.; бот.; неол.) Сирень (канәфер) чәчәге; канәфер агачы. СИРЕНЬ ~ СИРИНА
СИТАРӘ (ф.) Йолдыз. Синонимнары: Сафура, Йолдыз, Эсфирә, Стелла, Нәҗмия. СИТАРА
СИТДЫЙКА (г.) Дөрес, хак, чын; бик тугрылыклы, гадел, туры сүзле. СИТДИКА
СОГУДӘ (г.) Югары менү, күтәрелү. СУГУДА
СОЛТАНБИКӘ (г.-төр.-т.) Солтан (к.) + Бикә (к.). Патша бикә. СУЛТАНБИКА
СОЛТАНГӨЛ (г.-ф.) Солтан (к.) + гөл. Солтанатлы, күркәм гөл. Чаг.: Гөлсолтан. СУЛТАНГУЛЬ
СОЛТАНИЯ (г.) 1. Солтан кызы. 2. Хатын-кыз патша, королева. 3. Мәһабәтле, чибәр, солтанәтле. СУЛТАНИЯ
СОЛТАНӘ (г.) Патшабикә, хатын-кыз патша. СУЛТАНА
СОЛТАНӘТ (г.) Олылык, мәһабәтлек, зурлык. СУЛТАНАТ
СОРУР (г.) Шатлык, куаныч, сөенеч. Д. в.: Срур, Сөрур, Сөрүр. Исем компоненты. СУРУР
СОРУРБӘНАТ (г.) Сорур (к.) + Бәнат (к.). СУРУРБАНАТ
СОРУРВАФА (г.) Сорур (к.) + Вафа (к.). СУРУРВАФА
СОРУРҖИҺАН (г.-ф.) Сорур (к.) + Җиһан (к.). Җиһанның шатлыгы, куанычы. СУРУРДЖИХАН
СТЕЛЛА (лат.; неол.) Йолдыз. Синонимнары: Йолдыз, Сафура, Ситарә, Эсфирә, Нәҗмия. СТЕЛЛА
СУЗГЫН (төр.-т.; зоол.) 1. Төз, озын, сузан. 2. Фазан. Синонимы: Сәнә. СУЗГУН
СУЗГЫНБИКӘ (төр.-т.) Сузгын (к.) + Бикә (к.). Төз, озын бикә. СУЗГУНБИКА
СУЛМАС (төр.-т.) Сулмас, сулмый торган (чибәр, гүзәл). СУЛМАС
СУЛМАСГӨЛ (төр.-т.-ф.) Сулмас гөл (гүзәл). СУЛМАСГУЛЬ
СУЛЬМА (инг.; неол.) Бик чибәр, бик матур. Төрдәше: Сөлмә. СУЛЬМА
СУСАННА (бор. як: неол.) Лилия, ак лалә (тюльпан). СУСАННА
СУСЫЛУ (бол.-т.) Су сылуы, гүзәле. СУСЫЛУ
СУФИЯ (г.) Начар эшләргә бармаучы; суфи, изге, тәкъва. СУФИЯ
СЫЛУ (г.) Гүзәл, сылу; зифа, матур сынлы. Исем компоненты. СЫЛУ
СЫЛУБАНУ (т.-ф.) Сылу кыз (ханым, бикә). СЫЛУБАНУ
СЫЛУБИБИ (т.-ф.) Сылу кыз (ханым, бикә). Чаг.: Бибисылу. СЫЛУБИБИ
СЫЛУБИКӘ (т.) Сылу бикә, ханым. Чаг.: Бикәсылу. СЫЛУБИКА
СЫЛУГӨЛ (т.-ф.) Сылу гөл. Чаг.: Гөлсылу. СЫЛУГУЛЬ
СЫЛУЙӨЗ (т.) Сылу йөз. СЫЛУЮЗ
СЫЛУКАЙ (т.) Сылукай (иркәләп-яратып әйтү формасы). СЫЛУКАЙ
СЫЛУНАЗ (т.-ф.) Назлы сылу; сылу наз. Чаг.: Назлысылу, Назсылу. СЫЛУНАЗ
СЫЛУНИСА (т.-г.) Хатын-кызларның сылуы. СЫЛУНИСА
СЫЛУТАҢ (т.) Сылу, матур таң. Чаг.: Таңсылу. СЫЛУТАН
СЫЛУХАНӘ (төр.-т.) Сылу ханбикә. СЫЛУХАНА
СЫЛУҖАН (төр.-т.-ф.) Сылу җан. Чаг.: Җансылу. СЫЛУДЖАН
