Татар хатын-кыз исемнәре (Татарские женские имена) — Т

ТАТАР ХАТЫН-КЫЗ ИСЕМНӘРЕ
Татарча язылышы, кайсы тел сүзе булуы Исемнең мәгънәсе, нәрсә аңлатуы Русча язылышы
Т
ТАБИБӘ (г.) Дәвалаучы, доктор, табибә (врач). ТАБИБА
ТАВИЛӘ (г.) Озын, озын буйлы (кыз). ТАВИЛЯ
ТАВИСӘ (г.; зоол.) Тавис кошы (павлин). ТАВИСА
ТАИБӘ (г.) Күркәм, әйбәт, яхшы; сау-сәламәт, исән-сау. ТАИБА
ТАИРӘ (г.) 1. Очучы. 2. Кошлар (күп.). ТАИРА
ТАИФӘ (г.) 1. Кабилә, төркем, җәмәгать. 2. Бер диндәгеләр. ТАИФА
ТАЙБИКӘ (тор,-т.) Тай (к.) + Бикә (к.). ТАЙБИКА
ТАКЫЯ (г.) Акыллы, төпле, уйлап эш итүчән; сак. ТАКИЯ
ТАЛИБӘ (г.) 1. Эзләүче, укучы, таләп итүче. 2. Шәкерт, студент. ТАЛИБА
ТАЛИГА (г.) 1. Алда баручы, алдынгы сафтагы, авангард. 2. Пионер. Төрдәше: Тәлига. ТАЛИГА
ТАЛИЯ (г.) 1. Зәвыклы. 2. Якын. Синонимы: Дания. ТАЛИЯ
ТАМАРА (бор. яһ.; бот.; неол.) Инҗир агачы, финик пальмасы. ТАМАРА
ТАМЧЫ (т.; неол.) Тамчы. Синонимы: Нотфә. ТАМЧЫ
ТАНСЫК (т.; й. ис.) Тансык, теләп, көтеп алынган бала (кыз). Исем компоненты. ТАНСЫК
ТАНСЫКБАНУ (т.) Тансык кыз (ханым, бикә). ТАНСЫКБАНУ
ТАНСЫКБИБИ (т.-ф.) Тансык бикә, ханым. ТАНСЫКБИБИ
ТАНСЫКБИКӘ (т.) Тансык бикә, теләп-көтеп алынган, тансыкланган бикә (кыз). ТАНСЫКБИКА
ТАСФИЯ (г.) Сафландыру, тазарту, пакьләү. ТАСФИЯ
ТАТЛЫ (төр.-т.) Татлы, тәмле (кадерле) бала (кыз). Исем компоненты. ТАТЛЫ
ТАТЛЫБАНУ (т.-ф.) Татлы + Бану (к.). ТАТЛЫБАНУ
ТАТЛЫБИКӘ (т.) Татлы бикә, ханым. Синонимы: Баллыбикә. ТАТЛЫБИКА
ТАТЛЫБӘНАТ (т.-г.) Кызларның татлысы. ТАТЛЫБАНАТ
ТАТЛЫНИСА (т.-г.) Хатыннарның татлысы. ТАТЛЫНИСА
ТАТЛЫСЫЛУ (т.) Татлы сылу. Синонимнары: Баллысылу, Балсылу. ТАТЛЫСЫЛУ
ТАТЛЫҖИҺАН (т.-ф.) Җиһанның татлысы. ТАТЛЫДЖИХАН
ТАТУ (төр.-т.) Тату, тыныч яшәүче. Исем компоненты. ТАТУ
ТАТУБИКӘ (төр.-т.) Тату, тыныч яшәүче бикә, ханым. ТАТУБИКА
ТАШБИКӘ (төр.-т.) Таш бикә. Таш кебек нык, таза бикә, ханым. ТАШБИКА
