Татар хатын-кыз исемнәре (Татарские женские имена) — Я

ТАТАР ХАТЫН-КЫЗ ИСЕМНӘРЕ
Татарча язылышы, кайсы тел сүзе булуы Исемнең мәгънәсе, нәрсә аңлатуы Русча язылышы
Я
ЯЗГӨЛ (т.-ф.; неол.) Яз гөл, яз гөле. ЯЗГУЛЬ
ЯЗГӨЛЕМ (т.-ф.; неол.) Яз гөлем. ЯЗГУЛЕМ
ЯЗИДӘ (г.) Өстен торучы. ЯЗИДА
ЯЗИЛӘ (г.) к. Җәзилә. ЯЗИЛЯ
ЯКУТ (гр.; минер.) Якут ташы, яхонт. ЯКУТ
ЯКУТЕЛҖАМАЛ (г.) Чибәрнең якут кебеге. ЯКУТЕЛЬДЖАМАЛ
ЯКУТЕЛҖИҺАН (г.-ф.) Дөньяның, җиһанның якуты. ЯКУТЕЛЬДЖИХАН
ЯКТЫҖИҺАН (т.-ф.) Дөньяның, җиһанның яктысы (гүзәле). ЯКТЫДЖИХАН
ЯЛКЫН (т.; неол.) Ялкын, ут ялкыны; куч. кайнар, эссе. ЯЛКЫН
ЯМИНӘ (г.) 1. Уң кул. 2. Тугрылыкка ант итүче. ЯМИНА
ЯМЬЛИХӘ (төр.-т.) Ямьле, күркәм, ямь бирүче. ЯМЬЛИХА
ЯНИЯ (ф.) Кадерле, сөйкемле. ЯНИЯ
ЯРИЯ (ф.) Дус, иптәш (кыз). ЯРИЯ
ЯСИНӘ (г.; дини) Коръәннең утыз алтынчы сүрәсе «Ясин» исеменнән. ЯСИНА
ЯСИРӘ (г.) Кечкенә; җиңел генә. ЯСИРА
ЯСМИЛӘ (ф.) к. Ясминә. ЯСМИЛЯ
ЯСМИНУР (ф.-г.) Нурлы ясмин гөле. ЯСМИНУР
ЯСМИНӘ (ф.) Ясмин гөле. Төрдәше: Ясмилә. ЯСМИНА
ЯСӘВИЯ (бор. төр.-т.) Ясәви (к.) исеменнән ясалган хатын-кыз исеме. ЯСАВИЯ
ЯУЛЫБИКӘ (бор. төр.-т.; хәр.; й. ис.) Яулы + Бикә (к.). Яу вакытында туган бикә (кыз бала). ЯУЛЫБИКА
ЯФӘСӘ (яһ.-г.) Киңлек, иркенлек, муллык (теләү). ЯФАСА
ЯХШЫБИКӘ (төр.-т.) Яхшы + бикә. ЯХШЫБИКА
ЯХШЫГӨЛ (төр.-т.-ф.) Яхшы гөл (чибәр). ЯХШЫГУЛЬ
ЯҢАБИКӘ (төр.-т.) Яңа + бикә; яңа туган кыз бала. ЯНАБИКА