Рус мәктәпләрендә укучы балалар арасында татар әдәбияты буенча олимпиада биремнәре

Татар әдәбияты буенча Республика олимпиадасының муниципаль этабында VII – XI сыйныф укучылары катнашты.  Олимпиаданың I бүлегендә тестлар бирелсә, II бүлек иҗади биремнәрне үз эченә алды: билгеле бер темага хикәя төзү, бирелгән жанрның үзенчәлекләрен билгеләү, әсәрне анализлау, геройларга характеристика бирү, сүзләрне җыеп, шигырь юлын төзү, авторын һәм исемен язу.

Катнашучыларга тәкъдим ителгән биремнәрне «Мәгариф» порталында да урнаштырабыз. Олимпиада эшләре укытучыларга балаларны киләсе ярышларга әзерләүдә дә ярдәм итәр.

Татар әдәбияты. Рус мәктәпләрендә укучы балалар өчен

Татар әдәбияты. Җаваплар

Добавить комментарий