ТАҖЕЛБӘНАТ (ф.-г.) Кызлар таҗы. ТАЗЕЛБАНАТ
ТАҖЕРНИСА (ф.-г.) Сәүдәгәр хатын. ТАЗЕРНИСА
ТАҖИБӘ (ф.) Таҗлы; күч. саф, гыйффәтле кыз. ТАЗИБА
ТАҖИНИСА (ф.-г.) Хатыннарның таҗлысы, иң күренеклесе. ТАЗИНИСА
ТАҖИРӘ (ф.) Сәүдәгәр, сатучы (хатын-кыз). ТАЗИРА
ТАҖИЯ (ф.) Таҗлы, таҗлы хатын; патшабикә. ТАЗИЯ
ТАҖЛЫБӘНАТ (ф.-т.-г.) Кызларның таҗлысы, иң күренеклесе. ТАЗЛИБАНАТ
ТАҢБИКӘ (төр.-т.) Таң бикә; таңда туган бикә, таң кызы. ТАНБИКА
ТАҢГӨЛ (төр.-т.-ф.) Таң гөле. Синонимы: Сабахгөл. ТАНГУЛЬ
ТАҢЙОЛДЫЗ (төр.-т.; неол.) Таң йолдызы (Чулпан). Синонимнары: Венера, Зөһрә, Чулпан. ТАНЮЛДУЗ
ТАҢНУР (төр.-т.-г.) Таң нуры. ТАННУР
ТАҢСУ (төр.-т.) Таңсу, таң сыман, таңга охшаш. ТАНСУ
ТАҢСОЛТАН (төр.-т.-г.) Таң солтаны. ТАНСУЛТАН
ТАҢСЫЛУ (төр.-т.) Таң сылу; таң кебек сылу; чибәр, гүзәл, сылу, матур таң. Чаг.: Сылутаң. ТАНСЫЛУ
ТАҢЧУЛПАН (төр.-т.) Таң + Чулпан (к.). Таң йолдызы. Синонимнары: Венера, Зөһрә, Таңйолдыз. ТАНЧУЛПАН
ТАҺИРӘ (г.) Саф, пакь, гөнаһсыз. ТАГИРА
ТАҺУРА (г.) Бик саф, бик пакь (хатын-кыз). ТАХУРА
ТИМЕРБИКӘ (төр.-т.) Тимер + бикә. Тимер кебек нык, таза, чыдам бикә, ханым. ТИМЕРБИКА
ТИХНИЯ (г.) к. Тәһния. ТИХНИЯ
ТИҢБИКӘ (төр.-т.) Тиң + бикә. ТИНБИКА
ТУЙБИКӘ (төр.-т.) Туй + бикә. ТУЙБИКА
ТУЙСОЛТАН (төр.-т.-г.) Туй + Солтан (к.). ТУЙСУЛТАН
ТУКБИКӘ (төр.-т.) Тук; тулган. Өлгереп җитешкән бикә. ТУКБИКА
ТУКСЫЛУ (төр.-т.) Тук сылу; тулы, бөтен, җитлеккән сылу. ТУКСЫЛУ
ТУКТАБИКӘ (төр.-т.; й. ис.) Тукта бикә. Гаиләдә туган бер бала үлеп барса, үлемне туктату максаты белән яки, киресенчә, балалар күп булса, тууны туктату теләгеннән чыгып, тукта компонентлы исем кушылган. ТУКТАБИКА
ТУЛГАНАЙ (төр.-т.) Тулган ай. ТУЛГАНАЙ
ТУТЫЙ (төр.-т.; зоол.) Тутый кош, попугай. ТУТИ
ТУТЫЯ (г.) Хыялда гына була торган җәүһәр (асылташ). ТУТИЯ
ТЮЛЬПАН (гол.; неол.) Лалә, лалә чәчәге, тюльпан. Синонимы: Лалә. ТЮЛЬПАН
