Март 2023

МТТ new_март_2023_А

САБИР А.  Олы җанлы, яңалыкка омтылучы педагог…………………………..3
ЮСУПОВ Р. Ата-ананың төп бурычы …………………………………………………… 8
САФИУЛЛИНА Ф., ГАФУРОВА Х. Башлангыч сыйныфларда татар теле дәресендә лэпбук методын куллану……………………………………………………14
НУРИЕВ Г. Сөйләм сәнгатендә сүз ……………………………………………………..18
АСЫЛГӘРӘЕВА Г. Саңгырау тартыкларның яңгыраулашуы………………22
ИБРАҺИМОВА Р. Чагыштыру дәрәҗәсендәге сыйфатлар …………………29
ШӘМСЕТДИНОВА Л. Ана җылысы – кояш җылысы …………………………34
СӘМИГУЛЛИНА Р. Без бәхетле гаиләләрдән……………………………………..40
ГАЛИЕВА Ф. Боерык фигыль турында өйрәнгәннәрне ныгыту…………..44
ВӘЛИЕВА А. Рәвешләр, аларның дөрес язылышы…………………………….47
ШАКИРОВА А. Татарстан – минем туган илем…………………………………..52
ГАБДЕЛӘХӘТОВА М. Өебезнең нуры син, дәү әнием!…………………………57
ИСМӘГЫЙЛЕВА В. Ясагыч һәм мөнәсәбәт белдерүче кушымчаларны кабатлау………………………………………………………………………………………………63
ШӘФИГУЛЛИНА Л. Фразеологизмнар ………………………………………………71
ШАМСОВА Р. Сүзгә фонетик анализ ясау……………………………………………77
ГАЛИЕВА Г. Саннарны гомумиләштереп кабатлау. Саннарга морфологик анализ ясау …………………………………………………………………………………..81
ФАЗЛИЕВА Г. Яз килде……………………………………………………………………….86
СӘХӘБИЕВА А. Ил кырында чәчәк аткан тормыш……………………………..91
«Авыл укытучысы – 2023»…………………………………………………………………96