СЫЛУҖИҺАН (т.-ф.) Дөнья, җиһан сылуы. Чаг.: Җиһансылу. СЫЛУДЖИХАН
СӘБИГА (г.) Сылулык, күркәмлек. САБИГА
СӘБИДӘ (г.) Булдыручы. Ф. в.: Сәвидә. САБИДА
СӘБИЛӘ (г.) Юл, олы юл. САБИЛЯ
СӘБИҺӘ (г.) Чәчәк атучы. САБИХА
СӘВИЛӘ (г.) Тоткан юл, олы юл. САВИЛЯ
СӘВИЯ (г.) Төз, төзлек; турылык, дөреслек. САВИЯ
СӘГАДӘТ (г.) Бәхет, рәхәтлек, уңыш. Исем компоненты. САГАДАТ
СӘГАДӘТБАНУ (г.-ф.) Бәхетле кыз (ханым, бикә). Синонимнары: Котлыбану, Уразбану. САГАДАТБАНУ
СӘГАДӘТБИКӘ (г.-төр.-т.) Бәхетле бикә. Синонимнары: Котлыбикә, Уразбикә. САГАДАТБИКА
СӘГАДӘТНУР (г.) Нурлы бәхет. Синонимы: Бәхтинур. САГАДАТНУР
СӘГЫЯ (г.) Тырыш, эшкә бирелгән. Ф. в.: Сәгия. САГИЯ
СӘГЫЙДӘ (г.) Бәхетле, рәхәт яшәүче. Исем компоненты. САГИДА
СӘГЫЙДӘБАНУ (г.-ф.) Бәхетле кыз (ханым, бикә). САГИДАБАНУ
СӘГЫЙДӘБИКӘ (г.-төр.-т.) Бәхетле бикә, ханым. САГИДАБИКА
СӘГЫЙРӘ (г.) Кече, бәләкәй (төпчек кыз). САГИРА
СӘГЪДИЯ (г.) Бәхетле; бәхет китерүче. САГДИЯ
СӘГЪДӘ (г.) Бәхетле. САГДА
СӘГЪДӘНУР (г.) Бәхетле нур, бәхет нуры. САГДАНУР
СӘГЪДӘНӘ (г.) Бәхет йолдызы. САГДАНА
СӘГЪДҮНӘ (г.) Безнең бәхет. САГДУНА
СӘДИДӘ (г.) 1. Туры, дөрес, хак сүзле. 2. Лаеклы. САДИДА
СӘЗА (ф.) Килешле, яраклы, урынлы. САЗА
СӘЙДЕЛҖАМАЛ (г.) Затлы чибәр. САЙДЕЛЬДЖАМАЛ
СӘЙДЕЛҖИҺАН (г.-ф.) Җиһан башлыгы. САЙДЕЛЬДЖИХАН
СӘЙДИҖАМАЛ (г.) Затлы гүзәл, чибәр. САЙДИДЖАМАЛ
СӘЙДӘ (г.) 1. Затлы, аксөяк ханым. 2. Бәхетле, уңышлы. Исем компоненты. САЙДА
СӘЙДӘБАНУ (г.-ф.) Сәйдә (к.) + Бану (к.). САЙДАБАНУ
СӘЙДӘБИКӘ (г.-төр.-т.) Сәйдә (к.) + Бикә (к.). САЙДАБИКА
СӘЙДӘГӨЛ (г.-ф.) Сәйдә (к.) + гөл. Чаг.: Гөлсәйдә. САЙДАГУЛЬ
СӘЙДӘНУР (г.) Сәйдә (к.) + Нур (к.). САЙДАНУР
СӘЙЛӘНӘ (г.) Төрле төстәге вак ясалма энҗе. САЙЛЯНА
СӘЙФИЯ (г.) Кылычлы (хатын-кыз). САЙФИЯ
СӘКИНӘ (г.) Тыныч; сабыр, тыныч күңелле. САКИНА
СӘЛАХИЯ (г.) Игелекле, яхшылыклы. САЛАХИЯ
СӘЛВИ (г.) 1. Юаныч. 2. Шалфей чәчәге. САЛЬВИ
СӘЛИКӘ (г.) Матурлыкны сиземләүче, интуицияле. САЛИКА
СӘЛИМӘ (г.) Сау, сәламәт, төзекләүче. Исем компоненты. САЛИМА
СӘЛИМӘБАНУ (г.-ф.) Сау-сәламәт кыз (ханым, бикә). САЛИМАБАНУ
СӘЛИМӘБИКӘ (г.-төр.-т.) Сау-сәламәт бикә, ханым. САЛИМАБИКА
СӘЛИЯ (г.) Юатучы (кыз). САЛИЯ