ТӘБИЛӘ (г.) Озын, озак (гомер). ТАБИЛЯ
ТӘБРИЗӘ (г.) Ата-бабадан калган мирас, байлык; күч. кыз бала. ТАБРИЗА
ТӘБРИЯ (ф.) Аклау; ышанычны аклау. ТАБРИЯ
ТӘГЪБИРӘ (г.) Телдән әйтеп аңлату, ачыклап төшендереп бирү. ТАГБИРА
ТӘГЪЗИМӘ (г.) Хөрмәт итү, олылау; хөрмәтләү. ТАГЗИМА
ТӘГЪЗИЯ (г.) Тукландыручы; азыкландыручы, туйдыручы, аш бирүче. ТАГЗИЯ
ТӘГЪЛИМӘ (г.) Өйрәтү, укыту. ТАГЛИМА
ТӘГЪМИРӘ (г.) Яңарту, төзекләндерү. ТАГМИРА
ТӘГЪРИФӘ (г.) Таныштыру, аңлату, шәрехләү; аңлатып бирү. ТАГРИФА
ТӘЗКИРӘ (г.) Истәлек, ядкарь; искә алучы. Төрдәше: Тәскирә. ТАЗКИРА
ТӘЗКИЯ (г.) Сафлык, пакьлек. ТАЗКИЯ
ТӘКВИНӘ (г.) Барлыкка китерү, ярату, бар кылу. ТАКВИНА
ТӘКЛИМӘ (г.) Бөтен яктан уңган, булган. ТАКЛИМА
ТӘКМИЛӘ (г.) Җитеш, төгәл, тулы. ТАКМИЛЯ
ТӘКЫЯ (г.) Тәкъва, бозыклыктан сакланучы, диндар. ТАКИЯ
ТӘКЪСИМӘ (г.) Бүлгәләүче, кисәкләүче. ТАКСИМА
ТӘКЪФИЛӘ (г.; й. ис.) Йозак салу, йозаклау, бикләү. Гаиләдә балалар тугач та бер-бер артлы үлеп барсалар, үлем туктасын, йозаклансын яки балалар бик күп туса, туу туктасын, йозаклансын дигән теләктән чыгып кушылган йола исем. ТАКФИЛЯ
ТӘКЪФИЯ (г.) Рифмалашкан. Ф. в.: Тәгъфия. ТАКФИЯ
ТӘЛВИНӘ (г.) Төс бирү, төс кертү. ТАЛВИНА
ТӘЛИГА (г.) к. Талига. ТАЛИГА
ТӘМИЗӘ (г.) Таза, пакь, чиста, ару. ТАМИЗА
ТӘМЛИЯ (г.) Тулы итү, тулыландыру. ТАМЛИЯ
ТӘМЛИХӘ (г.) Тозлау, тозлы. ТАМЛИХА
ТӘНВИРӘ (г.) Яктырту, нурландыру. ТАНВИРА
ТӘНЗИЛӘ (г.) 1. Югарыдан төшерү, иңдерү; иңүче. 2. Ташлама ясау. ТАНЗИЛЯ
ТӘНЗИМӘ (г.) Тәртипкә салу, төзекләндерү. ТАНЗИМА
ТӘНЗИЯ (г.) Пакь; начарлыктан ерак торучы. ТАНЗИЯ
ТӘРҖИМӘ (г.) Тәрҗемә ителгән, аңлатылган. ТАРДЖИМА
ТӘСВИЯ (г.) Бердәй итү. ТАСВИЯ
ТӘСКИЯ (г.) Пакьләнгән, сафланган. ТАСКИЯ
ТӘСКИРӘ (г.) к. Тәзкирә. ТАСКИРА
ТӘСЛИМӘ (г.) Сәламләү, котлау. ТАСЛИМА
ТӘСЛИЯ (г.) Куаныч, юаныч, шатлык; күңелне күтәрү. ТАСЛИЯ
