Татар хатын-кыз исемнәре (Татарские женские имена) — У

ТАТАР ХАТЫН-КЫЗ ИСЕМНӘРЕ
Татарча язылышы, кайсы тел сүзе булуы Исемнең мәгънәсе, нәрсә аңлатуы Русча язылышы
У
УКА (төр.-т.) Ука, вак энҗе; күч. матур, чибәр. УКА
УКАБИКӘ (төр.-т.) Ука + бикә. Ука кебек чибәр бикә, ханым. УКАБИКА
УРАЗБАНУ (төр.-т.-ф.) Ураз + Бану (к.). Бәхетле кыз (ханым, бикә). УРАЗБАНУ
УРАЗБИКӘ (төр.-т.) Ураз + бикә; бәхетле бикә, ханым. УРАЗБИКА
УРАЗГӨЛ (төр.-т.-ф.) Ураз гөл; бәхетле гөл (гүзәл). УРАЗГУЛЬ
УРАЛ ИЯ (төр.-т.; геогр.) Урал (к.) + -ия (к.). УРАЛИЯ
УРИЯ (г.) Хур кызы. УРИЯ