Сентябрь 2022

МТТ new_декабрь_2022 

 

ФАИЗОВА Р. Үткәнен белмәгәннең киләчәге юк………………………………….3
 
МӨБАРӘКШИНА А. Рус телле балалар өчен татар теле дәресләрендә «Шаян ТВ» тапшыруларын куллану үзенчәлекләре…………………………….12
ГЫЙНИЯТУЛЛИНА Л., ГАЙНУЛЛИНА Г. Текст ярдәмендә укучыларның сөйләм телен үстерү юллары………………………………………………………………18
ЮСУПОВ Р. Кайчан дөрес сөйли һәм яза башларбыз икән?………………..25
ГАЙФИЕВА А. К хәрефе һәм [к] авазы белән танышу………………………….33
ГАРИФУЛЛИНА Л. Авыл хикмәтләре…………………………………………………37
ӘСӘДУЛЛИНА З. Исемнәрнең килеш белән төрләнеше…………………….43
ЙОСЫПОВА Р. Белем бәйрәме темасын кабатлау………………………………47
ЮНЫСОВА М., ҖӘЛӘЛОВА Л. Матурлык һәм батырлык………………….53
КАСЫЙМОВА З. Дж.Родариның «Әбинең кошчыклары» әсәрен 
анализлау…………………………………………………………………………………………….58
ВӘЛИЕВА Л. Шагыйрьләр туган як турында ………………………………………64
МӨБАРӘКШИНА Г. Рәвеш төркемчәләре. Охшату-чагыштыру 
рәвешләре……………………………………………………………………………………………68
ӘХМӘДУЛЛИНА А., ШАҺИДУЛЛИНА Р. Саннарның ясалышы…………71
ГАРИПОВА Р. Кешеләргә шатлык өләш ……………………………………………..74
ФӘРХЕТДИНОВА Л., ФӘРРАХОВА Р. Сан төркемчәләре …………………..78
ФӘЙЗУЛЛИНА А. «Кеше булып кала бел!» темасына Т.Миңнуллинның «Акбур» хикәясе аша бәйләнешле сөйләм үстерү……………………………….83
МУЛЛАГАЛИЕВА Г. Татарстан – минем республикам. Җөмлә кисәклә-
рен кабатлау ……………………………………………………………………………………….89
МОРТАЗИНА Л. Татар әлифбалары авторы……………………………………….93