СӘМАНИЯ (г.; й. ис.) Сигезенче. Гаиләдә сигезенче бала булып туган кыз балага кушыла торган йола исем. САМАНИЯ
СӘМИГА (г.) Күндәм, сүз тыңлаучан; ишетүче. САМИГА
СӘМИНӘ (г.) Кыйммәтле, бәяле; кадерле. САМИНА
СӘЛИХА (г.) Юмарт. САЛИХА
СӘМИЯ (г.) Югары дәрәҗәле, кыйммәтле. САМИЯ
СӘМӘРӘ (г.) Җимеш, уңыш; нәтиҗә. САМАРА
СӘМӘРИЯ (г.) Җимешле; уңышлы, җимеше бар. САМАРИЯ
СӘНА (г.) Якты нур, балкыш. САНА
СӘНАМ (г.) Сөйгән ярым, кумирым. САНАМ
СӘНИГА (г.) Ясалган, хыял белән иҗат ителгән. САНИГА
СӘРБИ ~ СӘРВИ (г.) Кипарис, сәрви агачы; күч. зифа буйлы. Төрдәшләре: Сәрбия, Сәрвия. Исем компоненты. САРБИ ~ САРВИ
СӘРБИБАНУ (г.-ф.) Сәрби (к.) + Бану (к:). САРБИБАНУ
СӘРБИГӨЛ (г.-ф.) Сәрби (к.) + гөл. САРБИГУЛЬ
СӘРВИКАМАЛ (г.) Сәрби (к.) + Камал (к.). Төз һәм бөтен ягы камил. САРБИКАМАЛ
СӘРБИНАЗ (г.-ф.) Сәрби (к.) + наз (к.). Төз һәм грацияле, зифа буйлы. САРБИНАЗ
СӘРВИНИСА (г.) Сәрби (к.) + Ниса (к.). Төз буйлы, сылу хатын, ханым. САРБИНИСА
СӘРВИҖАМАЛ (г.) Сәрби (к.) + Җамал (к.). Төз гәүдәле гүзәл, чибәр. САРБИДЖАМАЛ
СӘРВИҖИҺАН (г.-ф.) Сәрби (к.) + Җиһан (к.). Җиһанның төз гәүдәле сылуы. САРБИДЖИХАН
СӘРВӘР (ф.) Башлык, җитәкче; дәрәҗәле кеше. САРВАР
СӘРВӘРИЯ (ф.-г.) Сәрвәр (к.) + -ия (к.). САРВАРИЯ
СӘРВӘТ (г.) Байлык, хәзинә, муллык. САРВАТ
СӘРДАРИЯ (ф.) Гаскәр башлыгы, командир. САРДАРИЯ
СӘРИРӘ (ф.) Акыл, рух. САРИРА
СӘРИЯ (г.) 1. Чишмә. 2. Асыл зат. САРИЯ
СӘРИЯБАНУ (г.-ф.) Сәрия (к.) + Бану (к.). САРИЯБАНУ
СӘРМӘДИЯ (г.) Мәңгелек; үлмәс, үлемсез, мәңге. САРМАДИЯ
СӘРРӘ (г.) Шатлык, бәхет, куаныч. САРРА
СӘФИДӘ (ф.) Якты; ачык йөзле. САФИДА
СӘФИНӘ (г.) Зур көймә, кораб. САФИНА
СӘФИРӘ (г.) Илче, тулы хокуклы вәкил. Ф. в.: Сафира. САФИРА
СӘФӘРИЯ (г.) 1. Юл йөрүче, сәфәрче. 2. һиҗри елның икенче ае исеме. САФАРИЯ
СӘФӘРГӨЛ (г.-ф.) Сәфәр (к.) + гөл. Чаг.: Гөлсәфәр, Гөлсәфәрә. САФАРГУЛЬ
СӘХБИЯ (г.) Иптәш, иптәшлеккә кулай. САХБИЯ
СӘХИБӘ (г.) Дус, юлдаш, иптәш, сердәш. САХИБА
СӘХИЛӘ (г.) Юмарт, киң күңелле. САХИЛЯ
СӘХИНИСА (г.) Сәхи (к.) + Ниса (к.). Хатын-кызларның юмарты, киң күңеллесе. САХИНИСА
СӘХИНӘ (г.) Эссе, кызу, кызган. САХИНА
СӘХИПКАМАЛ (г.) Сәхип (к.) + Камал (к.). САХИПКАМАЛ
СӘХИПҖАМАЛ (г.) Сәхип (к.) + Җамал (к.). САХИПДЖАМАЛ