ТӘСМИЯ (г.) Исем кушу, исем бирү, атау. ТАСМИЯ
ТӘСНИЯ (г.; й. ис.) Кабатлый. Гаиләдә икенче булып туган кыз балага кушыла торган йола исем. Чаг.: Сания. ТАСНИЯ
ТӘСФИЯ (г.) Пакьләүче. ТАСФИЯ
ТӘФКИЛӘ (г.) Вәкаләт, ышаныч. ТАФКИЛЯ
ТӘФКИРӘ (г.) Фикерләү, уйлау. ТАФКИРА
ТӘХИЯ (г.) 1. Сәлам, тәбрик. 2. Изге теләк; бүләк. ТАХИЯ
ТӘХЛИМӘ (г.) Мактау, дан. ТАХЛИМА
ТӘХЛИЯ (г.) Бизәү, зиннәтләү. Д. в.: Тихния. ТАХЛИЯ
ТӘХМИЛӘ (г.) Йөкләү, эшләргә кушу. ТАХМИЛЯ
ТӘХСИНӘ (г.) Ныгыту; яхшырту, төзәтү, камилләштерү. ТАХСИНА
ТӘШКИЛӘ (г.) Тәшкил итү, оештыру. ТАШКИЛЯ
ТӘШФИЯ (г.) Тазару, сәламәтләнү. ТАШФИЯ
ТӘЭМИНӘ (г.) 1. Булдыру, җитештерү, тәэмин итү. 2. Тынычландыру, иминлек бирү. ТАЭМИНА
ТӘҮЗИХА (г.) Ачык итеп аңлату, төшендерү. ТАУЗИХА
ТӘҮСИГА (г.) Арттыру, өстәү. ТАУСИГА
ТӘҮСИЛӘ (г.) 1. Тиешле урынга илтеп тапшыру. 2. Бәйләү, бергә кушу. ТАУСИЛЯ
ТӘҮСИМӘ (г.) 1. Тамга, билге; тамгалау, исем кушу. 2. Балага исем бирү тантанасы. ТАУСИМА
ТӘҮСЫЙФӘ (г.) Сыйфатлау; төсләрне аеру. ТАУСИФА
ТӘҮСЫЯ (г.) 1.Васыять итү. 2. Киңәш итү, мәслихәт бирү. ТАУСИЯ
ТӘҮФИКА (г.) 1. Тәүфыйклы, тыйнак, әдәпле. 2. Уңыш, бәхет. Д. в.: Тауфыйка, Тәүфыйга. ТАУФИКА
ТӘҮФИРӘ (г.) Күбәйтү, табыш, файда. ТАУФИРА
ТӘҮХИДӘ (г.) Берләшү, бергәлек, берлек. ТАУХИДА
ТӘҖИДӘ (г.) Яңарту, яңа итү. ТАЗИДА
ТӘҢКӘ (бол.-т.) Тәңкә; көмеш тәңкә; күч. сафлык, пакьлек билгесе. Исем компоненты. ТАНКА
ТӘҢКӘБАНУ (бол.-т.-ф.) Тәңкә + Бану (к.). Саф, пакь, гөнаһсыз (кыз, ханым, бикә). ТАНКАБАНУ
ТӘҢКӘБИКӘ (бол.-т.) Тәңкә + бикә. Саф, пакь, гөнаһсыз бикә, ханым. ТАНКАБИКА
ТӘҢКӘСЫЛУ (бол.-т.) Тәңкә + сылу. Саф, пакь, гөнаһсыз сылу. ТАНКАСЫЛУ
ТӘҺИЯ (г.) Әзерләү; әзер хәлгә китерүче. ТАХИЯ
ТӘҺЛИЛӘ (г.) Сәламләү, алкышлау, тәбрикләү. ТАХЛИЛЯ
ТӘҺНИЯ (г.) Тәбрикләү, котлау. Д. в.: Тәхния, Тихния. ТАХНИЯ
ТӨЗБИКӘ (төр.-т.) Төз бикә; төз, сылу гәүдәле бикә. ТЮЗБИКА