Татар хатын-кыз исемнәре (Татарские женские имена) — Ү

ТАТАР ХАТЫН-КЫЗ ИСЕМНӘРЕ
Татарча язылышы, кайсы тел сүзе булуы Исемнең мәгънәсе, нәрсә аңлатуы Русча язылышы
Ү
ҮЗГӨЛЕМ (т.-ф.-т.; неол.) Үз гөлем. УЗЬГУЛЕМ
ҮЗӘНБИКӘ (бор. төр.-т.; геогр.; й. ис.) Үзән + бикә. Үзәндә туучы бикә. УЗЯНБИКА
ҮЛМӘС (бор. төр.-т.) Үлмәс, исән булыр, яшәр. Исем компоненты. УЛЬМЯС
ҮЛМӘСБИКӘ (бор. төр.-т.) Үлмәс бикә. УЛЬМЯСБИКА
ҮЛМӘСКАМАЛ (бор. төр.-т.-г.) Үлмәс Камал (к.). УЛЬМЯСКАМАЛ
ҮЛМӘСНУР (бор. төр.-т.-г.) Үлмәс, сүнмәс нур. УЛЬМЯСНУР
ҮЛМӘСҖАМАЛ (бор. төр.-т.-г.) Үлмәс чибәр, үлемсез чибәр, гүзәл. УЛЬМЯСДЖАМАЛ
ҮЛМӘСҖИҺАН (бор. төр.-т.-ф.) Җиһанның үлмәсе, үлми торганы, үлемсезе. УЛЬМЯСДЖИХАН
ҮСӘРГӨЛ (т.-ф.; неол.) Үсәчәк гөл, үсәр гөл. Чаг.: Гөлүсәр. УСЯРГУЛЬ
ҮТӘБИКӘ (бор. төр.-т.) Үтә бикә, үтә хөрмәтле бикә. УТЯБИКА