СӘХИЯ (г.) Юмарт, киң күңелле. САХИЯ
СӘХӘРБАНУ (г.-ф.) Таң атканда (сәхәр вакытында) туучы кыз бала. САХАРБАНУ
СӘХӘРБИКӘ (г.-төр.-т.) Таң бикә; сәхәр вакытында туучы бикә. САХАРБИКА
СӘХӘРБӘНАТ (г.) Таң кызлары, таң атканда туучы кызлар (күп.). САХАРБАНАТ
СӘХӘРИЯ (г.) Таң кызы; сәхәр вакытында туучы кыз бала. САХАРИЯ
СӘХӘРНАЗ (г.-ф.) Сәхәр назы, таң назы. САХАРНАЗ
СӘЯРӘ (г.) Иярүче, гизүче, әйләнеп йөрүче, планета. САЯРА
СӘҮБӘНӘ (г.) Карап-тәрбияләп торучы. САУБАНА
СӘҮДИЯ (г.) Сүнмәс дәрт, тирән мәхәббәт, гашыйк. Төрдәше: Сәүдә. САУДИЯ
СӘҮДӘ (г.) к. Сәүдия. Исем компоненты. САУДА
СӘҮДӘБАНУ (г.-ф.) Сүнмәс дәртле кыз (ханым, бикә). САУДАБАНУ
СӘҮДӘҖИҺАН (г.-ф.) Дөньяның сүнмәс дәртлесе. Д. в.: Сәүдәҗиан, Сәүҗан, Сәүди. САУДАДЖИХАН
СӘҮРӘ (г.) Революция. САУРА
СӘҮСӘНӘ (г.) Лилия чәчәге. САУСАНА
СӘҺИЛӘ (г.) Җиңел, кулай, уңай. САХИЛЯ
СӘҺИРӘ (г.) Йокламаучы, уяу. САХИРА
СӘҺЛИЯ (г.) Җиңел, кулай, ансат. САХЛИЯ
СӘҺҮРӘ (г.) Йокламаучылар, уяу торучылар (күп.). Төрдәшләре: Сәүрә, Шәүрә. САХУРА
СӨББУХА (г.) 1. Олылау, данлау, мактау. 2. Таңнар (күп.); күч. иртәчел кеше. Д. в.: Соббуха. СУББУХА
СӨГЪДӘ (г.) Бик бәхетле. СУГДА
СӨЕМБИКӘ ~ СӨЕНБИКӘ (төр,т.) Сөемле (сөекле) бикә; сөекле кыз. СУЮМБИКА ~ СУЮНБИКА
СӨЕНГЕЛ (төр.-т.) Сөен гел; гел сөен. СУЮНГЕЛЬ
СӨЕНЕЧ (төр.-т.) Сөенеч, куаныч, шатлык. СУЮНУЧ
СӨЕНЕЧҖАМАЛ (т.-г.) Сөенеч + Җамал (к.). СУЮНУЧДЖАМАЛ
СӨЛЕКБИКӘ (төр.-т.) Сөлек кебек сылу, бикә. СУЛЮКБИКА
СӨЛМӘ (лат.; неол.) к. Сульма. СУЛЬМА
СӨМБЕЛ (г.) 1. Август ае; башак. 2. Сөмбел чәчәге (гиацинт). Төрдәше: Сөмбелә. СЮМБЕЛЬ
СӨМБЕЛӘ (г.) к. Сөмбел. СЮМБЕЛЯ
СӨМӘЙРӘ (г.) Кара тутлы. СЮМАЙРА
СӨМӘЯ (г.) Ул аталды, аңа исем кушылды, исем бирелде. СЮМАЯ
СӘНӘ (ф.: зоол.) Фазан, фазан кошы. Синонимы: Сузгын. СЮНА
СӨРМӘ (ф.) Каш-керфек буявы. Матурлык билгесе. СУРЬМА
СӨЯРБИКӘ (төр.-т.) Сөяр + Бикә (к.). СИЯРБИКА
СҮНМӘС (т.; неол.) Сүнмәс; күч. озак яшәр, үлмәс. СУНМАС
СҮРИЯ (г.; астр.) Төньяк ярымшардагы якты Сириус йолдызының гарәпчә исеме. СУРИЯ

Исламские имена для девочек. Современные имена. Красивые имена. Красивые имена для девочек. Редкие имена. Редкие имена для девочек.