Татар хатын-кыз исемнәре (Татарские женские имена) — Ю

ТАТАР ХАТЫН-КЫЗ ИСЕМНӘРЕ
Татарча язылышы, кайсы тел сүзе булуы Исемнең мәгънәсе, нәрсә аңлатуы Русча язылышы
Ю
ЮАНЫЧ (төр.-т.) Юаныч, ата-ана юанычы (булган кыз бала). ЮАНЫЧ
ЮАНЫЧБИКӘ (төр.-т.) Юаныч + бикә. Гаиләгә юаныч булган кыз бала. ЮАНЫЧБИКА
ЮЛГИЗӘ (т.-ф.) Юл + гизә. Гомер юлын гизүче, озак яшәүче; озын гомерле. ЮЛЬГИЗА
ЮЛИЯ (лат.; неол.) 1. Дулкынлы. 2. Кызу, эссе, кайнар. Чаг.: Дулкын, Дулкыния. ЮЛИЯ
ЮЛЛЫБИКӘ (төр.-т.) Юллы бикә; гомер юллы бикә, озак яшәр бикә. ЮЛЛЫБИКА